เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./57 - ข โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนผดุงนารี ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ครั้งที่ 2 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีความจำเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน หอประชุม แบบ 100/27 0 1 year 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ห้องสมุด ICT บ้านพักครู 203/27 แบบ205/26 ส้วมนักเรียนชายและส้วมนักเรี่ยนหญิง 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนครนพิทยาคม จังหวัดชุมพร ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร รับซอง 14 -28 พฤศจิกายน 2559 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประชาสัมพันธ์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและบ้านพักครู รับซอง ๑๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ รับซอง ๙ - ๒๒ พ.ย. ๕๙ 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ รับซอง9-21พ.ย.2559 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ รับซอง 9พ.ย.2559-22พ.ย.2559(09.30-15.00)เวลาราชการ 0 1 year 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู 205/26 0 1 year 10 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ 0 1 year 10 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
(สำเนา) ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
อยากได้หลักฐานการจัดตั้งโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 0 1 year 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูธุรการ 0 1 year 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น 0 1 year 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1ประสงค์ สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 และลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษ 0 1 year 12 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน งานวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพม.13 0 1 year 13 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางพรนภา อมรมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 0 1 year 15 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560