• สวัสดีปีใหม่ 2558

n/a

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[5,537] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.เปิด “ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”
เปิด[240] เมื่อ 23/01/15
สพฐ.จัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
เปิด[370] เมื่อ 23/01/15
9 หน่วยงาน ผนึกพลังสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปลอดยาเสพติด
เปิด[159] เมื่อ 22/01/15

กตปน. ติดตามการดำเนินงานของ สพป.ราชบุรี เขต 2
เปิด[75] เมื่อ 23/01/15
สพป.สมุทรสาคร : โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เปิด[70] เมื่อ 23/01/15
สพป.ปข. 2 เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)
เปิด[58] เมื่อ 23/01/15
สพป.ราชบุรี เขต 2 ชี้แจงการปฏิบัติในการคุมสอบ o-net
เปิด[61] เมื่อ 23/01/15
สพป.สมุทรสาคร : เป็นตัวแทน สพฐ. มอบเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.วีระเทพ พูลสวัสดิ์...
เปิด[63] เมื่อ 23/01/15
สพป.เพชรบุรี เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน
เปิด[152] เมื่อ 22/01/15
มูลนิธิชัยพัฒนาคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษา
เปิด[70] เมื่อ 23/01/15
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเด็กที่ถูกไฟไหม้บ้าน
เปิด[67] เมื่อ 23/01/15
สพม.เขต 23 รับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
เปิด[96] เมื่อ 22/01/15
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จังหวัดยโสธร
เปิด[53] เมื่อ 23/01/15
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมสถานที่ทรงงานและเตรียมการรับเสด็จ
เปิด[55] เมื่อ 23/01/15
รับมอบ “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557”
เปิด[70] เมื่อ 22/01/15
สพม.6 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[54] เมื่อ 23/01/15
สพป.จันทบุรี เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (...
เปิด[68] เมื่อ 22/01/15
สพป.ระยอง เขต 1 อบรมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จ.ระยอง
เปิด[62] เมื่อ 22/01/15
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบวุฒิบัตรและปิดค่ายเยาวชน ปตท.รักษาป่า
เปิด[51] เมื่อ 22/01/15
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
เปิด[111] เมื่อ 22/01/15
สพป.ชลบุรี เขต 2 การประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[101] เมื่อ 22/01/15
สพป.นศ. 2 รายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[75] เมื่อ 23/01/15
ผอ.สพป.ยะลา เขต ๒ รุดเยี่ยมให้กำลังใจครูเหยื่อเหตุลอบวางระเบิด
เปิด[64] เมื่อ 22/01/15
ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมสนามติวเข้ม O-NET อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
เปิด[80] เมื่อ 22/01/15
ประชุมจัดเตรียมสนามสอบ O-NET
เปิด[70] เมื่อ 22/01/15
สพม.14 นิเทศติดตามเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปิด[54] เมื่อ 22/01/15
ค่ายเยาวชนคนเก่ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เปิด[99] เมื่อ 22/01/15
การประชุมเตรียมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี ๒๕๕๘
เปิด[64] เมื่อ 23/01/15
สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการประเมินมาตรฐานและการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[67] เมื่อ 23/01/15
องคมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการและมอบประกาศเกียรติคุณ
เปิด[51] เมื่อ 23/01/15
นักเรียน นักศึกษา อุตรดิตถ์ รับทุนการศึกษาจากกองทุนมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
เปิด[52] เมื่อ 23/01/15
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...
เปิด[113] เมื่อ 23/01/15
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.34 พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี โดยได้รับรางวัล “...
เปิด[60] เมื่อ 23/01/15

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 15 มกราคม 2558 อ่าน(1,592) khomson

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา...
เปิด[212]
22 มกราคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน...
เปิด[256]
22 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20...
เปิด[505]
16 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2....
เปิด[741]
12 มกราคม 2558

โครงการดีเด่น

ถักทอสายใยรักสู่ทหารชายแดน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สพม.6
เปิด[140] 18 มกราคม 2558 อ่านต่อ
“ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม “ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เลี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบล ดอนไผ่...
เปิด[287] 14 มกราคม 2558 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ผลิตผลจากการทำการเกษตรแบบพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาวนาน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2...
เปิด[91] 22 มกราคม 2558 อ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อ.ท่ายาง สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1...
เปิด[143] 20 มกราคม 2558 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[152,702] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[3,782] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
รายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[4,037] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[3,340] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสุพรรณ พันธะไชย ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2496...
เปิด[2,469] 03 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว นางมนตรา ฟักมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 2/70 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ....
เปิด[3,599] 01 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

นโยบายด้านการศึกษา มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ...
เปิด[665] 30 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
>>>“ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ” เป็นคำกล่าวที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะหยิบมาเล่าในให้ฟังในวันนี้...
เปิด[857] 08 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

เมื่อห้วงระยะเวลาปฏิบัติการของการ “ยกเครื่อง”หรือปฏิรูปประเทศบีบงวดเข้ามา ร่างรัฐธรรมนูญ...
เปิด[35] 24 มกราคม 2558 อ่านต่อ
ในการจัดอันดับการศึกษาไทยในปี ๒๕๕๖ โดย WEF : World Economic Forum เป็นการจัดการศึกษาไทยในเวทีโลก พบว่า...
เปิด[448] 07 มกราคม 2558 อ่านต่อ
เอกสารความรู้ สำหรับข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่เป็นสมาชิก กบข. ที่ต้องการ กลับไปใช้สิทธิ์...
เปิด[601] 16 มกราคม 2558 อ่านต่อ
คสช. (คืนความสุขให้คนในชาติ) กับ ส.ค.ส. (ส่งความสุขให้กันและกัน) ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา...
เปิด[407] 02 มกราคม 2558 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เปิดแล้วนะจ๊ะ... "ตลาดเกาะกลอย" แหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของชาวระยอง ที่นี่...เป็น ชุมชนเล็กๆ...
เปิด[656] 22 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแสดง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Road Show)...
เปิด[2,247] 05 กันยายน 2557 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยชมงาน "วิมายะมหัศจรรย์พันปี" ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๕๗ ....
เปิด[2,709] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ สพม.12 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม...
เปิด[3,201] 08 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[256]
22 มกราคม 2558
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[3,058]
14 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[505]
16 มกราคม 2558
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[3,390]
20 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[2,869]
09 ธันวาคม 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[3,244]
25 พฤศจิกายน 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[2,888]
18 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[1,979]
17 ธันวาคม 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[3,458]
07 พฤศจิกายน 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[3,286]
21 พฤศจิกายน 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[741]
12 มกราคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[2,234]
16 ธันวาคม 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[2,175]
14 ธันวาคม 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[2,213]
15 ธันวาคม 2557
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[2,863]
01 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[212]
22 มกราคม 2558
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[2,932]
17 พฤศจิกายน 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[2,862]
24 พฤศจิกายน 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[3,044]
25 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[3,353]
21 พฤศจิกายน 2557