• banner_kamol_2557

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[2,605] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.31 เตรียมพร้อมจัดงาน "สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิด[221] เมื่อ 24/07/14
ศนท.สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์”
เปิด[370] เมื่อ 24/07/14
สพฐ.ระดมความคิดเห็นการศึกษาวิจัยรายงานผลการรับนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิด[304] เมื่อ 23/07/14

สพป.อย.2 จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปิด[14] เมื่อ 25/07/14
สพป.ชัยนาท จัดพิธีเปิดการปล่อยคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน
เปิด[13] เมื่อ 25/07/14
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา
เปิด[20] เมื่อ 24/07/14
สพม.1 นำข้อสอบ PISA-Liked ในระบบ TEDET มาใช้กับโรงเรียนในสังกัด
เปิด[26] เมื่อ 25/07/14
สพป.ปข. 2...
เปิด[37] เมื่อ 25/07/14
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานของ สพฐ.
เปิด[37] เมื่อ 24/07/14
เสวนา"ภาษาอังกฤษของเด็กไทยพร้อมแค่ไหนสู่ประชาคมอาเซียน”
เปิด[41] เมื่อ 25/07/14
สพป.จันทบุรี เขต 1ศึกษาดูงานที่ สพป.สุรินทร์ เขต1
เปิด[29] เมื่อ 25/07/14
ต้อนรับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ศึกษาดูงาน
เปิด[42] เมื่อ 25/07/14
พัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชน
เปิด[34] เมื่อ 25/07/14
สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปิด[35] เมื่อ 25/07/14
กลุ่มท่าช้างบุ่งมะแลง สพป.อบ.4 รับมอบนโยบาย 9 จุดเน้น "สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น...
เปิด[37] เมื่อ 25/07/14
สพป.สก๑ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี...
เปิด[31] เมื่อ 25/07/14
สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงานปรองดองคืนความสุขให้คนในชาติ
เปิด[40] เมื่อ 24/07/14
สพป.ระยอง เขต 2 จัดการแข่งขันและประกวดผลงานนักเรียน ใช้ชื่อว่า “ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64...
เปิด[61] เมื่อ 23/07/14
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๑๗
เปิด[54] เมื่อ 24/07/14
สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดการอบรมครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะชีวิตในสถานศึกษา
เปิด[63] เมื่อ 23/07/14
สพม.7 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2557
เปิด[80] เมื่อ 23/07/14
สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ
เปิด[12] เมื่อ 25/07/14
นางชุลีกร ยิ้มสุด รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2...
เปิด[30] เมื่อ 25/07/14
สพป.พังงา ฝึกซ้อมแผนอพยพภัยจากดินโคลนถล่มและคลื่นสึนามิ
เปิด[57] เมื่อ 24/07/14
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด...
เปิด[31] เมื่อ 25/07/14
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
เปิด[27] เมื่อ 24/07/14
สพป.สตูล ร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์
เปิด[25] เมื่อ 24/07/14
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดทำทะเบียนประวัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปิด[20] เมื่อ 25/07/14
ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นำผู้บริหารสถานศึกษา...
เปิด[33] เมื่อ 25/07/14
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปิด[40] เมื่อ 24/07/14
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมิน “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ”
เปิด[12] เมื่อ 25/07/14
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
เปิด[17] เมื่อ 24/07/14
สพป.พล.1 จัดอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2557
เปิด[37] เมื่อ 24/07/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐...
เปิด[1,715]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด...
เปิด[2,328]
16 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500...
เปิด[2,535]
06 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ...
เปิด[4,013]
01 พฤษภาคม 2557

โครงการดีเด่น

โรงเรียนในสังกัด สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก...
เปิด[48] 23 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
สุดยอดแห่งความภาคภูมิใจ ครอบครัว สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเถินวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE...
เปิด[73] 22 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

นายสิทธิศักดิ์ บุญมา ประธานชุมรมทูบีนีมเบอร์วันในสถานศึกษา โรงเรียนประชาราชวิทยา จังหวัดลำปาง สังกัด สพม. เขต ๓๕...
เปิด[119] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
>>>นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล แสดงความยินดีและชื่นชมกรณีที่เด็กชายจิรโชติ อาดตันตรา และเด็กชายวีรพงศ์...
เปิด[637] 10 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[142,144] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
เว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมายไทยแห่งนี้ เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านกฎหมายไทย...
เปิด[2,555] 27 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ
เว็บไซต์ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์...
เปิด[463] 17 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
ด่วน กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 91 – 150 วัน ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ....
เปิด[8,508] 30 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางพรทิพย์ สามารถ การศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ประวัติส่วนตัว เกิด 6 มีนาคม...
เปิด[309] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
นายใจชาย ปัณนะพงษ์ วัน เดือน ปีเกิด 16 สิงหาคม 2505 ที่อยู่ 49/1 หมู่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง...
เปิด[875] 07 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคคนคงไม่รู้คำว่าพยายาม “ทุ่มเทเพื่อศิษย์ตลอดชีวิตของครู...
เปิด[1,787] 13 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
สพม.34 ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูสุกัญญา เหมืองสอง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
เปิด[2,159] 11 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

สุชาติ และ คำพาย อีกหนึ่งตัวอย่างคนดีของสังคม....การสร้างคนดีของสังคม นับเป็นความเพียรพยายามของทุกหน่วยงาน...
เปิด[584] 27 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
กรมสรรพากรขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐที่มีความต้องการนำเครื่องดนตรีไปใช้ในการพัฒนาทักษะครู พัฒนาศักยภาพเด็ก...
เปิด[2,518] 11 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
เชียงคานโมเดลกับการพัฒนาเชิงรุกสู่มาตรฐานสากล ....โรงเรียนเชียงคานตั้งอยู่เลขที่48 หมู่ 2ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน...
เปิด[844] 25 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
เราคงไม่สามารถปฏิเสธกระแสการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้...
เปิด[1,036] 09 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

งานพิธีสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2557 “ 113 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี...
เปิด[305] 08 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
ตราสัญลักษณ์ " ศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ " Exclustive Products Center "ร้านค้า...
เปิด[1,691] 29 เมษายน 2557 อ่านต่อ
เมืองเชียงคาน...
เปิด[1,938] 14 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ
หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประวัติมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี มีราษฎรอาศัยประมาณ 170...
เปิด[2,997] 19 เมษายน 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เงินเยียวยาครูใต้ 21 กรกฎาคม 2557 อ่าน(217) Anonymous
การเเรงเสริมด้านบวก 02 กรกฎาคม 2557 อ่าน(758) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,485]
28 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,510]
25 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,523]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,474]
06 ธันวาคม 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,343]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[9,943]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,684]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,572]
27 มกราคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[9,933]
10 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,398]
21 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[7,913]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[7,928]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,599]
20 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,715]
23 มิถุนายน 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,634]
21 มกราคม 2557
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,148]
13 ธันวาคม 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,535]
06 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,328]
16 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,195]
28 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,013]
01 พฤษภาคม 2557