• วันปิยะมหาราช 2557

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[4,085] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีปรึกษา รมช.ศธ. มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ
เปิด[642] เมื่อ 21/10/14
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี...
เปิด[431] เมื่อ 18/10/14
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯในจังหวัดตราด
เปิด[433] เมื่อ 17/10/14

สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
เปิด[56] เมื่อ 24/10/14
โรงเรียนวัดสามควายเผือก สพป.นครปฐม เขต 1 เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุ ครบรอบ๘๗...
เปิด[39] เมื่อ 24/10/14
สพป.นครปฐม เขต ๒ ร่วมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช
เปิด[53] เมื่อ 23/10/14
สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
เปิด[49] เมื่อ 24/10/14
สพป.ชัยนาท เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
เปิด[69] เมื่อ 23/10/14
สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปิด[71] เมื่อ 23/10/14
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
เปิด[89] เมื่อ 24/10/14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2557
เปิด[51] เมื่อ 24/10/14
สพม. 24 ร่วมพิธีวัน " ปิยมหาราช "
เปิด[53] เมื่อ 24/10/14
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้า พระปิยมหาราช
เปิด[41] เมื่อ 24/10/14
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕...
เปิด[48] เมื่อ 24/10/14
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.อุบล เขต ๔...
เปิด[92] เมื่อ 24/10/14
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช
เปิด[47] เมื่อ 24/10/14
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
เปิด[68] เมื่อ 23/10/14
สพป.ตราด ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
เปิด[48] เมื่อ 23/10/14
สพม.6 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
เปิด[41] เมื่อ 24/10/14
สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช
เปิด[43] เมื่อ 23/10/14
สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
เปิด[43] เมื่อ 23/10/14
จังหวัดตรังจัดพิธี "วันปิยมหาราช"
เปิด[51] เมื่อ 24/10/14
สพป.สตูล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2557
เปิด[41] เมื่อ 24/10/14
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา...
เปิด[49] เมื่อ 24/10/14
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
เปิด[56] เมื่อ 24/10/14
สพป.ยะลา 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
เปิด[54] เมื่อ 24/10/14
นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15 นำบรรดาข้าราชการ...
เปิด[50] เมื่อ 23/10/14
นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2...
เปิด[45] เมื่อ 24/10/14
ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาการศึกษาในเขตพื้นที่ อ.เชียงดาว
เปิด[42] เมื่อ 24/10/14
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
เปิด[43] เมื่อ 24/10/14
สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
เปิด[47] เมื่อ 24/10/14
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
เปิด[29] เมื่อ 24/10/14
สพม.๓๘ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
เปิด[31] เมื่อ 24/10/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด...
เปิด[98]
24 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499...
เปิด[195]
22 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500...
เปิด[232]
21 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน...
เปิด[596]
17 ตุลาคม 2557

โครงการดีเด่น

ในทุกปี หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ของการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)...
เปิด[311] 14 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จับมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดค่ายเด็กอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์...
เปิด[272] 14 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

+++++ด.ช.ภาสพงศ์ สุแสงรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สังกัด สพม.14...
เปิด[28] 24 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
ด.ญ.ณัฏฐนิภัทร ใจปลื้ม นักเรียนชั้น ป.6/3 รับเหรียญทองแดง ร.ร.อนุบาลสระบุรี คณิตศาสตร์นานาชาติ ........ เมื่อวันที่ 5...
เปิด[252] 13 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[147,914] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[2,078] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
รายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[1,726] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[1,771] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสุพรรณ พันธะไชย ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2496...
เปิด[564] 03 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว นางมนตรา ฟักมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 2/70 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ....
เปิด[957] 01 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ประวัติ และผลงาน นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10...
เปิด[115] 21 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
...นายสิน นุ่มพรม ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ...
เปิด[95] 20 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

+++++ชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็น..ข่าว..จุดภาคใต้...
เปิด[30] 22 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
...*** เป็นที่กล่าวขานกันมานานถึงสถิติการอ่านน้อยของคนไทย ทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน” ทุกคนเห็นตรงกันว่า “...
เปิด[871] 06 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การมีสติ คิดรอบคอบ และรับผิดชอบ ทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีได้ ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[719] 12 กันยายน 2557 อ่านต่อ
ทำความดี ไม่ต้องกลัวคนนินทา ------ การที่คนเราคิดจะทำอะไรที่เป็นความดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อชาติบ้านเมือง...
เปิด[871] 02 กันยายน 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

: โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 น้อง ๆ...
เปิด[510] 24 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแสดง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Road Show)...
เปิด[767] 05 กันยายน 2557 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยชมงาน "วิมายะมหัศจรรย์พันปี" ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๕๗ ....
เปิด[583] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ สพม.12 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม...
เปิด[1,550] 08 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

Canon Wide Angle Lenses For Every Need 23 ตุลาคม 2557 อ่าน(29) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[672]
15 ตุลาคม 2557
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒
เปิด[797]
08 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[697]
15 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 วันเกิด 13 มกราคม 2505 >>>การศึกษา - ปี พ.ศ.252
เปิด[788]
08 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[596]
17 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[893]
10 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[590]
13 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[642]
16 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[640]
14 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[564]
16 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[98]
24 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[1,852]
09 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[775]
08 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[979]
12 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[195]
22 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[667]
16 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[232]
21 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[738]
12 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[747]
11 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[860]
12 ตุลาคม 2557