เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 17 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและบ้านพักครู รับซอง ๑๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 0 1 year 18 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ รับซอง ๙ - ๒๒ พ.ย. ๕๙ 0 1 year 18 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ รับซอง9-21พ.ย.2559 0 1 year 18 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ รับซอง 9พ.ย.2559-22พ.ย.2559(09.30-15.00)เวลาราชการ 0 1 year 18 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู 205/26 0 1 year 19 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ 0 1 year 19 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 19 weeks ago
by Anonymous
n/a
(สำเนา) ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) 0 1 year 19 weeks ago
by Anonymous
n/a
อยากได้หลักฐานการจัดตั้งโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูธุรการ 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1ประสงค์ สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 และลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษ 0 1 year 21 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน งานวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพม.13 0 1 year 22 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางพรนภา อมรมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 0 1 year 23 weeks ago
by Anonymous
n/a
เรียกสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสรับส่งนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษาและเข้าค่าย ปีงบประมาณ 2560 0 1 year 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด (ฟรี) หนังสือชุด "จินตคีตา" 0 1 year 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมคุณครูอาสา (ดนตรีสากล) แนวทางจินตคีตา" 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ตัวอย่าง "เพลงสรรเสริญพระบารมี" ที่จดบันทึกด้วย "โน้ตตัวเลขจินตคีตา" 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอรุณลักษณ์ คำมณี เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพฐ 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"มีความประสงค์จะสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารกีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เรื่อง สอบราคางานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน 216 ก 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน 0 1 year 27 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,831]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,470]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,761]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,679]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,803]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,221]
29 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,447]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[4,024]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,390]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,324]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,731]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,346]
13 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,864]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,396]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,537]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,209]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,782]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[3,042]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,465]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,836]
08 มกราคม 2561