• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[3,705] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิด[6,355] เมื่อ 04/09/14
สพฐ.ปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
เปิด[308] เมื่อ 29/09/14
สพฐ.จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ
เปิด[265] เมื่อ 29/09/14

โรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต 1 รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา...
เปิด[34] เมื่อ 30/09/14
สพป.ปทุมธานี เขต 2 เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ช่วย
เปิด[22] เมื่อ 30/09/14
สพป.สมุทรสาคร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการ...
เปิด[25] เมื่อ 30/09/14
โรงเรียนบ้านหนองสานแตร และบ้านสระหลวง สังกัด สพป.สพ. ๒ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร...
เปิด[25] เมื่อ 30/09/14
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เปิด[31] เมื่อ 30/09/14
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ . มอบนโยบายการนิเทศ ติดตามการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เปิด[21] เมื่อ 30/09/14
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒
เปิด[25] เมื่อ 30/09/14
สพม.20 จัดประชุมส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เปิด[32] เมื่อ 30/09/14
สพป.อุดรธานี เขต 2 แสดงมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ
เปิด[32] เมื่อ 30/09/14
สพม.20 ปิดการอบรมพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิด[30] เมื่อ 30/09/14
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 4 จัดกิจกรรมการเข้าค่าย English Camp
เปิด[24] เมื่อ 30/09/14
รับมอบ “อาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราธิราชและพระบรมราชินีนาถ”
เปิด[24] เมื่อ 30/09/14
สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี 2557
เปิด[18] เมื่อ 30/09/14
สพป ระยอง เขต2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
เปิด[36] เมื่อ 30/09/14
โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพคณิต-วิทย์ ม.ต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5
เปิด[46] เมื่อ 29/09/14
สพป.ระยอง เขต 1 จัดงานเกษียณอายุราชการพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ปี 57
เปิด[40] เมื่อ 30/09/14
สพป.ชลบุรี เขต 3 รับมอบอาคารและห้องเรียนอนุบาล
เปิด[27] เมื่อ 29/09/14
สพป.จันทบุรีเขต 1 จัดงานมุฑิตาผู้เกษียณอายุ
เปิด[58] เมื่อ 29/09/14
ยะลา ๑ จัดงาน“จากใจถึงใจ ด้วยสายใย ความผูกพัน” ให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ในสำนักงาน
เปิด[38] เมื่อ 30/09/14
สพป.ยะลา เขต 3 จัดงานเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
เปิด[60] เมื่อ 29/09/14
รับมอบห้องสมุดโรงเรียนชุมชนลานสกา จากบริษัทกรุงศรีอยุทธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัดมหาชน
เปิด[43] เมื่อ 29/09/14
การอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office ให้ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓
เปิด[20] เมื่อ 30/09/14
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.พังงา เข้ารับโล่และเงินรางวัลจาก นายประยูร รัตนเสนีย์...
เปิด[53] เมื่อ 29/09/14
สพป.ยะลา ๒ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[45] เมื่อ 29/09/14
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ มอบเกียรติบัตร โรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ แม่ริม ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป....
เปิด[27] เมื่อ 30/09/14
สพป.ชม.เขต ๔ ดำเนินงานมุฑิตาจิตแด่คุณครู เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
เปิด[34] เมื่อ 30/09/14
มหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 สพป.สุโขทัย เขต 2
เปิด[58] เมื่อ 29/09/14
ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปี กศ....
เปิด[31] เมื่อ 30/09/14
สพม.34 จัดกิจกรรมป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา...
เปิด[40] เมื่อ 29/09/14
สพป.มส.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557...
เปิด[76] เมื่อ 29/09/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการ PTTEP Teenergy Camp 16 กันยายน 2557 อ่าน(1,530) inno1

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐...
เปิด[4,006]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด...
เปิด[5,069]
16 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500...
เปิด[5,089]
06 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ...
เปิด[6,287]
01 พฤษภาคม 2557

โครงการดีเด่น

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตัวแทนจาก สพป.รย.2 นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะ นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ OSOP...
เปิด[27] 30 กันยายน 2557 อ่านต่อ
ปั้นดินให้เป็นดาวกับทีม MJ Academy ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา . ...โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง...
เปิด[72] 28 กันยายน 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ดช. กตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 รับรางวัลเหรียญเงินระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น...
เปิด[408] 17 กันยายน 2557 อ่านต่อ
เยาวชนชาย วัย 17 ปี โพสผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในกลุ่มเพจ “พิษณุโลกบ้านเรา” ว่า “รับจ้างตัดหญ้าช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์...
เปิด[956] 25 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[146,553] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[1,580] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
รายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[1,191] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[1,326] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว......นายพล อินทร์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม เกิดวันที่ 13 กันยายน 2499...
เปิด[102] 28 กันยายน 2557 อ่านต่อ
นางพรทิพย์ สามารถ การศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ประวัติส่วนตัว เกิด 6 มีนาคม...
เปิด[2,435] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. ระยอง เขต ๑ รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ระดับเหรียญทอง...
เปิด[698] 08 กันยายน 2557 อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพ็ญสิริ นงรัตน์...
เปิด[888] 02 กันยายน 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

การมีสติ คิดรอบคอบ และรับผิดชอบ ทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีได้ ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[332] 12 กันยายน 2557 อ่านต่อ
ทำความดี ไม่ต้องกลัวคนนินทา ------ การที่คนเราคิดจะทำอะไรที่เป็นความดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อชาติบ้านเมือง...
เปิด[489] 02 กันยายน 2557 อ่านต่อ
...*** เป็นที่กล่าวขานกันมานานถึงสถิติการอ่านน้อยของคนไทย ทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน” ทุกคนเห็นตรงกันว่า “...
เปิด[461] 06 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ........@@@...
เปิด[969] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

: โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 น้อง ๆ...
เปิด[129] 24 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแสดง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Road Show)...
เปิด[430] 05 กันยายน 2557 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเที่ยวงาน "เทศกาลเที่ยวพิมาย" ประจำปี ๒๕๕๗ . นางอาฒยา ทองเฟื่อง...
เปิด[149] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ สพม.12 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม...
เปิด[1,164] 08 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,703]
20 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[4,006]
23 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[11,242]
28 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[6,287]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[5,069]
16 มิถุนายน 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,435]
28 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,350]
10 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,434]
21 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,470]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[10,091]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,325]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.รตนภูมิ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน คู่
เปิด[12,888]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,575]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[12,125]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,373]
06 ธันวาคม 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,850]
13 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,323]
25 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,875]
18 ธันวาคม 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,395]
27 มกราคม 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[5,089]
06 มิถุนายน 2557