เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ม.3 0 1 year 50 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ม.3 0 1 year 50 weeks ago
by Anonymous
n/a
ต้องการครูต่างชาติ 0 1 year 52 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครครูคณิตศาสตร์และครูฟิสิกส์ 0 2 years 5 days ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 0 2 years 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด 0 2 years 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 0 2 years 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิงก่อสร้างประกอบ 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนนครไทยวิทยาคม 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 0 2 years 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่รายงาน โรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย ปี 2556 0 2 years 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่รายงาน โรงเรียนดีศรีตำบล ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนวังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 0 2 years 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 2 years 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 0 2 years 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 0 2 years 4 weeks ago
by Anonymous
n/a
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน(ทาสีอาคารเรียน) จำนวน 2หลัง 0 2 years 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 0 2 years 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ โดย นายวิรัตน์ พิมพา โรงเรียนนนรีวิทยา 0 2 years 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 TELS Thailand’s 2015 0 2 years 7 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด A Journey around ASEAN วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 (อ3020 0 2 years 7 weeks ago
by Anonymous
n/a
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด พุทธธรรม นำสุขใจ 0 2 years 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 2 years 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รร.บ้านหนองกร่าง ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 0 2 years 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ร่างขอบเขตของงาน สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2 ชั้น4ห้องเรียนใต้ถุนโล่งโรงเรียนบ้านยางสูง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 0 2 years 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[278]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560