• banner_farchai_28_07_2557

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[2,692] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ.ทำความเข้าใจกับผู้สือข่าวในการทำงาน
เปิด[904] เมื่อ 10/07/14
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ....
เปิด[135] เมื่อ 30/07/14
ศนท.สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร”
เปิด[156] เมื่อ 29/07/14

สพป.สมุทรสาคร : การพัฒนการเรียนรู้และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
เปิด[17] เมื่อ 30/07/14
สพป.อ่างทอง ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เปิด[40] เมื่อ 30/07/14
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เปิด[30] เมื่อ 29/07/14
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนว
เปิด[25] เมื่อ 30/07/14
ผอ.สพป.อ่างทอง รับรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เปิด[40] เมื่อ 30/07/14
สพป.สมุทรสาคร : ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกัน คุณภาพ
เปิด[22] เมื่อ 29/07/14
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิด[28] เมื่อ 30/07/14
สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่าน...
เปิด[25] เมื่อ 30/07/14
นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เปิด[19] เมื่อ 30/07/14
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
เปิด[36] เมื่อ 30/07/14
สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เปิด[21] เมื่อ 30/07/14
สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ปี 57
เปิด[25] เมื่อ 30/07/14
ชาว ส.ว. ก้าวพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปิด[38] เมื่อ 30/07/14
สพป.ระยอง เขต 1 อบรมการพัฒนาระบบ การเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียน
เปิด[24] เมื่อ 30/07/14
สพป.จันทบุรี เขต 1 รับโล่รางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เปิด[81] เมื่อ 29/07/14
เชิดชูกวีเอกสุทรภู่ คู่ภาษาไทย เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
เปิด[33] เมื่อ 30/07/14
วังอีแอ่นจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
เปิด[77] เมื่อ 29/07/14
สพป.ชลบุรี เขต 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปิด[67] เมื่อ 28/07/14
คณะ สจว.รุ่นที่ 114 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดสพป.สงขลา เขต 2
เปิด[92] เมื่อ 30/07/14
สพป.ชุมพร เขต 2 จัดการประกวดท่องพุทธวจน ฉีดวัคซีนธรรมะสู่เยาวชน กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา
เปิด[16] เมื่อ 29/07/14
นายชัยยุทธ อินฤิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3...
เปิด[58] เมื่อ 29/07/14
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เปิด[23] เมื่อ 30/07/14
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ อบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินตามโรงการโรงเรียนสุจริต
เปิด[21] เมื่อ 29/07/14
นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ รับโล่รางวัล ผอ.สพป.ยอดเยี่ยมระดับประเทศ...
เปิด[93] เมื่อ 29/07/14
สพป.พล.1 รับฟังแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
เปิด[56] เมื่อ 30/07/14
สพป.เชียงใหม่ เขต1-สพป.เชียงราย เขต1 พันธมิตรเครือข่าย e-network...
เปิด[17] เมื่อ 30/07/14
สพป.พิจิตร เขต 2 จัดหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1704
เปิด[13] เมื่อ 30/07/14
สพม.34 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานสะเต็มศึกษา ของ ร.ร.พร้าววิทยาคม
เปิด[19] เมื่อ 30/07/14
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก สพป.จันทบุรี เขต 2
เปิด[50] เมื่อ 30/07/14
เปิดประตูสู่สถานศึกษาและกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เปิด[28] เมื่อ 29/07/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกวดวาดภาพ World Children's Picture Contest 29 กรกฎาคม 2557 อ่าน(238) suchart

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐...
เปิด[1,899]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด...
เปิด[2,545]
16 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500...
เปิด[2,728]
06 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ...
เปิด[4,192]
01 พฤษภาคม 2557

โครงการดีเด่น

โรงเรียนในสังกัด สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก...
เปิด[135] 23 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
สุดยอดแห่งความภาคภูมิใจ ครอบครัว สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเถินวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE...
เปิด[167] 22 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ด.ช.นรบดี วัชรปรีชานนท์ นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.อนุบาลสระบุรี คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์ นานาชาติ .........
เปิด[94] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
นายสิทธิศักดิ์ บุญมา ประธานชุมรมทูบีนีมเบอร์วันในสถานศึกษา โรงเรียนประชาราชวิทยา จังหวัดลำปาง สังกัด สพม. เขต ๓๕...
เปิด[204] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[142,484] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[77] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[63] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
เว็บไซต์ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์...
เปิด[700] 17 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางพรทิพย์ สามารถ การศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ประวัติส่วนตัว เกิด 6 มีนาคม...
เปิด[527] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
นายใจชาย ปัณนะพงษ์ วัน เดือน ปีเกิด 16 สิงหาคม 2505 ที่อยู่ 49/1 หมู่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง...
เปิด[1,044] 07 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคคนคงไม่รู้คำว่าพยายาม “ทุ่มเทเพื่อศิษย์ตลอดชีวิตของครู...
เปิด[1,971] 13 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
สพม.34 ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูสุกัญญา เหมืองสอง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
เปิด[2,287] 11 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

สุชาติ และ คำพาย อีกหนึ่งตัวอย่างคนดีของสังคม....การสร้างคนดีของสังคม นับเป็นความเพียรพยายามของทุกหน่วยงาน...
เปิด[650] 27 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
กรมสรรพากรขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐที่มีความต้องการนำเครื่องดนตรีไปใช้ในการพัฒนาทักษะครู พัฒนาศักยภาพเด็ก...
เปิด[2,685] 11 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
เชียงคานโมเดลกับการพัฒนาเชิงรุกสู่มาตรฐานสากล ....โรงเรียนเชียงคานตั้งอยู่เลขที่48 หมู่ 2ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน...
เปิด[930] 25 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ
เราคงไม่สามารถปฏิเสธกระแสการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้...
เปิด[1,108] 09 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

งานพิธีสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2557 “ 113 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี...
เปิด[370] 08 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
ตราสัญลักษณ์ " ศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ " Exclustive Products Center "ร้านค้า...
เปิด[1,761] 29 เมษายน 2557 อ่านต่อ
เมืองเชียงคาน...
เปิด[2,060] 14 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ
หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประวัติมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี มีราษฎรอาศัยประมาณ 170...
เปิด[3,132] 19 เมษายน 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เงินเยียวยาครูใต้ 21 กรกฎาคม 2557 อ่าน(438) Anonymous
อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,530]
21 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,342]
28 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,899]
23 มิถุนายน 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,621]
28 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,532]
18 ธันวาคม 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,728]
06 มิถุนายน 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[10,149]
10 มกราคม 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,545]
16 มิถุนายน 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,830]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,697]
27 มกราคม 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,104]
22 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,761]
21 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,661]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,068]
19 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,029]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,633]
25 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,192]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,732]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,266]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,609]
06 ธันวาคม 2556