• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[3,608] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิด[5,124] เมื่อ 04/09/14
สพฐ.พัฒนาบุคลากร "ขับรถปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
เปิด[210] เมื่อ 22/09/14
สพฐ.ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
เปิด[244] เมื่อ 20/09/14

การนำเสนอผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนดีศรีตำบล
เปิด[60] เมื่อ 23/09/14
สพป.สมุทรสาคร : สรรสร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีสมุทรสาคร งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ...
เปิด[47] เมื่อ 23/09/14
สพป.สิงห์บุรี...
เปิด[40] เมื่อ 22/09/14
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : กิจกรรมป้องกันยาเสพติด “...
เปิด[28] เมื่อ 23/09/14
สพม.1 ร่วมกับ สวนกุหลาบ ธนฯ จัดอบรมการบูรณาการ Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอน
เปิด[33] เมื่อ 23/09/14
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
เปิด[67] เมื่อ 22/09/14
สพม.20 คัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
เปิด[49] เมื่อ 22/09/14
อบรมติดตามและประเมินผล สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อิเล็กทรอนิกส์
เปิด[63] เมื่อ 22/09/14
สหวิทยาเขตศรีสองรัก สพม.19 จังหวัดเลย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
เปิด[72] เมื่อ 22/09/14
สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 6
เปิด[51] เมื่อ 22/09/14
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิด[104] เมื่อ 22/09/14
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถในการอ่านออก การเขียนของนักเรียน (...
เปิด[67] เมื่อ 22/09/14
สพป.ระยอง เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ
เปิด[31] เมื่อ 23/09/14
สพป.ระยอง เขต 1 ออกนิเทศโรงเรียนเอกชน
เปิด[59] เมื่อ 22/09/14
สพป .ชลบุรี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)
เปิด[71] เมื่อ 22/09/14
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการ “หนึ่งอิ่ม หลายกำลังใจ”
เปิด[30] เมื่อ 23/09/14
สพม.7 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2557
เปิด[91] เมื่อ 22/09/14
สพป.ตราด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนทำมาหากิน ส่งเสริมนักเรียนรักงานอาชีพและมีรายได้
เปิด[72] เมื่อ 21/09/14
นักกีฬาจาก สพป.ยะลา เขต ๑ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ณ จ.สตูล
เปิด[43] เมื่อ 23/09/14
สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาครูวัดผล รุ่นที่ 6,7 (สพฐ.)
เปิด[132] เมื่อ 23/09/14
โรงเรียนวัดโบราณาราม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับมอบอาคารอเนกประสงค์ "ครูนิโรธ ศรีเปารยะ...
เปิด[35] เมื่อ 22/09/14
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มศรีวิชัย(ภาคใต้)
เปิด[29] เมื่อ 23/09/14
งานมหกรรมการศึกษา เด็กสงขลา 2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ครั้งที่ 2
เปิด[94] เมื่อ 23/09/14
“เก่งคิด เก่งทำ ก้าวล้ำสู่อาเซียน” พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.๒...
เปิด[25] เมื่อ 22/09/14
ผอ.สพป.พล.1 ดูงานการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เปิด[101] เมื่อ 23/09/14
สพป.พช.1 จัดเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[72] เมื่อ 22/09/14
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดโครงการอบรมจัดทำข้อมูลฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เปิด[66] เมื่อ 22/09/14
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “ พัฒนาและบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ”
เปิด[40] เมื่อ 22/09/14
พลอย จินดาโชติ เดินทางไปหาน้องเจมส์ เด็กชายยอดกตัญญู จะส่งเสียจบจบปริญญาตรี...
เปิด[122] เมื่อ 22/09/14
สพม.34 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
เปิด[66] เมื่อ 22/09/14

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการ PTTEP Teenergy Camp 16 กันยายน 2557 อ่าน(1,088) inno1

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐...
เปิด[3,808]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด...
เปิด[4,832]
16 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500...
เปิด[4,861]
06 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ...
เปิด[6,106]
01 พฤษภาคม 2557

โครงการดีเด่น

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานต้อนรับผู้นิเทศครูผู้สอนระดับ ม.ต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา...
เปิด[63] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี แหล่งเรียนรู้ในชุนชนชาวบ้านยางโกลน โรงเรียนยางโกลนวิทยา เป็นโรงเรียนใน...
เปิด[95] 21 กันยายน 2557 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ดช. กตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 รับรางวัลเหรียญเงินระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น...
เปิด[196] 17 กันยายน 2557 อ่านต่อ
เยาวชนชาย วัย 17 ปี โพสผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในกลุ่มเพจ “พิษณุโลกบ้านเรา” ว่า “รับจ้างตัดหญ้าช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์...
เปิด[837] 25 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[146,152] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สพฐ. ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ทำแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)...
เปิด[1,426] 29 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
รายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[1,011] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้จัดโครงการ BOT Challenge&Experience2014...
เปิด[1,222] 28 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางพรทิพย์ สามารถ การศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ประวัติส่วนตัว เกิด 6 มีนาคม...
เปิด[2,244] 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ
นายใจชาย ปัณนะพงษ์ วัน เดือน ปีเกิด 16 สิงหาคม 2505 ที่อยู่ 49/1 หมู่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง...
เปิด[2,455] 07 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป. ระยอง เขต ๑ รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ระดับเหรียญทอง...
เปิด[532] 08 กันยายน 2557 อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพ็ญสิริ นงรัตน์...
เปิด[716] 02 กันยายน 2557 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

การมีสติ คิดรอบคอบ และรับผิดชอบ ทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีได้ ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4...
เปิด[217] 12 กันยายน 2557 อ่านต่อ
ทำความดี ไม่ต้องกลัวคนนินทา ------ การที่คนเราคิดจะทำอะไรที่เป็นความดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อชาติบ้านเมือง...
เปิด[400] 02 กันยายน 2557 อ่านต่อ
...*** เป็นที่กล่าวขานกันมานานถึงสถิติการอ่านน้อยของคนไทย ทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน” ทุกคนเห็นตรงกันว่า “...
เปิด[342] 06 กันยายน 2557 อ่านต่อ
การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ........@@@...
เปิด[804] 28 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเที่ยวงาน "เทศกาลเที่ยวพิมาย" ประจำปี ๒๕๕๗ . นางอาฒยา ทองเฟื่อง...
เปิด[42] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ สพม.12 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม...
เปิด[1,025] 08 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแสดง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียน (Road Show)...
เปิด[347] 05 กันยายน 2557 อ่านต่อ
งานพิธีสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2557 “ 113 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี...
เปิด[1,143] 08 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

งานการเงิน สพม.9 ล่าช้ามาก 22 กันยายน 2557 อ่าน(36) Anonymous
ขอควาามอนุเคราะห์ สอบถามข้อมูล 21 กันยายน 2557 อ่าน(55) Anonymous
เผยแพร่ผลงานวิชการ 13 กันยายน 2557 อ่าน(191) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,406]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,726]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[4,832]
16 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,929]
22 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,187]
10 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,537]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,901]
19 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,181]
25 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[4,861]
06 มิถุนายน 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,308]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,660]
18 ธันวาคม 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,276]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,191]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[11,699]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,249]
06 ธันวาคม 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,264]
21 มกราคม 2557
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,248]
27 มกราคม 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[3,808]
23 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[6,106]
01 พฤษภาคม 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[11,048]
28 พฤศจิกายน 2556