• 01

n/a

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[6,009] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ออกอากาศสด รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน..เชื่อมโลกการเรียนรู้”
เปิด[545] เมื่อ 25/02/15
เลขาธิการ กพฐ.แถลงข่าวกิจกรรมต่างๆของ สพฐ.ณ ห้องประชุม สพฐ.1 ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการ
เปิด[563] เมื่อ 25/02/15
วิดีโอพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย­น ระดับชาติ ครี้งที่ 64 ”
เปิด[893] เมื่อ 23/02/15

เยี่ยมสนามสอบ NT สนามสอบในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1
เปิด[70] เมื่อ 26/02/15
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คัดเลือก ร.ร.ต้นแบบลูกเสือ
เปิด[55] เมื่อ 26/02/15
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปี 2557
เปิด[42] เมื่อ 26/02/15
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สพ.๑ มอบเงินสนับสนุนสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนกรณีบ้านถูกไฟไหม้
เปิด[47] เมื่อ 26/02/15
ผอ.สพป.สพ.๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
เปิด[50] เมื่อ 26/02/15
สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558
เปิด[66] เมื่อ 26/02/15
ผอ.สพม.๒๙เปิดอาคารเรียน "อาคาร ๔๓ ปี ศรีเมือง"โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
เปิด[98] เมื่อ 26/02/15
คณะกรรมการ สพป.เลย เขต 3 กำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[63] เมื่อ 26/02/15
สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ( NT )
เปิด[39] เมื่อ 26/02/15
สกลนคร เขต 1 นำนักเรียนที่ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ...
เปิด[83] เมื่อ 26/02/15
ผอ.สพป.ชย.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
เปิด[51] เมื่อ 26/02/15
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เปิด[74] เมื่อ 26/02/15
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
เปิด[64] เมื่อ 26/02/15
นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.17 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.17 ครั้งที่ 2/2558
เปิด[93] เมื่อ 25/02/15
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
เปิด[128] เมื่อ 25/02/15
สพป.ระยอง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิด[56] เมื่อ 26/02/15
สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557
เปิด[95] เมื่อ 25/02/15
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เปิด[124] เมื่อ 24/02/15
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เปิด[89] เมื่อ 27/02/15
ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการจัดสอบ NT โรงเรียนในสังกัด
เปิด[53] เมื่อ 26/02/15
เลขามูลนิธิพลังน้ำใจไทย ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม
เปิด[58] เมื่อ 26/02/15
ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน(ภาค ค)...
เปิด[63] เมื่อ 26/02/15
นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเยี่ยมวัด อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
เปิด[49] เมื่อ 26/02/15
สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการทดสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2557
เปิด[53] เมื่อ 26/02/15
สพม.34 รับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศล Network Harmony จากประเทศญี่ปุ่น
เปิด[52] เมื่อ 26/02/15
สพป.น่าน เขต 2 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนบ้านไฟไหม้
เปิด[37] เมื่อ 26/02/15
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
เปิด[42] เมื่อ 26/02/15
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘...
เปิด[56] เมื่อ 26/02/15
...
เปิด[53] เมื่อ 26/02/15
ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เปิด[44] เมื่อ 26/02/15

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดงานประชุมวิชาการ TJ-SSF-2015 23 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน(1,167) khomson

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม...
เปิด[927]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เปิด[1,342]
30 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา...
เปิด[1,701]
28 มกราคม 2558
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา...
เปิด[1,668]
22 มกราคม 2558

โครงการดีเด่น

สพม.34 แสดความยินดีกับ ครูพวงเพชร ดวงแก้วน้อย ครูชำนาญการพิเศษ และนักเรียนกลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์ท้องถิ่น...
เปิด[147] 23 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕...
เปิด[184] 18 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

เด็กดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เก็บเงินได้ส่งให้ตำรวจคืนเจ้าของ สร้างความปิติยินดี...
เปิด[129] 25 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ
โรงเรียชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.รย.2 คว้าอันดับ 3 WebEditor ระดับประเทศ ......เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.อัญชลี...
เปิด[124] 23 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[154,507] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[4,416] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
รายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[5,004] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[3,982] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสุพรรณ พันธะไชย ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2496...
เปิด[3,096] 03 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว นางมนตรา ฟักมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 2/70 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ....
เปิด[4,634] 01 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลากหลายแนวทางในการดำเนินการ ทั้งการระดมปัจจัยจากภาคชุมชน องค์กรต่าง ๆ...
เปิด[610] 28 มกราคม 2558 อ่านต่อ
๑. ชื่อและนามสกุล ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์...
เปิด[798] 26 มกราคม 2558 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

“หุ่นยนต์” เป็นสื่อบูรณาการอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ วัสดุทางกลศาสตร์ ให้เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนไหว...
เปิด[288] 22 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ
เอกสารความรู้ สำหรับข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่เป็นสมาชิก กบข. ที่ต้องการ กลับไปใช้สิทธิ์...
เปิด[1,905] 16 มกราคม 2558 อ่านต่อ
เมื่อห้วงระยะเวลาปฏิบัติการของการ “ยกเครื่อง”หรือปฏิรูปประเทศบีบงวดเข้ามา ร่างรัฐธรรมนูญ...
เปิด[744] 24 มกราคม 2558 อ่านต่อ
ในการจัดอันดับการศึกษาไทยในปี ๒๕๕๖ โดย WEF : World Economic Forum เป็นการจัดการศึกษาไทยในเวทีโลก พบว่า...
เปิด[1,114] 07 มกราคม 2558 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เปิดโลกการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "สืบฮีดโตยฮอย ผญ๋าปื้นบ้านล้านนา สู่อาเซียน" ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ....
เปิด[84] 24 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยชมงาน "วิมายะมหัศจรรย์พันปี" ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๕๗ ....
เปิด[3,388] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
เปิดแล้วนะจ๊ะ... "ตลาดเกาะกลอย" แหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของชาวระยอง ที่นี่...เป็น ชุมชนเล็กๆ...
เปิด[1,339] 22 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแสดง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Road Show)...
เปิด[2,754] 05 กันยายน 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน(71) Anonymous
ขอประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม 25 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน(94) Anonymous
อ่านทั้งหมด
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[3,429]
14 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[3,297]
16 ธันวาคม 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[1,701]
28 มกราคม 2558
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[4,435]
21 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[4,315]
09 ธันวาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[4,693]
21 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[4,504]
25 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[3,555]
15 ธันวาคม 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[927]
12 กุมภาพันธ์ 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[3,126]
17 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[1,668]
22 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[1,881]
16 มกราคม 2558
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[4,891]
20 พฤศจิกายน 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[2,455]
22 มกราคม 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[4,215]
25 พฤศจิกายน 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[2,221]
12 มกราคม 2558
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[3,999]
18 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[1,342]
30 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[4,266]
01 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[4,001]
24 พฤศจิกายน 2557