ค้นหา

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,127] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
เปิด[39] เมื่อ 26/05/17
สพฐ.ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ...
เปิด[125] เมื่อ 24/05/17
สพฐ.ร่วมกับ ป.ป.ช.จัดทำข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโป่งใส ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5ชั้น9...
เปิด[128] เมื่อ 22/05/17

สพป.ราชบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือด้านภัยยาเสพติด
เปิด[21] เมื่อ 26/05/17
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา...
เปิด[21] เมื่อ 26/05/17
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษากับเครือสหวิริยา
เปิด[9] เมื่อ 25/05/17
อ่างทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
เปิด[10] เมื่อ 26/05/17
สพฐ.เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ
เปิด[57] เมื่อ 26/05/17
สพป.สิงห์บุรี ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
เปิด[13] เมื่อ 25/05/17
สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เปิด[20] เมื่อ 26/05/17
สพป.กาฬสินธุ์ อบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เปิด[33] เมื่อ 26/05/17
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เปิด[10] เมื่อ 26/05/17
สพป.อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
เปิด[13] เมื่อ 26/05/17
สพป.หนองคาย เขต 1 พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย
เปิด[12] เมื่อ 26/05/17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการทำบุญทุกวันพระเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เปิด[19] เมื่อ 25/05/17
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 1
เปิด[72] เมื่อ 24/05/17
สพม.6 ศึกษาดูงาน “เขตสุจริต” สพม.32
เปิด[44] เมื่อ 22/05/17
ศธจ.ตราด ร่วม สกอ. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เปิด[39] เมื่อ 21/05/17
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมปฏิบัติการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เปิด[45] เมื่อ 23/05/17
การประชุมระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
เปิด[40] เมื่อ 22/05/17
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เปิด[35] เมื่อ 19/05/17
สพป.การอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ( LIFE SAVING )ณ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อำเภอเมือง...
เปิด[10] เมื่อ 26/05/17
สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20ปี...
เปิด[23] เมื่อ 25/05/17
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จัดทำแผนการออกนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
เปิด[28] เมื่อ 25/05/17
สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2...
เปิด[8] เมื่อ 26/05/17
พิธีมอบทุนการศึกษาและโต๊ะเก้าอี้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
เปิด[16] เมื่อ 25/05/17
ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา...
เปิด[17] เมื่อ 25/05/17
สพป.ตากเขต1 เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รับส่งนักเรียน
เปิด[9] เมื่อ 26/05/17
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
เปิด[11] เมื่อ 26/05/17
หน่วยงานการศึกษา 4 จังหวัดภาคเหนือ ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
เปิด[11] เมื่อ 26/05/17
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2...
เปิด[11] เมื่อ 26/05/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
เปิด[20] เมื่อ 26/05/17
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เปิด[15] เมื่อ 26/05/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการ EduZones Expro 2017 " มัน ชัด มาก " 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน(196) sudsakron

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[11,784]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[11,904]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[11,861]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[11,972]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...
เปิด[71] 17 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[118] 16 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

+++++“การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” เป็นแนวคิดของนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา...
เปิด[46] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
+++++พรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวง คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม นี่คือหลักคิด และหลักปฏิบัติในการพัฒนาตน...
เปิด[38] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[178,827] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[9,983] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[1,314] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560...
เปิด[9,055] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[39] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 อดีตรองผู้อำนวยการ...
เปิด[446] 29 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[89] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
นางนีรนาท โรจนรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว...
เปิด[133] 11 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “...
เปิด[2,435] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานราชการ...
เปิด[362] 01 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[241] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร...
เปิด[256] 03 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

วิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน จากนานาประเทศ...
เปิด[296] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[276] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[290] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand...
เปิด[500] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงาน 01 พฤษภาคม 2560 อ่าน(1,076) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 23 เมษายน 2560 อ่าน(1,385) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[17,164]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[11,916]
28 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[15,576]
24 มีนาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[17,048]
20 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[15,264]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[18,196]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[11,904]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[16,799]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[11,886]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[15,071]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[14,982]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[16,557]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[11,972]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[18,060]
07 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[16,541]
04 เมษายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[11,784]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[11,899]
26 ตุลาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[17,638]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[11,861]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[17,192]
18 มกราคม 2559