หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.obec.go.th/notice th โครงการประกวดนวัตรกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 http://www.obec.go.th/documents/87990 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04010/ ว 98 และ หนังสือ ศธ 04010/ ว 99 และ รายละเอียด<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87990/1035253.pdf" type="application/pdf; length=571013" title="1035253.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Tue, 16 Jan 2018 05:31:10 +0000 sudsakron 87990 at http://www.obec.go.th รัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา http://www.obec.go.th/documents/87848 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> ด้วยรัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา<br /> และวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์<br /> แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018 สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87848/1033980.pdf" type="application/pdf; length=1248208" title="1033980.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jan 2018 09:15:30 +0000 suchart 87848 at http://www.obec.go.th กระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสำหรับเยาวชน http://www.obec.go.th/documents/87845 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> ด้วยกระทรวงต่างประเทศ แจ้งว่ากระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 4 - 18 ปี จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดไปยังกระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ได้โดยตรง ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87845/1033979.pdf" type="application/pdf; length=331392" title="1033979.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jan 2018 08:45:20 +0000 suchart 87845 at http://www.obec.go.th ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประจำปี 2561 (แก้ไขไฟล์แนบ )( เพิ่มเติมคำชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) http://www.obec.go.th/documents/87781 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประจำปี 2561 และ รายชื่อ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87781/1034655.pdf" type="application/pdf; length=69520" title="1034655.pdf">คำชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87781/1034658.pdf" type="application/pdf; length=48097" title="1034658.pdf">ประกาศรายชื่อ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 11 Jan 2018 02:50:21 +0000 sudsakron 87781 at http://www.obec.go.th เข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" "ตามรอยเกียรติยศครู" เเละ "สพฐ. ดีเด่น" ประจำปี 2561 http://www.obec.go.th/documents/87647 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม./สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87647/1031620.pdf" type="application/pdf; length=3391132" title="1031620.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87647/1031621.pdf" type="application/pdf; length=7925510" title="1031621.pdf">แผนที่</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87647/1031622.pdf" type="application/pdf; length=2726500" title="1031622.pdf">กำหนดการเข้ารับรางวัล</a></div> </div> </div> </div> Mon, 08 Jan 2018 03:42:57 +0000 jindv3 87647 at http://www.obec.go.th รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมันนี ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.obec.go.th/documents/87594 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมันนี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังไฟลฺ์เอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87594/1031041.pdf" type="application/pdf; length=1560853" title="1031041.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 05 Jan 2018 11:35:52 +0000 sudsakron 87594 at http://www.obec.go.th ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 http://www.obec.go.th/documents/87524 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87524/1030126.pdf" type="application/pdf; length=3429737" title="1030126.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87524/1030127.pdf" type="application/pdf; length=3488762" title="1030127.pdf">ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87524/1030128.pdf" type="application/pdf; length=7365118" title="1030128.pdf">รายชื่อ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 04 Jan 2018 02:03:41 +0000 jindv3 87524 at http://www.obec.go.th ประกาศผลการสรรหาเเละคัดเลือก "รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 http://www.obec.go.th/documents/87493 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87493/1029882.pdf" type="application/pdf; length=2620964" title="1029882.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87493/1029883.pdf" type="application/pdf; length=1582806" title="1029883.pdf">ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87493/1029884.pdf" type="application/pdf; length=4020403" title="1029884.pdf">ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</a></div> </div> </div> </div> Wed, 03 Jan 2018 02:58:46 +0000 jindv3 87493 at http://www.obec.go.th ประชาสัมพันธ์การขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.obec.go.th/documents/87384 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04001/ ว 8439<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87384/1028715.pdf" type="application/pdf; length=605293" title="1028715.