เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 0 2 years 1 week ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร โฃติกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 0 2 years 1 week ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 2 years 1 week ago
by Anonymous
n/a
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 0 2 years 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 0 2 years 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 2 0 2 years 2 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
รับสมัครครูสอนภาษาจีนอนุบาล 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวิชาบัญชีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้ เอกสารประกอบการเรียน 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย 0 2 years 3 weeks ago
by Anonymous
n/a
โครงการ Malaysia English Summer Course 2016 0 2 years 5 weeks ago
by Anonymous
n/a
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุดี จังหวัดยะลา 0 2 years 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร โฃติกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 0 2 years 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
โปรแกรม_ปพ.1:ป,-ปพ.3:ป (ฉบับย่อจากระบบงานทะเบียนและวัดผล) 0 2 years 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ม.3 0 2 years 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ม.3 0 2 years 6 weeks ago
by Anonymous
n/a
ต้องการครูต่างชาติ 0 2 years 8 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครครูคณิตศาสตร์และครูฟิสิกส์ 0 2 years 9 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 0 2 years 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด 0 2 years 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 0 2 years 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิงก่อสร้างประกอบ 0 2 years 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนนครไทยวิทยาคม 0 2 years 12 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 0 2 years 12 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,254]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,632]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,692]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,599]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[3,889]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,073]
29 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,090]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,212]
13 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,250]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,548]
08 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,314]
12 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,726]
24 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,613]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,697]
26 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,325]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[2,905]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,663]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,329]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,179]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,396]
14 ธันวาคม 2560