เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างส้วมสำหรับนักเรียน แบบ. สปช.605/45 0 51 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 0 51 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมสำหรับนักเรียน แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ 0 51 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.2 0 52 weeks 14 hours ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอชุด "จินตคีตา : พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล" 0 1 year 1 week ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดย ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 1 year 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง 0 1 year 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านช่องหลาด ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 0 1 year 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา 0 1 year 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอชุด "จินตคีตา : พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล" 0 1 year 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากพู่ฯ 0 1 year 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาปีงบประมาณ2560 0 1 year 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 0 1 year 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา 0 1 year 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 0 1 year 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนคลองพระอุดมประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015 และสิ่งก่อสร้างประกอบฯ ปีงบประมาณ 2560 0 1 year 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 0 1 year 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด 0 1 year 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 1 year 6 weeks ago
by thipsukhon
n/a
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูและจ้างก่อสร้างส้วม โรงเรียนบ้านลานหิน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 0 1 year 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง) โรงเรียนบ้านคลองหมาก 0 1 year 7 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 0 1 year 7 weeks ago
by Anonymous
n/a
หาคู่ย้ายสับเปลี่ยนนครูพละ 0 1 year 7 weeks ago
by Anonymous
n/a
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561