ค้นหา

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,485] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”
เปิด[49] เมื่อ 17/08/17
ชาว สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
เปิด[61] เมื่อ 15/08/17
สพฐ.จัดประชุมสัญจร จุดที่ 6 อุดรธานี สร้างความเข้าใจนโยบาย ศธ.
เปิด[163] เมื่อ 11/08/17

สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
เปิด[203] เมื่อ 08/08/17
สพป.ชัยนาท เสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เปิด[11] เมื่อ 16/08/17
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมครูประวัติศาสตร์
เปิด[4] เมื่อ 17/08/17
สพม.3 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ประจำปี 2560
เปิด[21] เมื่อ 16/08/17
อ่างทอง อบรมคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย)
เปิด[19] เมื่อ 16/08/17
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
คณะผู้บริหารสถานศึกษาสพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินบริจาค...
เปิด[4] เมื่อ 17/08/17
สพฐ. ร่วมกับ สพม.19 จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมนักเรียนสู่ความสำเร็จ
เปิด[7] เมื่อ 17/08/17
สพป.เลย เขต 2 ส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียน ยุค 4.0
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เปิด[55] เมื่อ 17/08/17
Moralschool OBEC Cluster 14 Symposium 2017
เปิด[7] เมื่อ 17/08/17
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
เปิด[23] เมื่อ 17/08/17
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กลุ่มแม่บ้าน ชมรมคนรักสุขภาพ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เปิด[3] เมื่อ 17/08/17
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
เปิด[4] เมื่อ 17/08/17
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ภูเก็ต สพม. 14 พัฒนาครูดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
เปิด[3] เมื่อ 17/08/17
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปลื้มรับมอบสิ่งของพระราชทาน
เปิด[33] เมื่อ 17/08/17
สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน...
เปิด[14] เมื่อ 16/08/17
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะให้กับบุคลากรในสังกัด
เปิด[5] เมื่อ 17/08/17
มูลนิธิราชประชานุเคาะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.นศ.๑
เปิด[14] เมื่อ 16/08/17
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ประชารัฐ สู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาไทยแลนด์ 4.0
เปิด[25] เมื่อ 16/08/17
ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะ ผอ.ร.ร.ในการCoaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(...
เปิด[2] เมื่อ 17/08/17
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการและผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
เปิด[4] เมื่อ 17/08/17
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์”
เปิด[25] เมื่อ 16/08/17
อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิด[2] เมื่อ 17/08/17
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC เขตตรวจราชการ 15
เปิด[3] เมื่อ 17/08/17
สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2560
เปิด[12] เมื่อ 16/08/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[18,234]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[18,401]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[18,287]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[18,468]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

นายวัชรบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อ.หนองหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (...
เปิด[4] 17 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
.....โรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ จ.สตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดร้าน “ควนเกบาร์เบอร์”...
เปิด[96] 01 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ China Anshan...
เปิด[10] 16 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ ตัวแทนประเทศไทย ในนามของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1...
เปิด[78] 02 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[182,204] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[4,644] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...
เปิด[658] 03 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[13,304] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[487] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 อดีตรองผู้อำนวยการ...
เปิด[946] 29 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความยินดีกับ นางประภาพร กมลสมัย ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญ...
เปิด[514] 27 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[641] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญ แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2560...
เปิด[40] 10 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
เปิดตัวแล้ววันนี้ เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี เพื่อคนไทยทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มฝึกหัดจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ ฝึกออกเสียง...
เปิด[640] 13 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)”...
เปิด[128] 31 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[493] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)...
เปิด[84] 02 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[484] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[579] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[503] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 17 สิงหาคม 2560 อ่าน(10) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 กรกฎาคม 2560 อ่าน(1,231) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 กรกฎาคม 2560 อ่าน(1,240) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[24,690]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[23,590]
20 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[21,554]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[24,477]
07 มกราคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[18,401]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[22,986]
04 เมษายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[21,479]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[18,322]
26 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[18,234]
24 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[18,315]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[18,301]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[22,989]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[18,468]
08 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[21,707]
10 พฤษภาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[24,086]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[23,453]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[22,020]
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[23,233]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[18,287]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[23,632]
18 มกราคม 2559