• 01

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[10,125] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศธ.พร้อมด้วยคณะจากสพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิส
เปิด[91] เมื่อ 07/02/16
ผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จาก เลขานุการ รมว.ศธ.
เปิด[176] เมื่อ 04/02/16
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการอบรม การใช้ระบบ TEPE Online พัฒนาครู
เปิด[209] เมื่อ 04/02/16

สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เปิด[15] เมื่อ 10/02/16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
เปิด[8] เมื่อ 09/02/16
สพป.ปข. 2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เปิด[10] เมื่อ 09/02/16
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส
เปิด[12] เมื่อ 09/02/16
การปลูกพืชผักสวนครัว ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองอุโลก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
เปิด[24] เมื่อ 09/02/16
โรงเรียนสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ลดเวลาเรียน นร.วิ่งว่าว เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา
เปิด[33] เมื่อ 09/02/16
สพฐ.ติดตามการอ่านการเขียนเชิงประจักษ์ สพป.อุบล เขต 4
เปิด[18] เมื่อ 09/02/16
ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
เปิด[11] เมื่อ 09/02/16
โรงเรียนกลุ่มตำบลสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 ติวเข้มก่อนสอบ O-Net
เปิด[10] เมื่อ 09/02/16
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.20 เปิดห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
เปิด[7] เมื่อ 09/02/16
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมสรุปผลการประเมินโครงการฯ ตามนโยบายให้นักเรียนชั้น ป. 1 เมื่อจบ ป. 1...
เปิด[7] เมื่อ 09/02/16
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและติดตามโครงการลดเวลาเรียน...
เปิด[13] เมื่อ 09/02/16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จัดงาน...
เปิด[23] เมื่อ 09/02/16
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง
เปิด[31] เมื่อ 08/02/16
สพป.ระยอง เขต 1 ออกนิเทศโรงเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
เปิด[31] เมื่อ 08/02/16
สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของเอกชน
เปิด[9] เมื่อ 09/02/16
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เปิด[20] เมื่อ 08/02/16
สพป.ระยอง เขต 1 เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
เปิด[47] เมื่อ 07/02/16
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิด[11] เมื่อ 09/02/16
ให้กำลังใจนักเรียน
เปิด[9] เมื่อ 09/02/16
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกตัวครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 92 อัตรา
เปิด[7] เมื่อ 09/02/16
สพป.ชุมพร เขต 1 รับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.เขต 13
เปิด[11] เมื่อ 09/02/16
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรหลักในพื้นที่ จชต.
เปิด[12] เมื่อ 09/02/16
ผอ.สพป.นศ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติน้ำทะเลหนุนสูง
เปิด[42] เมื่อ 08/02/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เปิด[10] เมื่อ 09/02/16
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
เปิด[11] เมื่อ 09/02/16
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา...
เปิด[7] เมื่อ 09/02/16
สพม.34 พิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
เปิด[9] เมื่อ 09/02/16
สพฐ.จัดโครงการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2559 ครั้งที่1 ภาคเหนือ...
เปิด[12] เมื่อ 09/02/16
สพม.37 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
เปิด[8] เมื่อ 09/02/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 26 มกราคม 2559 อ่าน(593) inno1

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต...
เปิด[744]
20 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา...
เปิด[681]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
เปิด[855]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม...
เปิด[1,194]
07 มกราคม 2559

โครงการดีเด่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่...
เปิด[47] 07 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “ก้าวสู่ AEC...
เปิด[67] 05 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.เขต 23 คว้ารางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น...
เปิด[34] 08 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
     เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ...
เปิด[204] 08 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[165,775] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[1,028] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ "ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน" โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ http...
เปิด[920] 01 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ
สพฐ. ขอแจ้ง คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง...
เปิด[1,693] 14 ตุลาคม 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕...
เปิด[427] 19 มกราคม 2559 อ่านต่อ
บันทึกวันวานที่ภาคภูมิใจของ “ผอ.นภวรรณ ศรีภูธร” โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู) ....
เปิด[2,708] 08 กันยายน 2558 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

...การอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ที่สะท้อนวิกฤตคุณภาพการศึกษา...
เปิด[1,742] 06 ตุลาคม 2558 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป...
เปิด[2,084] 01 ตุลาคม 2558 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 1...
เปิด[4,176] 23 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
การเดินหน้าเปิดมิติบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ (CLUSTER) ของสำนักงานคณะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)...
เปิด[133] 02 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
I speak English เพื่อชีวิต better แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ตามนโยบาย...
เปิด[129] 04 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)...
เปิด[277] 15 มกราคม 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

มารู้จักกับปลาทูแม่กลอง : บุคลิกภาพของปลาทูแม่กลอง คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก...
เปิด[1,701] 23 กันยายน 2558 อ่านต่อ
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1...... วันนี้ (10 ส.ค.58) ณ...
เปิด[2,254] 10 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
กรมทรัพย์สินทางป้ญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชมภาพยนต์แอนนิเมชั่น เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
เปิด[1,999] 14 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
ขอเชิญชม รายการ " พระคุณที่สาม " ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( สทท.11 )...
เปิด[2,355] 20 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

โครงการ Malaysia English Summer Course 2016 08 กุมภาพันธ์ 2559 อ่าน(30) Anonymous
ต้องการครูต่างชาติ 19 มกราคม 2559 อ่าน(306) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[4,293]
23 สิงหาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[681]
20 มกราคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[1,671]
15 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[1,574]
22 ธันวาคม 2558
ประวัตินายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เกิด 27 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันอยู่บ้านเ
เปิด[2,910]
09 ตุลาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[744]
20 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[2,076]
02 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[1,886]
08 ธันวาคม 2558
ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว -
เปิด[4,331]
15 กันยายน 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[1,818]
14 ธันวาคม 2558
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[2,153]
29 พฤศจิกายน 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[1,520]
21 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[1,910]
04 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[1,886]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[1,194]
07 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[1,811]
17 ธันวาคม 2558
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[2,511]
23 พฤศจิกายน 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[4,235]
17 สิงหาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[855]
18 มกราคม 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[2,356]
23 พฤศจิกายน 2558