• 01

ค้นหา

เว็บไซต์หน่วยงาน

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

อดีตดอนฉิมพลี...ที่ฉันจะไม่ลืม

               ... อ่านต่อ

เปิด[8,439] เมื่อ 2014-03-01 10:11

สำหรับสมาชิก

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศจีน
เปิด[101] เมื่อ 03/09/15
เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายในการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
เปิด[487] เมื่อ 01/09/15
เลขาธิการ กพฐ.เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตฯจังหวัดอุบลราชธานี
เปิด[422] เมื่อ 31/08/15

สพป.ชัยนาท อบรมครูแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและการสอนทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด...
เปิด[2] เมื่อ 03/09/15
สุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เปิด[12] เมื่อ 03/09/15
พิธียกเสาเอกสร้างบ้านให้นักเรียน
เปิด[28] เมื่อ 02/09/15
สพฐ.จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
เปิด[27] เมื่อ 03/09/15
สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและทบทวนผลการดำเนินงาน
เปิด[40] เมื่อ 02/09/15
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)...
เปิด[18] เมื่อ 02/09/15
สพป.ชัยภูมิ เขต3 ระดมผู้เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือติดตามประเมินผลประกันคุณภาพภายใน...
เปิด[13] เมื่อ 03/09/15
สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูโครงการ DLIT รุ่นที่ ๒
เปิด[16] เมื่อ 03/09/15
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เปิด[26] เมื่อ 02/09/15
กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เปิด[22] เมื่อ 03/09/15
โคราช 3 ติดตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
เปิด[28] เมื่อ 03/09/15
สพป.นครพนม เขต ๑ รับมอบทุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่
เปิด[23] เมื่อ 02/09/15
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เร่งระดมความคิดเห็น "การปรับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เปิด[2] เมื่อ 03/09/15
สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
เปิด[31] เมื่อ 02/09/15
ชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ตราด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จ.ตราด ร่วมจิตอาสาพัฒนา ร.ร.บ้านเนินดินแดง
เปิด[43] เมื่อ 02/09/15
สพม.7 ร่วมประชุมการตรวจพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์....
เปิด[19] เมื่อ 03/09/15
งานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
เปิด[15] เมื่อ 02/09/15
สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
เปิด[78] เมื่อ 01/09/15
สพฐ.ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
เปิด[7] เมื่อ 03/09/15
สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เปิด[15] เมื่อ 02/09/15
สำนักงานพัฒนาสังคมมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
เปิด[21] เมื่อ 02/09/15
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[27] เมื่อ 02/09/15
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดพังงา
เปิด[26] เมื่อ 02/09/15
ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ จัดแข่งขันมหกรรมวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือก นร....
เปิด[32] เมื่อ 01/09/15
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
เปิด[3] เมื่อ 03/09/15
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เปิด[23] เมื่อ 02/09/15
นักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม เข้าขอพรท่าน ผอ.สพม.34 ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน
เปิด[40] เมื่อ 02/09/15
สพป.มส.๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(...
เปิด[23] เมื่อ 03/09/15
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยกเสาเอกคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เปิด[19] เมื่อ 02/09/15
สพป.ตากเขต 1 อบรมครูใช้สื่อ DLIT
เปิด[29] เมื่อ 02/09/15

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕...
เปิด[499]
23 สิงหาคม 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐...
เปิด[629]
17 สิงหาคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/...
เปิด[3,597]
22 พฤษภาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ...
เปิด[5,308]
16 เมษายน 2558

โครงการดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. กลุ่ม ปตท. จัดโครงการนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน PTT Group Energy...
เปิด[7] 03 กันยายน 2558 อ่านต่อ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์...
เปิด[35] 01 กันยายน 2558 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

********มูลนิธิหนังไทยในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ามงคลการ ร่วมกับหอภาพยนตร์(องค์กรมหาชน)...
เปิด[27] 03 กันยายน 2558 อ่านต่อ
โรงเรียนวัดป่าประดู่ สังกัด สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงดนตรี ในโครงการ"...
เปิด[182] 25 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[162,002] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้ค้ำประกันของผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ที่ค้างชำระหนี้ 301 –1461 วัน...
เปิด[1,159] 09 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
ขอเชิญสั่งจองหนังสือ " ภาพเก่าเล่าเรื่องพ่อ " ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นบรมฉายาลักษณ์ ภาพหายาก...
เปิด[235] 20 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
เว็บไซต์ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ซึ่งจัดทำข้ึนโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยสามารถ เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ ตามลิงค์นี้ http://...
เปิด[975] 06 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สาย บำรุง” อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160...
เปิด[440] 24 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
นายจำรัส บุญเชื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 -ประวัติการศึกษา 2515...
เปิด[1,902] 27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ชื่อ นางอุบลรัตน์ หล้าชาญ (วรบุตร) (ครูอูฐ) เกิด ๔ ตุลาคม ๒๕๐๐ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...
เปิด[1,947] 18 มิถุนายน 2558 อ่านต่อ
นางนีรนาท โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3...
เปิด[1,329] 12 มิถุนายน 2558 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 1...
เปิด[1,468] 23 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
ประเทศชาติจะก้าวไกล ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ****************...
เปิด[585] 19 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
เวที “Big C Big Kids” : นักคิด นักอ่าน” ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ....
เปิด[412] 02 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
++++ วราสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘...
เปิด[772] 13 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

กรมทรัพย์สินทางป้ญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชมภาพยนต์แอนนิเมชั่น เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
เปิด[284] 14 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
ขอเชิญชม รายการ " พระคุณที่สาม " ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( สทท.11 )...
เปิด[654] 20 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1...... วันนี้ (10 ส.ค.58) ณ...
เปิด[521] 10 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จ.พะเยา สพม.36 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด สพฐ.-ไทยพีบีเอส ปี 2558 OBEC Young...
เปิด[674] 16 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 16 เมษายน 2558 อ่าน(1,749) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[6,595]
02 มีนาคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[9,822]
15 ธันวาคม 2557
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[629]
17 สิงหาคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[7,762]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[7,878]
16 มกราคม 2558
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[499]
23 สิงหาคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[3,597]
22 พฤษภาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[10,228]
25 พฤศจิกายน 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[8,183]
28 มกราคม 2558
นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนัก
เปิด[7,577]
30 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[10,634]
01 ธันวาคม 2557
นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ *ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอ
เปิด[9,460]
14 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[8,940]
16 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[9,471]
22 มกราคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[6,533]
09 เมษายน 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[8,844]
17 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[7,587]
22 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[10,644]
09 ธันวาคม 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[8,415]
12 มกราคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัต
เปิด[5,308]
16 เมษายน 2558