• 01

ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[6,945] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการเปิดโครงการ“สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ...
เปิด[29] เมื่อ 30/08/16
สพฐ.จัดประชุมนำเสนอแผนงานบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
เปิด[133] เมื่อ 27/08/16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ...
เปิด[138] เมื่อ 26/08/16

การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
เปิด[355] เมื่อ 10/08/16
เปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
เปิด[13] เมื่อ 30/08/16
สพป.ปข.2 เข้ารับเข็มที่ระลึก 84 พรรษา มหาราชินี ณ โรงเรียนวังไกลกังวล
เปิด[16] เมื่อ 30/08/16
สพฐ.“เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหาร จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
เปิด[40] เมื่อ 30/08/16
ลพบุรี 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 2 ครั้งที่...
เปิด[12] เมื่อ 30/08/16
สพป.ปข.2 ประชุมรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ...
เปิด[17] เมื่อ 30/08/16
บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงิน
เปิด[18] เมื่อ 30/08/16
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เปิด[13] เมื่อ 29/08/16
สพป.อำนาจเจริญประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิด[33] เมื่อ 29/08/16
(สพม. 28) ศรีสะเกษ - ยโสธร) จัดโครงการ (Zero Waste School)
เปิด[51] เมื่อ 30/08/16
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
เปิด[29] เมื่อ 29/08/16
ประชุมวิชาการ สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิด[52] เมื่อ 29/08/16
สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินผลโครงการคูปองพัฒนาครู
เปิด[13] เมื่อ 30/08/16
“วิพิธทัศนา”
เปิด[27] เมื่อ 29/08/16
สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
เปิด[55] เมื่อ 26/08/16
สพป.ระยอง เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงชุดที่ 1
เปิด[31] เมื่อ 29/08/16
สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสาคร ด้วย "กีฬากระชับมิตร"
เปิด[27] เมื่อ 28/08/16
สพม.6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูสุขศึกษาและพลศึกษา
เปิด[67] เมื่อ 26/08/16
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการ "ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน"
เปิด[10] เมื่อ 30/08/16
สพป.นราธิวาส เขต 1...
เปิด[31] เมื่อ 29/08/16
สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาให้ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
เปิด[152] เมื่อ 26/08/16
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2559
เปิด[14] เมื่อ 30/08/16
ชุมทางเกมส์'59 กีฬาสานสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษาฯ นครศรีธรรมราช
เปิด[39] เมื่อ 29/08/16
สพฐ.ติดตามผลการบริหารจัดการของ สพป.พัทลุง เขต 1
เปิด[56] เมื่อ 26/08/16
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตในสถานศึกษา
เปิด[10] เมื่อ 30/08/16
นิทรรศการฯ คูปองพัฒนาครู สพม.เขต ๓๕
เปิด[13] เมื่อ 30/08/16
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานโรงเรียนบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิด[18] เมื่อ 30/08/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมเสวนาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เปิด[20] เมื่อ 30/08/16
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
เปิด[19] เมื่อ 30/08/16
ผอ.สพม.34 รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
เปิด[13] เมื่อ 30/08/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น...
เปิด[1,929]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์...
เปิด[2,033]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -...
เปิด[2,258]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[3,442]
04 เมษายน 2559

โครงการดีเด่น

โครงการ "รัก...เพียงหลวง โรงเรียนแห่งการให้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุด “ เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้”...
เปิด[979] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
ประกาศ สพฐ.เรื่อง การประกวดผลงานด้าน ICTเพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1. ประกวดสื่อประเภท Video Clip...
เปิด[307] 08 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

++++++สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย...
เปิด[40] 28 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ
***สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award...
เปิด[63] 27 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[169,749] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[2,161] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[2,620] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[3,138] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
เปิด[846] 08 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2...
เปิด[1,224] 19 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

   นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์เกิดวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502  ปัจจุบันอายุ  57 ปี...
เปิด[597] 12 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางคำภู สีหะวงศ์ เกิดวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ 2505 อายุ 54ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...
เปิด[1,694] 11 เมษายน 2559 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญรับชม VDO Clip : English Boot Camp ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 https://...
เปิด[862] 08 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
ยอมรับแบบไม่อายครับผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโลว์เทค จัดลำดับตนเองอยู่ในประเภทต่ำสิบ ถ้านับร้อยนะครับ...
เปิด[907] 07 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[958] 24 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “...
เปิด[811] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอเชิญชมมิวสิควิดีโอ เพลง : ดีใจได้เรียนฟรี (...
เปิด[430] 26 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส(ถนนคนเดิน) ระยอง พ.ค. 59...เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...
เปิด[800] 13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
พิชิตเขาช้างเผือก ครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่คุณต้องมา กาญจนบุรีแดนสวรรค์ตะวันตก....เขาช้างเผือก...
เปิด[1,008] 24 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
มารู้จักกับปลาทูแม่กลอง : บุคลิกภาพของปลาทูแม่กลอง คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก...
เปิด[3,807] 23 กันยายน 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

scelga Abercrombie & fitch - presa thawy maniera 29 สิงหาคม 2559 อ่าน(14) Anonymous
(SUB-ENG) WATCH Me Before 2016 Online Free Full movies HD 05 สิงหาคม 2559 อ่าน(274) Anonymous
เชิญชวนยื่นเสนอราคา 25 กรกฎาคม 2559 อ่าน(337) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[3,725]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,330]
22 ธันวาคม 2558
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,929]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[5,531]
14 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,818]
21 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,214]
07 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[4,510]
20 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[2,033]
31 พฤษภาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,100]
22 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,950]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,196]
04 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,203]
20 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,258]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,913]
15 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[3,442]
04 เมษายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,939]
24 มีนาคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,515]
08 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,481]
18 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[5,395]
17 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,776]
02 ธันวาคม 2558