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Thu, 28 Dec 2017 07:11:05 +0000 sudsakron 87384 at http://www.obec.go.th โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2561 http://www.obec.go.th/documents/87383 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04006/ ว6534 และรายละเอียดโครงการแบบฟอร์ม การสมัคร<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87383/1028714.pdf" type="application/pdf; length=1166514" title="1028714.pdf">หนังสือ ศธ 04006/ ว6534 และรายละเอียดโครงการแบบฟอร์ม การสมัคร </a></div> </div> </div> </div> Thu, 28 Dec 2017 07:05:06 +0000 sudsakron 87383 at http://www.obec.go.th การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 http://www.obec.go.th/documents/87374 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม./สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87374/1028632.pdf" type="application/pdf; length=1816534">1028632.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87374/1028633.pdf" type="application/pdf; length=1912615">1028633.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87374/1028635.pdf" type="application/pdf; length=3966755">1028635.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87374/1028636.pdf" type="application/pdf; length=928593">1028636.pdf</a></div> </div> </div> </div> Thu, 28 Dec 2017 03:53:26 +0000 jindv3 87374 at http://www.obec.go.th การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่5 http://www.obec.go.th/documents/87357 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87357/1028471.pdf" type="application/pdf; length=1717715">1028471.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87357/1028472.pdf" type="application/pdf; length=1391920">1028472.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87357/1028475.pdf" type="application/pdf; length=2548113">1028475.pdf</a></div> </div> </div> </div> Wed, 27 Dec 2017 09:16:09 +0000 jindv3 87357 at http://www.obec.go.th รับสมัคร Director of the International Agency for Research on Cancer http://www.obec.go.th/documents/87173 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ด้วยองค์กรอนามัยโลก รับสมัคร Director of the International Agency for Research on Cancer สนใจติดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87173/1026005.pdf" type="application/pdf; length=231458" title="1026005.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Thu, 21 Dec 2017 11:10:58 +0000 suchart 87173 at http://www.obec.go.th ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ http://www.obec.go.th/documents/87167 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India รับสมัครทุนฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87167/1025957.pdf" type="application/pdf; length=73398" title="1025957.pdf">ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 21 Dec 2017 10:00:53 +0000 suchart 87167 at http://www.obec.go.th โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 http://www.obec.go.th/documents/87164 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87164/1025908.pdf" type="application/pdf; length=468712" title="1025908.pdf">โครงการ thai youth</a></div> </div> </div> </div> Thu, 21 Dec 2017 09:34:10 +0000 suchart 87164 at http://www.obec.go.th การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.obec.go.th/documents/87148 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา </div> </div> </div> สพฐ. ขอให้ สพป.ดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87148/1025647.pdf" type="application/pdf; length=280841" title="1025647.pdf">หนังสือนำ และสรุปบัญชีจัดสรร</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87148/1025648.pdf" type="application/pdf; length=4063339" title="1025648.pdf">บัญชีจัดสรรหน้า 1-110</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87148/1025649.pdf" type="application/pdf; length=4112573" title="1025649.pdf">บัญชีจัดสรรหน้า 111-218</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87148/1025650.pdf" type="application/pdf; length=458225" title="1025650.pdf">รายละเอียดคุณลักษณฯ และรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ฯ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 21 Dec 2017 04:49:45 +0000 prem 87148 at http://www.obec.go.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 และประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ http://www.obec.go.th/documents/87109 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> รายละเอียดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 และประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87109/1025172.pdf" type="application/pdf; length=30909" title="1025172.pdf">ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87109/1025181.pdf" type="application/pdf; length=106846" title="1025181.pdf">รายชื่อนักเรียนประถมศึกษา</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87109/1025226.pdf" type="application/pdf; length=144217" title="1025226.pdf">รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87109/1025227.pdf" type="application/pdf; length=320662" title="1025227.pdf">รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/87109/1025228.pdf" type="application/pdf; length=217495" title="1025228.pdf">รายชื่อครู</a></div> </div> </div> </div> Wed, 20 Dec 2017 07:37:41 +0000 sudsakron 87109 at http://www.obec.go.th ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/documents/87088 