เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น 0 1 year 34 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1ประสงค์ สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 และลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษ 0 1 year 34 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน งานวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพม.13 0 1 year 36 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางพรนภา อมรมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 0 1 year 37 weeks ago
by Anonymous
n/a
เรียกสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสรับส่งนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษาและเข้าค่าย ปีงบประมาณ 2560 0 1 year 38 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด (ฟรี) หนังสือชุด "จินตคีตา" 0 1 year 38 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมคุณครูอาสา (ดนตรีสากล) แนวทางจินตคีตา" 0 1 year 39 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ตัวอย่าง "เพลงสรรเสริญพระบารมี" ที่จดบันทึกด้วย "โน้ตตัวเลขจินตคีตา" 0 1 year 39 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 0 1 year 39 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอรุณลักษณ์ คำมณี เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 0 1 year 39 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพฐ 0 1 year 40 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"มีความประสงค์จะสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารกีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 year 40 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เรื่อง สอบราคางานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน 216 ก 0 1 year 40 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน 0 1 year 41 weeks ago
by Anonymous
n/a
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ชิงชนะเลิศหุ่นยนต์ World Robot Games 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 0 1 year 43 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายธวัช เซี่ยงฝอง รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 0 1 year 43 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) สอบราคาจ้างการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 0 1 year 43 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ประกาศสอบราคาติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบประมาณ 0 1 year 43 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานผลการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 1 year 44 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงงานการแปรรูปอาหารจากมะละกอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 0 1 year 45 weeks ago
by Anonymous
n/a
เชิญชวนยื่นเสนอราคา 0 1 year 47 weeks ago
by Anonymous
n/a
แก้ไข ประกาศโรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 0 1 year 47 weeks ago
by Anonymous
n/a
ระบบ DMC เข้าใช้งานไม่ได้ครับ 0 1 year 47 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ 0 1 year 48 weeks ago
by peera
n/a
ชื่อผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M ของนางสาวอังสนา มากูล 0 1 year 48 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,568]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,465]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,178]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,973]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,961]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,826]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,984]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,295]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,924]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,631]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,810]
02 มีนาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,338]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,804]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,494]
22 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,412]
12 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,909]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[11,024]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,558]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,891]
22 ธันวาคม 2560