ค้นหา

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,110] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ร่วมกับ ป.ป.ช.จัดทำข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโป่งใส ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5ชั้น9...
เปิด[36] เมื่อ 22/05/17
มล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความพร้อม Boot Camp...
เปิด[49] เมื่อ 22/05/17
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง
เปิด[75] เมื่อ 19/05/17

สพป.นครปฐม เขต 1...
เปิด[10] เมื่อ 22/05/17
อ่างทอง พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
เปิด[14] เมื่อ 22/05/17
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เปิด[15] เมื่อ 22/05/17
สถานศึกษา สพป.อ่างทอง และ สพม. 5 ลงนามข้อตกลงโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5
เปิด[12] เมื่อ 22/05/17
การตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE
เปิด[14] เมื่อ 22/05/17
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมปฏิบัติการดำเนินผลขยาย DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ...
เปิด[15] เมื่อ 22/05/17
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี...
เปิด[13] เมื่อ 22/05/17
สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จับคู่ปฏิบัติการเชิงรุก ลดปัญหาตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
เปิด[39] เมื่อ 22/05/17
สพป.นครพนม เขต ๑ จัดพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ ๑๑
เปิด[15] เมื่อ 22/05/17
สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ LPC (Professional Learning Community) "...
เปิด[12] เมื่อ 22/05/17
สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์...
เปิด[9] เมื่อ 22/05/17
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559...
เปิด[8] เมื่อ 22/05/17
สพม.6 ศึกษาดูงาน “เขตสุจริต” สพม.32
เปิด[16] เมื่อ 22/05/17
ศธจ.ตราด ร่วม สกอ. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เปิด[13] เมื่อ 21/05/17
สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรมงานผลไม้
เปิด[30] เมื่อ 19/05/17
การประชุมระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
เปิด[13] เมื่อ 22/05/17
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เปิด[22] เมื่อ 19/05/17
สพป.ระยอง เขต 1 ขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติ
เปิด[30] เมื่อ 18/05/17
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 ราย
เปิด[15] เมื่อ 22/05/17
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เปิด[12] เมื่อ 21/05/17
คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา...
เปิด[21] เมื่อ 19/05/17
สพป.สตูล ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ พัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาโรงเรียนนำร่องใน จ.สตูล
เปิด[13] เมื่อ 22/05/17
สพป.สตูล จัดสอบสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียน
เปิด[17] เมื่อ 21/05/17
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมหารือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร...
เปิด[25] เมื่อ 19/05/17
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
เปิด[14] เมื่อ 22/05/17
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
เปิด[8] เมื่อ 22/05/17
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เปิด[31] เมื่อ 20/05/17
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมให้โรงเรียนเพื่อรับประเมินภายนอกรอบสี่
เปิด[12] เมื่อ 22/05/17
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พัฒนาครู สร้างความรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ทางชุมชนวิชาชีพ
เปิด[39] เมื่อ 21/05/17
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบนโยบายโรงเรียนเน้น “กายภาพ คุณภาพ สัมพันธภาพ”
เปิด[72] เมื่อ 20/05/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[11,421]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[11,542]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[11,495]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[11,608]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...
เปิด[42] 17 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[82] 16 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

+++++“การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” เป็นแนวคิดของนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา...
เปิด[11] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
+++++พรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวง คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม นี่คือหลักคิด และหลักปฏิบัติในการพัฒนาตน...
เปิด[9] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[178,641] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[9,793] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[1,129] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560...
เปิด[8,870] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[16] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 อดีตรองผู้อำนวยการ...
เปิด[423] 29 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[50] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
นางนีรนาท โรจนรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว...
เปิด[107] 11 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “...
เปิด[2,392] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานราชการ...
เปิด[350] 01 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[226] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร...
เปิด[242] 03 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

วิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน จากนานาประเทศ...
เปิด[285] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[271] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[283] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand...
เปิด[482] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงาน 01 พฤษภาคม 2560 อ่าน(893) Anonymous
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 23 เมษายน 2560 อ่าน(1,202) Anonymous
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 29 มีนาคม 2560 อ่าน(2,249) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[17,830]
22 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[14,895]
10 พฤษภาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[11,542]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[11,520]
26 ตุลาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[17,273]
22 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[16,432]
10 กุมภาพันธ์ 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[16,175]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[11,537]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[11,608]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[15,217]
24 มีนาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[11,421]
24 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[11,552]
28 ตุลาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[16,827]
18 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[16,191]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[16,683]
20 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[16,797]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[14,615]
10 มิถุนายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[11,495]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[14,702]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[17,693]
07 มกราคม 2559