• 01

ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[10,972] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. ประชุมพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ ณ...
เปิด[30] เมื่อ 04/05/16
รมว.ศธ.มอบแนวทางดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
เปิด[91] เมื่อ 02/05/16
สพฐ.นำนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิด[246] เมื่อ 29/04/16

สพป.ปข. 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการบูรณาการอ่าน...
เปิด[11] เมื่อ 04/05/16
ประชุม กศจ.ชัยนาท ครั้งที่ 2/2559
เปิด[27] เมื่อ 03/05/16
สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด...
เปิด[23] เมื่อ 03/05/16
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[20] เมื่อ 04/05/16
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดงาน “ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาสู่งานอาชีพ”
เปิด[21] เมื่อ 03/05/16
สพป.อ่างทอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
เปิด[24] เมื่อ 03/05/16
สพป.นครพนม เขต ๑ ส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริฐ พระรัตนตรัยและบรรยายธรรม
เปิด[11] เมื่อ 04/05/16
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ดำเนินกิจกรรมแนวทางเขตสุจริตอย่างต่อเนื่อง
เปิด[43] เมื่อ 03/05/16
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2559
เปิด[28] เมื่อ 03/05/16
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นำเสนอกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน HEAD...
เปิด[10] เมื่อ 04/05/16
สพม.20พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
เปิด[20] เมื่อ 03/05/16
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประสานพลังประชารัฐ
เปิด[44] เมื่อ 02/05/16
โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
เปิด[38] เมื่อ 02/05/16
สพม.6 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี
เปิด[56] เมื่อ 30/04/16
สพป.จันทบุรีเขต 1 พัฒนาคุณภาพครูสู่อาเซียน
เปิด[71] เมื่อ 26/04/16
สพป.ชบ.2 ประชุมโครงการการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา "...
เปิด[34] เมื่อ 02/05/16
โรงเรียนขนาดเล็กอบรมการแก้ปัญหาสื่ออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV
เปิด[81] เมื่อ 28/04/16
สพป.ระยอง เขต 1 วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559
เปิด[104] เมื่อ 25/04/16
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคลองผดุงสร้างสุขสัญจร
เปิด[10] เมื่อ 04/05/16
ยะลา เขต ๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือในเครือข่าย...
เปิด[14] เมื่อ 03/05/16
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
เปิด[40] เมื่อ 02/05/16
สพม.14 สร้างเครือข่ายนิเทศภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
เปิด[16] เมื่อ 03/05/16
กศจ.ยะลา ประชุมครั้งที่ ๒ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (อกศจ.ยะลา)...
เปิด[28] เมื่อ 03/05/16
ประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ ๒
เปิด[31] เมื่อ 02/05/16
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชัยงใหม่ สพม.34 รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่1
เปิด[9] เมื่อ 04/05/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
เปิด[17] เมื่อ 03/05/16
สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดอบรมครูป.1 และป.4 ระดับภาคเหนือ
เปิด[23] เมื่อ 03/05/16
ผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) ครั้งที่ 2/2559
เปิด[15] เมื่อ 04/05/16
อกศจ.พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรองการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิด[31] เมื่อ 03/05/16
สพม.34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving
เปิด[18] เมื่อ 03/05/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[710]
04 เมษายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้...
เปิด[819]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (...
เปิด[1,338]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม...
เปิด[1,858]
10 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการดีเด่น

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฏร์รังสรรค์” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1...
เปิด[15] 04 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...
เปิด[50] 29 เมษายน 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

+++++ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1...
เปิด[170] 19 เมษายน 2559 อ่านต่อ
ในนาม สพม.เขต 33 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพระแก้ววิทยา ที่นักเรียนชั้น ม. 6 ในทีมเชียร์ลีดดิ้ง PKC...
เปิด[200] 08 เมษายน 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[167,227] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[785] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[874] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[1,950] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแนะนำประวัติและผลงานของผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของเขตพื้นที่การศึกษาคือ นายพรศักดิ์ ค้าขาย....
เปิด[1,173] 03 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
ภายในปีการศึกษา 2559 จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ให้อยู่ในระดับชาติ...
เปิด[890] 12 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางคำภู สีหะวงศ์ เกิดวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ 2505 อายุ 54ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...
เปิด[286] 11 เมษายน 2559 อ่านต่อ
นางนุชรี ศิริสุวรรณ อายุ 39 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)...
เปิด[342] 10 เมษายน 2559 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 1...
เปิด[5,356] 23 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม...
เปิด[777] 18 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
การหักดิบของคสช.ต่อการกรณียกเครื่องการศึกษาไทยครั้งประวัติศาสตร์ในบรรยากาศ movement ตามคำสั่งคสช.ที่ 10-11/2559 เมื่อ...
เปิด[334] 23 เมษายน 2559 อ่านต่อ
แนวรุก “การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วม” ...จุดเปราะ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” . ปรากฎการณ์นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช....
เปิด[738] 10 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

มารู้จักกับปลาทูแม่กลอง : บุคลิกภาพของปลาทูแม่กลอง คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก...
เปิด[2,572] 23 กันยายน 2558 อ่านต่อ
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1...... วันนี้ (10 ส.ค.58) ณ...
เปิด[2,982] 10 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
กรมทรัพย์สินทางป้ญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชมภาพยนต์แอนนิเมชั่น เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
เปิด[2,765] 14 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
ขอเชิญชม รายการ " พระคุณที่สาม " ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( สทท.11 )...
เปิด[3,108] 20 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชการ 30 เมษายน 2559 อ่าน(73) Anonymous
ถวายพระพร 03 เมษายน 2559 อ่าน(266) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[819]
24 มีนาคม 2559
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[3,425]
29 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[3,135]
22 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[2,883]
21 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[2,906]
07 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[1,338]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[4,061]
23 พฤศจิกายน 2558
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[4,091]
23 พฤศจิกายน 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[3,423]
14 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[2,433]
20 มกราคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[3,377]
08 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[3,331]
17 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[1,858]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[3,189]
22 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[3,699]
02 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[710]
04 เมษายน 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[3,218]
04 ธันวาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[2,976]
15 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[2,274]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[2,424]
18 มกราคม 2559