ค้นหา

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,519] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบกระเช้าและเสื้อโปโลพระราชทาน แก่นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
เปิด[8] เมื่อ 23/08/17
ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ-ติดตามนโยบาย สถานศึกษาใน จ.นครราชสีมา เน้นย้ำศาสตร์พระราชา รร.คุณธรรม-...
เปิด[38] เมื่อ 22/08/17
สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “กิจกรรมลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้”
เปิด[119] เมื่อ 18/08/17

สพป.สิงห์บุรี สำนักงานเขตสุจริต กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”
เปิด[4] เมื่อ 23/08/17
สพม.3 จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาคกลาง เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ครั้งที่ 2
เปิด[14] เมื่อ 23/08/17
สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”...
เปิด[8] เมื่อ 22/08/17
สพม.3 จัดกิจกรรม “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมเปี้ยน แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ" ปี 2560
เปิด[11] เมื่อ 23/08/17
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เปิด[7] เมื่อ 23/08/17
สพม.3 รับมอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิด[25] เมื่อ 22/08/17
สพม.30 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เปิด[3] เมื่อ 23/08/17
สพป กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่
เปิด[4] เมื่อ 23/08/17
การประชุมคณะกรรมการประเมินความโปร่งใส (ITA) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพป.มหาสารคาม เขต ๓
เปิด[9] เมื่อ 23/08/17
โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เปิด[3] เมื่อ 23/08/17
สพป.เลย เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เปิด[11] เมื่อ 23/08/17
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมโครงการ “สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต”
เปิด[11] เมื่อ 22/08/17
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดโครงการ "การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพ" ประจำปีงบประมาณ...
เปิด[6] เมื่อ 23/08/17
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินโครงการอบรม "เยาวชนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ."
เปิด[13] เมื่อ 22/08/17
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
เปิด[21] เมื่อ 21/08/17
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดค่ายวิชาการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ (...
เปิด[13] เมื่อ 22/08/17
เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
เปิด[17] เมื่อ 21/08/17
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดค่าย “รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างทักษะชีวิตมุ่งสู่อนาคต”...
เปิด[18] เมื่อ 21/08/17
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมโครงการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เปิด[5] เมื่อ 23/08/17
สพป.ยะลา เขต 3 อบรมครูบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
เปิด[16] เมื่อ 22/08/17
สพป.ยะลา3ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบโทรทัศน์สีพร้อมเครื่องเล่นซีดี
เปิด[19] เมื่อ 21/08/17
สพป.ภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 ณ ห้องจามจุรี 1...
เปิด[3] เมื่อ 23/08/17
ห้องสมุดของหนูมีชีวิตเสริมทักษะการเรียนรู้ ร.ร.วัดวังหิน สพป.นศ.2
เปิด[49] เมื่อ 21/08/17
สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาครู ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เปิด[46] เมื่อ 21/08/17
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นโยบายและแผน ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2
เปิด[7] เมื่อ 23/08/17
ประชุมหารือทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิด[3] เมื่อ 23/08/17
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
เปิด[5] เมื่อ 23/08/17
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑...
เปิด[3] เมื่อ 23/08/17
โรงเรียนเรียนรวม สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
เปิด[9] เมื่อ 23/08/17
ผู้ตรวจกระทรวง ศธ. ติดตามโครงการฯ เชียงราย
เปิด[9] เมื่อ 23/08/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[18,506]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[18,668]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[18,567]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[18,745]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

นายวัชรบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อ.หนองหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (...
เปิด[39] 17 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
.....โรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ จ.สตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดร้าน “ควนเกบาร์เบอร์”...
เปิด[120] 01 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

เด็กหญิงปิยะพัชร บุตรด้วง (น้องปริม) อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม...
เปิด[13] 23 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
แชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่น เด็กหญิงชมพูนุช มณีพร้าว (น้องจิน) อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...
เปิด[10] 23 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[182,379] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[4,804] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...
เปิด[846] 03 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[13,457] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[527] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 อดีตรองผู้อำนวยการ...
เปิด[997] 29 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความยินดีกับ นางประภาพร กมลสมัย ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญ...
เปิด[566] 27 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[679] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญ แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2560...
เปิด[74] 10 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
เปิดตัวแล้ววันนี้ เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี เพื่อคนไทยทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มฝึกหัดจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ ฝึกออกเสียง...
เปิด[698] 13 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)”...
เปิด[163] 31 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[516] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)...
เปิด[117] 02 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[497] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[602] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[522] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 21 สิงหาคม 2560 อ่าน(78) Anonymous
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 17 สิงหาคม 2560 อ่าน(166) Anonymous
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 17 สิงหาคม 2560 อ่าน(138) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 กรกฎาคม 2560 อ่าน(1,368) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 17 กรกฎาคม 2560 อ่าน(1,380) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[21,748]
10 มิถุนายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[18,581]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[18,567]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[23,251]
04 เมษายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[24,360]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[23,861]
20 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[23,712]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[23,261]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[22,296]
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[23,509]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[18,745]
08 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[18,506]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[18,559]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[24,746]
07 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[23,909]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[21,826]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[21,978]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[18,590]
26 ตุลาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[24,952]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[18,668]
15 พฤศจิกายน 2559