• 01

ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[7,314] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. โดยสำนักวิชาการฯ จัดการประชุมปฏิบัติการอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ณ โรงแรมพักพิง...
เปิด[35] เมื่อ 27/09/16
สพฐ.ยกระดับคุณภาพการศึกษาภาคใต้ตอนบน
เปิด[114] เมื่อ 25/09/16
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย...
เปิด[291] เมื่อ 18/09/16

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาจิตผู้บริหารสถานศึกษา
เปิด[34] เมื่อ 26/09/16
สพป.สิงห์บุรี ประกวดโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย ทำดี...
เปิด[32] เมื่อ 25/09/16
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.กระทรวงยุติธรรม ประธานเปิดอาคาร “60 ปี ส.พ. 8” โรงเรียนอู่ทอง สังกัดสพม.9
เปิด[60] เมื่อ 24/09/16
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เปิด[30] เมื่อ 26/09/16
การแข่งขันกีฬา – กรีฑา “บางซ้ายเกมส์”
เปิด[48] เมื่อ 24/09/16
คณะผู้บริหาร ครู สพป.นครปฐม ศึกษาดูงานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
เปิด[47] เมื่อ 24/09/16
สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรม"การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"
เปิด[15] เมื่อ 27/09/16
สถานศึกษาในสังกัดสพม.32 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม “ป้องกันทุจริต”
เปิด[17] เมื่อ 27/09/16
โครงการประชุมสัมมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21...
เปิด[62] เมื่อ 26/09/16
“สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา มุทิตาครูบึงกาฬ” สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2559
เปิด[22] เมื่อ 27/09/16
สพป.ร้อยเอ็ด 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School
เปิด[39] เมื่อ 26/09/16
การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
เปิด[115] เมื่อ 26/09/16
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยโปรแกรม...
เปิด[35] เมื่อ 26/09/16
สพป.ระยอง เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เปิด[39] เมื่อ 25/09/16
สพม.6 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
เปิด[95] เมื่อ 22/09/16
พิธีเปิดอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และรับมอบอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี
เปิด[35] เมื่อ 25/09/16
สพป.ชลบุุรี เขต 3 จัดโครงการ “...
เปิด[58] เมื่อ 24/09/16
สพม.6 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
เปิด[88] เมื่อ 21/09/16
พัทลุง 1 ติดตามการอ่านเขียนได้ของนักเรียน
เปิด[17] เมื่อ 27/09/16
สพป.พังงา มุ่งสร้างข้อสอบอัตนัย เพื่อประเมินผู้เรียน
เปิด[28] เมื่อ 25/09/16
สพป.นศ.๑ พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
เปิด[30] เมื่อ 25/09/16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต...
เปิด[17] เมื่อ 27/09/16
ครู สพป.พังงา รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Thai School Lunch...
เปิด[38] เมื่อ 25/09/16
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
เปิด[39] เมื่อ 25/09/16
สพฐ. รุกใช้เว็บไซต์ สพฐ.นิวส์ บริการจัดการข่าวสารการศึกษา
เปิด[80] เมื่อ 27/09/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
เปิด[27] เมื่อ 26/09/16
แม่ฮ่องสอน เขต ๑...
เปิด[39] เมื่อ 26/09/16
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา...
เปิด[26] เมื่อ 26/09/16
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ แม่ฮ่องสอน เขต ๑
เปิด[32] เมื่อ 26/09/16
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
เปิด[26] เมื่อ 26/09/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น...
เปิด[2,570]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์...
เปิด[2,661]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -...
เปิด[2,910]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[4,135]
04 เมษายน 2559

โครงการดีเด่น

โครงการ "รัก...เพียงหลวง โรงเรียนแห่งการให้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุด “ เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้”...
เปิด[1,284] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
@@@ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยนายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก...
เปิด[163] 16 กันยายน 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ด.ช.สุภกร กอกน้อย ด.ญ.วริยา เส็งวงษ์ ด.ช.สุรพรชัย ธรรมศิริ ด.ช. ภูหิน ทองสุก...
เปิด[233] 12 กันยายน 2559 อ่านต่อ
วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34...
เปิด[240] 02 กันยายน 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[170,507] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[2,528] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[3,093] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[3,488] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 63853 อันดับ คศ.3 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม...
เปิด[234] 14 กันยายน 2559 อ่านต่อ
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร...
เปิด[241] 11 กันยายน 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

   นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์เกิดวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502  ปัจจุบันอายุ  57 ปี...
เปิด[944] 12 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางคำภู สีหะวงศ์ เกิดวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ 2505 อายุ 54ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...
เปิด[2,045] 11 เมษายน 2559 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญรับชม VDO Clip : English Boot Camp ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 https://...
เปิด[1,173] 08 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[1,361] 24 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ประจำปี 2016 ในรายการ International Robotic Olympiad 2016 ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง...
เปิด[258] 04 กันยายน 2559 อ่านต่อ
ยอมรับแบบไม่อายครับผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโลว์เทค จัดลำดับตนเองอยู่ในประเภทต่ำสิบ ถ้านับร้อยนะครับ...
เปิด[1,218] 07 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ขอเชิญชวน ทุกท่าน รับชมหนังสั้นของเด็ก ๆ และร่วมโหวตเรื่องที่ชอบด้วย หมดเขต 24 ก.ย.59 เวลา 24.00 น. ที่ลิงค์นี้ https...
เปิด[70] 22 กันยายน 2559 อ่านต่อ
พิชิตเขาช้างเผือก ครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่คุณต้องมา กาญจนบุรีแดนสวรรค์ตะวันตก....เขาช้างเผือก...
เปิด[1,328] 24 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอเชิญชมมิวสิควิดีโอ เพลง : ดีใจได้เรียนฟรี (...
เปิด[752] 26 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส(ถนนคนเดิน) ระยอง พ.ค. 59...เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...
เปิด[1,041] 13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงาน 07 กันยายน 2559 อ่าน(226) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,655]
04 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[2,661]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,757]
07 มกราคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,965]
08 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,826]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[6,030]
14 ธันวาคม 2558
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[2,570]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,135]
04 เมษายน 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[5,300]
21 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,910]
10 พฤษภาคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[6,124]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[5,365]
15 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[6,256]
02 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[5,014]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,986]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[4,468]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,556]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,669]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,237]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,411]
24 มีนาคม 2559