• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[3,067] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง ภาคตะวันออก EP/MEP OPEN HOUSE 2014 “Joining Hands...
เปิด[398] เมื่อ 19/08/14
สพฐ.สรุปผลการศึกษาวิจัยรายงานผลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[326] เมื่อ 19/08/14
คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.
เปิด[713] เมื่อ 15/08/14

สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เปิด[47] เมื่อ 21/08/14
สพป.สิงห์บุรี รับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[42] เมื่อ 20/08/14
สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 2
เปิด[72] เมื่อ 19/08/14
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินโครงการเข้าวัดเข้าพรรษา (วันพระสะสมบุญ)
เปิด[36] เมื่อ 21/08/14
สพม. 5 เยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
เปิด[137] เมื่อ 20/08/14
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗
เปิด[176] เมื่อ 18/08/14
รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)...
เปิด[56] เมื่อ 21/08/14
คาราวานเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน ปี ๒๕๕๗ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
เปิด[85] เมื่อ 20/08/14
การประชุม สัมมนา และรับทราบนโยบายสำหรับครูเอกชน อุบลราชธานี กับ ศรีสะเกษ
เปิด[73] เมื่อ 17/08/14
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด...
เปิด[74] เมื่อ 21/08/14
สพป.นม.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
เปิด[106] เมื่อ 18/08/14
เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ รวมการเฉพาะกิจ สพม. 29 และ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ถึง เขต 5
เปิด[110] เมื่อ 17/08/14
สพป.ระยอง เขต 1 อบรมปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารฯ
เปิด[74] เมื่อ 20/08/14
เด็กดีสร้างได้
เปิด[80] เมื่อ 17/08/14
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.จบ.1 จัดค่าย "เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน"
เปิด[249] เมื่อ 16/08/14
สพป.ระยอง เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1
เปิด[108] เมื่อ 18/08/14
สพป.ชลบุรี เขต 3 เจ้าภาพจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21...
เปิด[114] เมื่อ 17/08/14
สพป.ชลบุรี เขต 3 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ดูงานโรงเรียนสุจริต
เปิด[158] เมื่อ 15/08/14
สพป.ยะลา เขต ๑ จัดแข่งขันกีฬา นร.เพื่อคัดเลือกทีมชนะไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการ "กีฬาสพฐ.คัพ...
เปิด[36] เมื่อ 21/08/14
นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดงานกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ๕...
เปิด[42] เมื่อ 21/08/14
สพป.ชุมพร เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษา พละศึกษา ในการสอนทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน
เปิด[84] เมื่อ 19/08/14
ผู้บริหารในสังกัด สพป.ยะลา ๑ เข้ารับฟังการชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.
เปิด[30] เมื่อ 21/08/14
รองเลขาฯ กพฐ.เปิดงาน^กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 5 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช^
เปิด[133] เมื่อ 20/08/14
สพป.ชุมพร เขต 2 จัดอบรมการใช้โปรแกรมคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล(Scan tool)
เปิด[72] เมื่อ 19/08/14
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 57
เปิด[59] เมื่อ 21/08/14
สพป.สุโขทัย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท
เปิด[128] เมื่อ 17/08/14
สพป.พล.3 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
เปิด[123] เมื่อ 16/08/14
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เปิด[41] เมื่อ 21/08/14
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ...
เปิด[122] เมื่อ 17/08/14
สพฐ.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ประจำปี 2557
เปิด[279] เมื่อ 15/08/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐...
เปิด[2,701]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด...
เปิด[3,423]
16 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500...
เปิด[3,578]
06 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ...
เปิด[4,968]
01 พฤษภาคม 2557

โครงการดีเด่น

นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"...
เปิด[196] 12 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.40 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)...
เปิด[139] 07 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายณัฐวุฒิ มีงาม, นางสาวณิชชานันท์ วุฒิ, นางสาวจิราภา อุบาลี...
เปิด[159] 15 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ด.ช.ศุภวิชญ์ บุตตโคตร 1 เดียวในจังหวัดนครสวรรค์ นักกีฬาเทนนิส ครองรางวัลระดับประเทศ ระดับภาค รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี...
เปิด[184] 15 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[143,805] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[519] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[658] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
เว็บไซต์ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์...
เปิด[1,417] 17 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางพรทิพย์ สามารถ การศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ประวัติส่วนตัว เกิด 6 มีนาคม...
เปิด[1,241] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
นายใจชาย ปัณนะพงษ์ วัน เดือน ปีเกิด 16 สิงหาคม 2505 ที่อยู่ 49/1 หมู่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง...
เปิด[1,614] 07 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายมานิ เจริญรื่น ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจอก เข้ารับโล่ยอดเยี่ยม...
เปิด[641] 31 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคคนคงไม่รู้คำว่าพยายาม “ทุ่มเทเพื่อศิษย์ตลอดชีวิตของครู...
เปิด[2,627] 13 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญเยี่ยมชม เว็บไซต์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ...
เปิด[245] 13 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
เชียงคานโมเดลกับการพัฒนาเชิงรุกสู่มาตรฐานสากล ....โรงเรียนเชียงคานตั้งอยู่เลขที่48 หมู่ 2ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน...
เปิด[1,433] 25 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
สุชาติ และ คำพาย อีกหนึ่งตัวอย่างคนดีของสังคม....การสร้างคนดีของสังคม นับเป็นความเพียรพยายามของทุกหน่วยงาน...
เปิด[974] 27 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
กรมสรรพากรขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐที่มีความต้องการนำเครื่องดนตรีไปใช้ในการพัฒนาทักษะครู พัฒนาศักยภาพเด็ก...
เปิด[3,464] 11 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ สพม.12 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม...
เปิด[337] 08 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
เมืองเชียงคาน...
เปิด[2,469] 14 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ
งานพิธีสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2557 “ 113 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี...
เปิด[666] 08 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
ตราสัญลักษณ์ " ศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ " Exclustive Products Center "ร้านค้า...
เปิด[2,095] 29 เมษายน 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[2,701]
23 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,999]
28 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,840]
22 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[3,578]
06 มิถุนายน 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[8,346]
21 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[10,207]
21 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[11,351]
18 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[3,423]
16 มิถุนายน 2557
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[8,327]
27 มกราคม 2557
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,789]
19 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,817]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[9,483]
20 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,631]
20 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,968]
01 พฤษภาคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[10,949]
10 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[9,302]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[8,294]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[8,231]
06 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[9,240]
25 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[9,364]
20 พฤศจิกายน 2556