• songkranday_2557

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[949] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ แนวทางการศึกษาไทย..บนพื้นที่สูงและชายแดน "
เปิด[93] เมื่อ 24/04/14
สพฐ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว : การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ...
เปิด[503] เมื่อ 21/04/14
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ครูผู้ช่วย สพม.2
เปิด[428] เมื่อ 19/04/14
รักษาการ รมว.ศธ.และรองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)...
เปิด[213] เมื่อ 23/04/14
สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เปิด[283] เมื่อ 21/04/14
สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการอบรมการดูงานและการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
เปิด[571] เมื่อ 17/04/14
แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สุพรรณบุรี เขต 3
เปิด[52] เมื่อ 24/04/14
สพป.นครปฐม เขต 1 จัด summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4-5
เปิด[26] เมื่อ 23/04/14
ศึกษาดูงาน สงขลาเขต 2
เปิด[24] เมื่อ 23/04/14
คัดเลือกนักเรียนรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 6...
เปิด[29] เมื่อ 23/04/14
สพป.สระบุรี เขต 2...
เปิด[29] เมื่อ 23/04/14
ลพบุรีเขต 1 มอบนโยบายการรับนักเรียน
เปิด[14] เมื่อ 23/04/14
การสอบ NT ปีการศึกษา 2546 สพป.อุดรธานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยทุกด้านสูงกว่าปี 2555 ร้อยละ 14.61
เปิด[41] เมื่อ 23/04/14
สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดค่ายพุทธบุตรระยะที่ ๓ ถ่ายทอดอุดมการณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
เปิด[30] เมื่อ 23/04/14
การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม
เปิด[44] เมื่อ 23/04/14
สพป.อุบล เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโดยกระบวนการวิจัย สำหรับบุคลากร"
เปิด[35] เมื่อ 23/04/14
ด.ญ.พลอยชมพู อินทวงษ์ เด็กเรียนดี เรียบร้อย น่าสงสาร รับทุนการศึกษา ๑ เดือนสำคัญ ๑ วันพิเศษ
เปิด[26] เมื่อ 23/04/14
สพป.นครราชสีมา 3 ดำเนินการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เปิด[100] เมื่อ 23/04/14
สพป.ระยอง เขต 1 รายงานจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
เปิด[107] เมื่อ 24/04/14
สพป.ระยอง เขต 1 นำเสนอนักเรียนผู้รับพระราชทานทุนพระบรมโอรสาธิราชฯ
เปิด[26] เมื่อ 23/04/14
มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนสังกัด สพม.๑๗
เปิด[103] เมื่อ 22/04/14
3 เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา รับมอบ Tablet นักเรียนและครู ชั้น ม.1
เปิด[29] เมื่อ 23/04/14
สพป.ระยอง เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (...
เปิด[62] เมื่อ 23/04/14
สพม.๑๗ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการสอบ O-net สูงกว่าระดับประเทศ
เปิด[104] เมื่อ 22/04/14
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต
เปิด[79] เมื่อ 24/04/14
ยะลา เขต ๑ จัดอบรม “การวัดและประเมินผล” ร่วมวิเคราะห์ข้อสอบ NT ป.๓ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย...
เปิด[38] เมื่อ 23/04/14
เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
เปิด[24] เมื่อ 23/04/14
โครงข่ายไร้พรมแดน
เปิด[31] เมื่อ 24/04/14
สพป.พังงา เน้นระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา คัดโครงการรับงบฯ สนับสนุน
เปิด[25] เมื่อ 23/04/14
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิเศษ
เปิด[17] เมื่อ 23/04/14
สพป.พิษณุโลกเขต1 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng)
เปิด[73] เมื่อ 24/04/14
สพม 34 ร่วมกับ สพฐ.จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภาคเหนือ
เปิด[35] เมื่อ 23/04/14
สพป.มส.2 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 - 6 ระหว่างวันที่ 21 - 30...
เปิด[50] เมื่อ 23/04/14
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพป.น่าน เขต 2
เปิด[91] เมื่อ 23/04/14
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
เปิด[33] เมื่อ 23/04/14
เสวนาโครงการวิจัยและพัฒนา "การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ : จังหวัดสุโขทัย
เปิด[22] เมื่อ 23/04/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่...
เปิด[3,722]
27 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
เปิด[3,912]
21 มกราคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(...
เปิด[5,382]
10 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1...
เปิด[6,068]
18 ธันวาคม 2556

โครงการดีเด่น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน ของโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน...
เปิด[431] 07 เมษายน 2557 อ่านต่อ
SMILE & SMART School ....อุตรดิตถ์ดรุณี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. หรือ OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับชาติ...
เปิด[705] 22 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2541...
เปิด[768] 01 เมษายน 2557 อ่านต่อ
...... จากการรับมรดกทางวัฒนธรรมของตายายมาตั้งแต่เด็ก ซึ่ง ตา ยาย ป้า และแม่ ซึ่งเป็นคณะเพลงฉ่อยดังในอดีตแห่งบ้านสระตลุง...
เปิด[713] 25 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[136,719] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
ด่วน กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 91 – 150 วัน ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ....
เปิด[5,277] 30 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ
เว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมายไทยแห่งนี้ เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านกฎหมายไทย...
เปิด[900] 27 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2557
เปิด[11,737] 22 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

จากดินสู่ดาว...ผู้บริหารสถานศึกษาป้ายแดง นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย...
เปิด[1,644] 20 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
+++นางปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภูมิลำเนา ต. บางตีนเป็ด อ....
เปิด[1,566] 28 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ. ประจำปี 2557 ชื่อ นางรัตนา บุณโยประการ ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครู...
เปิด[594] 10 เมษายน 2557 อ่านต่อ
นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครู ระดับ ค.ศ. 3 โรงเรียนร่องคำ สังกัด สพม.24 จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม...
เปิด[563] 08 เมษายน 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) วันพฤหัสบดี ที่11 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ...
เปิด[10,837] 20 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ
การบริหารแบบ “ยอม” โดย ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ...
เปิด[37] 24 เมษายน 2557 อ่านต่อ
“พนักงานออฟฟิศ มิใช่งานวิชาการ...
เปิด[198] 24 เมษายน 2557 อ่านต่อ
จากการที่ประเทศไทยจะเข้าประชาคมอาเซียนในปี 2558 อันจะเป็นความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง...
เปิด[470] 02 เมษายน 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประวัติมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี มีราษฎรอาศัยประมาณ 170...
เปิด[170] 19 เมษายน 2557 อ่านต่อ
                 กลางสายลมแสงแดดกลีบใบร่วง      ...
เปิด[1,038] 02 มีนาคม 2557 อ่านต่อ
*****ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค ๓ กองบิน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา...
เปิด[304] 09 เมษายน 2557 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานฟอสซิล เฟสติวัล Fossil Festival 2014 @ Korat ระหว่างวันที่ 12-21 ก.พ. 2557 ณ...
เปิด[1,509] 24 มกราคม 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,360]
15 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,159]
13 ธันวาคม 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,836]
21 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,619]
28 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,185]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,215]
22 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[5,036]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,390]
06 ธันวาคม 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,827]
18 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,912]
21 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,639]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,588]
18 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[6,068]
18 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,842]
18 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,723]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,348]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,722]
27 มกราคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,382]
10 มกราคม 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[5,075]
25 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,791]
19 พฤศจิกายน 2556