“ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์” ศธ.จัดเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ต หารายได้ซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง

ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์
โปสเตอร์การจัดงาน
แถลงข่าวการจัดงาน
“ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์” ศธ.จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ต หารายได้ซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง และเพื่อรำลึก 5 ปี แห่งการจากไปของ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ที่ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) แถลงข่าวโครงการ “ครูจูหลิง : ต้นกล้าอุดมการณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูจูหลิงที่เสียชีวิตไปเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ โดย นางบุญรื่น กล่าวว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดูแลศูนย์สร้างขวัญและกำลังใจครู ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการร้องเรียนมาว่า หอศิลป์ของครูจูหลิง ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทำให้หอศิลป์ได้รับความเสียหายในส่วนหลังคาและอื่นๆ และเมื่อฝนตกมีน้ำฝนไหลเข้าภายในห้องจัดแสดงผลงานของครูจูหลิง จนทำให้ผลงานบางส่วนได้รับความเสียหาย ดังนั้น ตนจึงได้ส่งทีมงานลงไปตรวจสอบพื้นที่ ก็ได้พบว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลมีเพียงครอบครัว คือ นายสุน ปงกันมูล บิดาของครูจูหลิง เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้วยทุนทรัพย์ของตนเองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ตรำลึกครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตครูจูหลิง เพื่อหาทุนทรัพย์ไปดำเนินการซ่อมแซม และพัฒนาหอศิลป์ครูจูหลิงให้กลับมาสวยดังเดิม รวมถึงจะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมัลติมีเดียมาไว้ยังห้องแสดงผลงาน และทำรูปปั้น “ครูจูหลิง” หล่อโลหะพร้อมแท่น เพื่อให้เยาวชน หรือผู้สนใจ ได้มาศึกษาประวัติครูจูหลิง และร่วมรำลึกถึงครูผู้มีอุดมการณ์ในความเป็นครูอย่างแท้จริง สำหรับโครงเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ตรำลึกครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตครูจูหลิง จะมีขึ้นในวันที่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค.2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.ที่บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเส้นทางเดิน-วิ่งการกุศล นั้นเริ่มปล่อยตัวจากบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ-ถนนราชดำเนินนอก-ถนนราชดำเนินกลาง-วกกลับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนดินสอ-ถนนประชาธิปไตย-ถนนนครราชสีมา-เข้าสู่อาคารหอประชุมคุรุสภา ซึ่งผู้สนใจสามารถเสียค่าสมัครเข้าร่วมเดิน-วิ่งการกุศล คนละ 250 บาท นอกจากนี้ จะมีนิทรรศการแสดงผลงาน ครูจูหลิง งานออกร้าน ของศิลปินดารา นักร้อง นักแสดงจำนวนมาก มาร่วมการแสดงบนเวที และนำของมาร่วมประมูลเพื่อหาทุนดำเนินการซ่อมแซม หอศิลป์ครูจูหลิง อย่างไรก็ตาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมที่ ศธ. ที่มา http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000165696 นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดงาน “ครูจูหลิง ต้นกล้าอุดมการณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล” โดยมีศิลปินนักร้องนักแสดงชั้นนำเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ เช่น ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกชิ, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, รุ้งทอง ร่วมทอง, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ และแพง พรรณิดา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมช.ศธ. กล่าวว่าโครงการเดิน-วิ่ง การกุศลครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อหาทุน และนำเงินที่ได้ไปดำเนินการซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง ที่โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ และความเสียหายที่เกิดจากน้ำฝนรั่วไหลเข้ามาภายในห้องจัดแสดง ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการหอศิลป์ฯ เพื่อความยั่งยืนในการสืบสานต่อโครงการ โดยในปัจจุบันมีเพียงนายสุน ปงกันมูล บิดาของ
ครูจูหลิง เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยโครงการเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้จะใช้เส้นทางในการเดิน-วิ่ง โดยเริ่มปล่อยตัวจากบริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ-ถนนราชดำเนินนอก-ถนนราชดำเนินกลาง-วนกลับบริเวณ-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนดินสอ-ถนนประชาธิปไตย-ถนนนครราชสีมา-เข้าสู่อาคารหอประชุมคุรุสภา รายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียนเดิน-วิ่งการกุศล
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อจัดหาทุนซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เดิน-วิ่งการกุศล ที่มา http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2583&I... ที่มาอื่นๆ http://www.sueksa.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=564...
อ่านทั้งหมด
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,150]
28 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[469]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[470]
07 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,178]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,222]
27 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,028]
29 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[573]
06 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[133]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[461]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,143]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[1,011]
30 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[686]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,263]
27 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[504]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[438]
08 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[572]
05 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[45]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[648]
04 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[706]
04 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,243]
26 พฤศจิกายน 2560