ค้นหา

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[8,771] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ...
เปิด[20] เมื่อ 25/03/17
สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน”จัดเตรียมสถานที่เรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน”
เปิด[59] เมื่อ 24/03/17
สพฐ.ร่วมแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12
เปิด[146] เมื่อ 21/03/17

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ของ สพฐ.
เปิด[1,844] เมื่อ 29/12/16
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ สพป.สิงห์บุรี
เปิด[4] เมื่อ 24/03/17
บ่ายนี้มีคำตอบ-สพฐ. เตรียมที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2560
เปิด[16] เมื่อ 23/03/17
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใช้ PLC แก้ปัญหาการสอนอ่านเขียนฯ
เปิด[8] เมื่อ 24/03/17
สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เปิด[17] เมื่อ 23/03/17
การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เปิด[22] เมื่อ 23/03/17
สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
เปิด[6] เมื่อ 24/03/17
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้ข้าราชการครูในสังกัดกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์
เปิด[6] เมื่อ 24/03/17
สพป.ยโสธร เขต ๒ รับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วกำแพงโรงเรียน
เปิด[5] เมื่อ 24/03/17
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปิด[5] เมื่อ 24/03/17
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินต่อเติม ซ่อมแซมบ้านนักเรียนโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”
เปิด[6] เมื่อ 24/03/17
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม
เปิด[19] เมื่อ 24/03/17
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี...
เปิด[12] เมื่อ 25/03/17
สพป.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
เปิด[27] เมื่อ 23/03/17
ติดตามการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา
เปิด[24] เมื่อ 23/03/17
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี...
เปิด[24] เมื่อ 25/03/17
คณะเจ้าหน้าที่ SEAMEO ประเทศมาเลเซีย ดูงาน STEM โรงเรียนประภามนตรี 2
เปิด[9] เมื่อ 23/03/17
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “PLC (Professional learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ...
เปิด[16] เมื่อ 22/03/17
สพม.14 ร่วมก้บ ส.พ.ม.ท.จัดสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษา...
เปิด[9] เมื่อ 25/03/17
สพป.นศ.2 คัดเลือกกีฬาเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
เปิด[10] เมื่อ 24/03/17
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
เปิด[12] เมื่อ 24/03/17
สพป. นราธิวาส เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน จังหวัดนราธิวาส...
เปิด[6] เมื่อ 24/03/17
สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Open House แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนบ้านสะปำ "...
เปิด[7] เมื่อ 24/03/17
สพป.สตูล จัดแถลงข่าว จัด "สพป.สตูล เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2560
เปิด[7] เมื่อ 24/03/17
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
เปิด[6] เมื่อ 25/03/17
ลำปาง เขต ๑ จัดพิธีเปิดการแข่งขันเปตองระดับภาคเหนือตอนบน เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
เปิด[10] เมื่อ 24/03/17
พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูแกนนำสะเต็มศึกษา
เปิด[6] เมื่อ 24/03/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
เปิด[8] เมื่อ 25/03/17
พิษณุโลก เขต 2 อบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
เปิด[6] เมื่อ 24/03/17
โรงเรียนบ้านม่วงชุม สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เปิดงานบ้านวิชาการ
เปิด[4] เมื่อ 24/03/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ 23 มีนาคม 2560 อ่าน(106) jindv3
ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2560 17 มีนาคม 2560 อ่าน(374) sudsakron
โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 17 มีนาคม 2560 อ่าน(372) sudsakron
โครงการ Thai Youth lnitiative against Drugs 2017 14 มีนาคม 2560 อ่าน(510) sudsakron

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[6,628]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[6,725]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[6,689]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[6,777]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

เชิญลงทะเบียนร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ Innovative...
เปิด[56] 20 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงาน EdTeX 2017 : Thailand's Education technology Exhibition "ครั้งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมเทคโนโลยีการศึกษา...
เปิด[47] 20 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

ประวัตินักเรียน เด็กหญิงกฤษณา อภัยโส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)...
เปิด[127] 28 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
....สุดยอด! นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู จ.สตูล ประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ” หรือ“อุปกรณ์...
เปิด[189] 23 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[176,154] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560...
เปิด[6,417] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[7,324] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[7,332] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

รางวัลคุรุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ  ...
เปิด[461] 26 มกราคม 2560 อ่านต่อ
ชื่อ – สกุล นายอุดม ชูอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3...
เปิด[874] 15 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

....“จากความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน...
เปิด[119] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 นางยุพวรรณ...
เปิด[188] 22 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “...
เปิด[1,602] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานราชการ...
เปิด[114] 01 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[25] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร...
เปิด[99] 03 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

วิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน จากนานาประเทศ...
เปิด[97] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[129] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[120] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand...
เปิด[229] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

โครงการ Penang English Summer Course 2017 16 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน(1,564) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[12,035]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[11,627]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[11,908]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[10,428]
24 มีนาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[6,725]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[11,402]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[10,087]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[6,745]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[12,898]
07 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[12,012]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[6,738]
26 ตุลาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[12,489]
22 ธันวาคม 2558
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[6,628]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[6,777]
08 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[6,738]
28 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[9,786]
10 มิถุนายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[13,006]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[9,900]
31 พฤษภาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[6,689]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[11,376]
04 เมษายน 2559