• วันปิยะมหาราช 2557

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[4,050] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองนโยบาย คสช.
เปิด[83] เมื่อ 21/10/14
ทีปรึกษา รมช.ศธ. มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ
เปิด[270] เมื่อ 21/10/14
เปิดเส้นทางการเรียนรู้ค่าค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียน ต่อยอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม...
เปิด[177] เมื่อ 20/10/14

สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เปิด[11] เมื่อ 22/10/14
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เปิด[12] เมื่อ 22/10/14
สพม.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุสถานศึกษา
เปิด[57] เมื่อ 21/10/14
ประชุมทีมบริหาร สพป.ลบ.1
เปิด[9] เมื่อ 22/10/14
สพป.สิงห์บุรี มอบนโยบายการทำงานให้กับธุรการโรงเรียน
เปิด[11] เมื่อ 21/10/14
สพป.ปทุมธานี เขต 2 เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
เปิด[49] เมื่อ 21/10/14
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1
เปิด[41] เมื่อ 21/10/14
สพป.ยโสธร เขต 1 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนสุจริต
เปิด[43] เมื่อ 21/10/14
สพป.เลย เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน
เปิด[39] เมื่อ 20/10/14
สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) ติวเข้มหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เปิด[106] เมื่อ 21/10/14
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet )
เปิด[34] เมื่อ 21/10/14
สพม.30 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
เปิด[66] เมื่อ 20/10/14
สพป.ระยอง เขต1 คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาตร์นานาชาติที่ดินเดีย
เปิด[6] เมื่อ 22/10/14
สพป.ระยอง เขต 2 โดยนายธงชัย มั่นคง ผอ.พร้อมคณะประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป รย.2...
เปิด[17] เมื่อ 21/10/14
สพม.7 ร่วมพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.
เปิด[81] เมื่อ 21/10/14
ผอ.สพป.จบ.2 นำคณะข้าราชการร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2557
เปิด[11] เมื่อ 21/10/14
นางญาณิศา ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 รับรางวัล "คุรุสดุดี" ปี 2557
เปิด[36] เมื่อ 21/10/14
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
เปิด[49] เมื่อ 20/10/14
สพป.ยะลา 2 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 5/2557
เปิด[13] เมื่อ 21/10/14
นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา)...
เปิด[29] เมื่อ 21/10/14
นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ...
เปิด[59] เมื่อ 21/10/14
กีฬาเยาวชนคัดเลือก 14 จังหวัดภาคใต้
เปิด[24] เมื่อ 21/10/14
สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุม รปภ.ครูและสถานศึกษาประจำเดือน และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
เปิด[35] เมื่อ 21/10/14
ผอ.สพป.ยะลา 2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานการศึกษา พบปะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
เปิด[63] เมื่อ 20/10/14
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
เปิด[9] เมื่อ 22/10/14
ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและแข่งขันกีฬาเยาวชนส่วนภูมิภาค Football Sport Camp
เปิด[10] เมื่อ 21/10/14
สพม.34 ต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา-สตูล) พร้อมคณะ
เปิด[75] เมื่อ 21/10/14
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุม ศน.ยกระดับผลการทดสอบ O-NET และ NT
เปิด[10] เมื่อ 21/10/14
สพป.น่าน เขต 1 ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาปริญญาโทจากแขวงอุดมไซเข้าศึกษาดูงาน
เปิด[21] เมื่อ 21/10/14
นารีรัตน์จังหวัดแพร่รับประกาศเกียรติคุณโครงการ “บันทึก 2 แผ่นดิน”
เปิด[32] เมื่อ 21/10/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499...
เปิด[18]
22 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500...
เปิด[75]
21 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน...
เปิด[371]
17 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48...
เปิด[414]
16 ตุลาคม 2557

โครงการดีเด่น

ในทุกปี หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ของการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)...
เปิด[226] 14 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จับมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดค่ายเด็กอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์...
เปิด[219] 14 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ด.ญ.ณัฏฐนิภัทร ใจปลื้ม นักเรียนชั้น ป.6/3 รับเหรียญทองแดง ร.ร.อนุบาลสระบุรี คณิตศาสตร์นานาชาติ ........ เมื่อวันที่ 5...
เปิด[193] 13 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
เด็กชายณัฐชนน สาระธนะ ร.ร.อนุบาลระยอง สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 คว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก...
เปิด[264] 11 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[147,729] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[2,017] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
รายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[1,673] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[1,720] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสุพรรณ พันธะไชย ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2496...
เปิด[502] 03 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว นางมนตรา ฟักมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 2/70 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ....
เปิด[824] 01 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ประวัติ และผลงาน นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10...
เปิด[23] 21 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
...นายสิน นุ่มพรม ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ...
เปิด[39] 20 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

การมีสติ คิดรอบคอบ และรับผิดชอบ ทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีได้ ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[672] 12 กันยายน 2557 อ่านต่อ
ทำความดี ไม่ต้องกลัวคนนินทา ------ การที่คนเราคิดจะทำอะไรที่เป็นความดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อชาติบ้านเมือง...
เปิด[830] 02 กันยายน 2557 อ่านต่อ
...*** เป็นที่กล่าวขานกันมานานถึงสถิติการอ่านน้อยของคนไทย ทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน” ทุกคนเห็นตรงกันว่า “...
เปิด[815] 06 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ........@@@...
เปิด[1,550] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

: โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 น้อง ๆ...
เปิด[457] 24 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแสดง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Road Show)...
เปิด[725] 05 กันยายน 2557 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยชมงาน "วิมายะมหัศจรรย์พันปี" ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๕๗ ....
เปิด[522] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ สพม.12 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม...
เปิด[1,496] 08 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[506]
16 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[414]
16 ตุลาคม 2557
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒
เปิด[664]
08 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[473]
16 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[75]
21 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[753]
10 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[707]
12 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[854]
12 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[371]
17 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[681]
08 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[480]
13 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 วันเกิด 13 มกราคม 2505 >>>การศึกษา - ปี พ.ศ.252
เปิด[668]
08 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[608]
11 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[518]
14 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[1,733]
09 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[547]
12 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[18]
22 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[496]
15 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[478]
15 ตุลาคม 2557
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
เปิด[950]
06 ตุลาคม 2557