ค้นหา

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[9,241] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯ
เปิด[105] เมื่อ 19/06/17
สพฐ. จัดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม พร้อมพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียน ตชด.
เปิด[154] เมื่อ 16/06/17
สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”
เปิด[209] เมื่อ 16/06/17

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา สพป.ลพบุรี เขต 2
เปิด[8] เมื่อ 23/06/17
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจารณาแนวทางในการประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ร.ร.
เปิด[8] เมื่อ 23/06/17
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สพป.อย.2
เปิด[18] เมื่อ 22/06/17
กลุ่มโรงเรียนตะนาวศรี อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
เปิด[6] เมื่อ 23/06/17
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560
เปิด[12] เมื่อ 23/06/17
การบรรยายพิเศษ ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาการทางการศึกษา โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
เปิด[27] เมื่อ 22/06/17
พบเพื่อนครู ณ.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง 3
เปิด[12] เมื่อ 23/06/17
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวมโดยใช้นวัตกรรมแพรวาโมเดล
เปิด[26] เมื่อ 23/06/17
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
เปิด[12] เมื่อ 23/06/17
ซี.ซี.เอฟ บุรีรัมย์ จัดประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ STEM
เปิด[177] เมื่อ 23/06/17
สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เปิด[12] เมื่อ 23/06/17
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)
เปิด[20] เมื่อ 22/06/17
สพป.จันท์ 2 ร่วมงาน "วิถีแห่งคุณภาพที่ตอบโจทย์การประเมินระดับชาติ ฯ"
เปิด[15] เมื่อ 22/06/17
สพป.จันท์ ๒ จัดโครงการ “การสอนว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Life Saving)”
เปิด[21] เมื่อ 21/06/17
สพป.จันทบุรี เขต2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล
เปิด[32] เมื่อ 20/06/17
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เปิด[15] เมื่อ 22/06/17
สพป.จันทบุรีเขต 1 ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เปิด[14] เมื่อ 21/06/17
สพป.จันทบุรีเขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
เปิด[26] เมื่อ 19/06/17
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 (ธรรมารักศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต...
เปิด[5] เมื่อ 23/06/17
สพป.นศ.๑ ประชุมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
เปิด[20] เมื่อ 22/06/17
รอง ผอ.สพป.นศ. 2...
เปิด[10] เมื่อ 22/06/17
สพป.นราธิวาส เขต 3 อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning
เปิด[5] เมื่อ 23/06/17
สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
เปิด[18] เมื่อ 22/06/17
พัทลุง เขต 1 จัดค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ : การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เปิด[12] เมื่อ 22/06/17
ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 62
เปิด[6] เมื่อ 23/06/17
พิษณุโลก เขต 2 จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 4
เปิด[8] เมื่อ 23/06/17
โรงเรียนในสังกัดสพม.37 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เปิด[5] เมื่อ 23/06/17
"สพป.นว 3 มอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม"
เปิด[7] เมื่อ 23/06/17
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการประเมินเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Gifted Science...
เปิด[7] เมื่อ 23/06/17
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมครูเครือข่ายนครไทย 6
เปิด[23] เมื่อ 22/06/17

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 09 มิถุนายน 2560 อ่าน(593) suchart

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑...
เปิด[13,789]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...
เปิด[13,922]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ...
เปิด[13,856]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ...
เปิด[13,985]
08 พฤศจิกายน 2559

โครงการดีเด่น

..**จากสภาพสังคมอาชีพทำนาข้าวเปลี่ยนไปสู่วิถีชุมชนเมือง...
เปิด[67] 21 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนกระสังพิทยาคม...
เปิด[57] 15 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

เด็กชายสิทธิพงค์ คำหมั้น และเด็กหญิงสุวิมล นักเรียนชั้น ม.๓/๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์...
เปิด[51] 15 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตร ให้กับ นางสาววรางคณา ทาสี นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี...
เปิด[79] 14 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[179,889] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[11,039] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน...
เปิด[2,368] 26 เมษายน 2560 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560...
เปิด[10,108] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สังกัด :...
เปิด[198] 22 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 อดีตรองผู้อำนวยการ...
เปิด[607] 29 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(...
เปิด[284] 18 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
นางนีรนาท โรจนรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว...
เปิด[298] 11 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

เปิดตัวแล้ววันนี้ เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี เพื่อคนไทยทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มฝึกหัดจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ ฝึกออกเสียง...
เปิด[128] 13 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานราชการ...
เปิด[441] 01 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ...
เปิด[326] 21 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร...
เปิด[330] 03 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน...
เปิด[391] 02 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
รวม วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
เปิด[356] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
วีดิทัศน์ชุด GPF & I ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)เพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์...
เปิด[351] 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand...
เปิด[605] 08 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา iPrice Innovator’s Grant 2017 20 มิถุนายน 2560 อ่าน(125) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[19,027]
20 มกราคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[13,922]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[18,562]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[20,061]
07 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[13,789]
24 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[19,203]
18 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[17,574]
24 มีนาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[19,165]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[13,872]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[13,856]
15 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[13,912]
28 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[18,541]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[13,888]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[17,274]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[18,806]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[19,637]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[20,207]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[13,985]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[17,080]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[17,010]
10 มิถุนายน 2559