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 45,000 บาท 2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท 3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (จำนวน 3 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ <a href="http://202.29.172.37/newsdetail.php?id=33" title="http://202.29.172.37/newsdetail.php?id=33">http://202.29.172.37/newsdetail.php?id=33</a> Wed, 20 Dec 2017 01:58:37 +0000 dang 87088 at http://www.obec.go.th หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชียในชื่อ ”Jump in the Earth” ฉบับที่ 15, ฉบับที่17 ,ที่ 19 http://www.obec.go.th/documents/86491 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> ”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “ เป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่นๆด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่างๆ และอีกมากมาย<br /> จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นฉบับบแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้<br /> ๑.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์<br /> ๒.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้<br /> ๓.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง<br /> ๔.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น<br /> ๕.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”<br /> โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา<br /> แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด<br /> อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ ๒ ชั้น ๒๘ ห้อง Bซอยประสานมิตร(สุขุมวิท ๒๓) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐โทร 02-258-3981โทรสาร. 02-612-7399อีเมล์ <a href="mailto:jittisak@tgbkk.co.th">jittisak@tgbkk.co.th</a> 1. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ <a href="http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/72163/870271.pdf" title="http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/72163/870271.pdf">http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7...</a> 2. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่12 ประจำเดือนกรกฏาค ม2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ <a href="http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/72163/881677.pdf" title="http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/72163/881677.pdf">http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7...</a> 3. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่13 ประจำเดือนกันยายน 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้<br /> <a href="http://www1.obec.go.th:8081/documents/74846" title="http://www1.obec.go.th:8081/documents/74846">http://www1.obec.go.th:8081/documents/74846</a><br /> ฉบับที่14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ <a href="http://www1.obec.go.th:8081/documents/78246" title="http://www1.obec.go.th:8081/documents/78246">http://www1.obec.go.th:8081/documents/78246</a> 4.<br /> ฉบับที่1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้<br /> <a href="http://www1.obec.go.th:8081/node/78456/edit?destination=backoffice%2Fmy" title="http://www1.obec.go.th:8081/node/78456/edit?destination=backoffice%2Fmy">http://www1.obec.go.th:8081/node/78456/edit?destination=backoffice%2Fmy</a><div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/86491/1021160.pdf" type="application/pdf; length=6258064" title="1021160.pdf">ฉบับบประจำเดือนมิถุนายน</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/86491/1021161.pdf" type="application/pdf; length=5799502" title="1021161.pdf">ฉบับที่17</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/86491/1021162.pdf" type="application/pdf; length=5522331" title="1021162.pdf">ฉบับที่ 19</a></div> </div> </div> </div> Fri, 08 Dec 2017 08:08:08 +0000 sudsakron 86491 at http://www.obec.go.th รับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2561 http://www.obec.go.th/documents/86488 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560 โดยส่งใบสมัครได้ไม่เกิน 4 คน/โรงเรียน<br /> ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครมี 2 ประเภท คือ 1) นักเรียนทุนสายสายสามัญ (ม.1 - 6)รับสมัครนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560<br /> และ 2) นักเรียนทุนสายอาชีพ (ปวช.1 - 3) รับสมัครนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560<br /> สามารถกรอกใบสมัครขอรับทุนผ่านทางโปรแกรมสมัครขอทุนการศึกษาออนไลน์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ <a href="https://ybf.premier.co.th/scholar/" title="https://ybf.premier.co.th/scholar/">https://ybf.premier.co.th/scholar/</a><br /> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=news/detail/471#.WijsstJl_cs" title="http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=news/detail/471#.WijsstJl_cs">http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=news/detail/471#.WijsstJl_cs</a><br /> หรือ <a href="https://www.facebook.com/yuvabadhana/" title="https://www.facebook.com/yuvabadhana/">https://www.facebook.com/yuvabadhana/</a><div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/86488/1021146.pdf" type="application/pdf; length=435542" title="1021146.pdf">ประชาสัมพันธ์ทุนประจำปี 2561</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/86488/1021147.pdf" type="application/pdf; length=866551" title="1021147.pdf">ขั้นตอนการสมัครทุน2560</a></div> </div> </div> </div> Fri, 08 Dec 2017 07:15:40 +0000 sudsakron 86488 at http://www.obec.go.th