• songkranday_2557

ครู –นักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ซ้อมใหญ่ การแสดงมหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทยเทิดไท้ถวายพระพร

นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครู-นักเรียนที่ทำการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดง งานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยร้อยดวงใจเทิดไท้ถวายพระพร ปีการศึกษา 2555 ณ ร.ร.สายมิตรศึกษา
>>>วันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 11.00 น. นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครู-นักเรียนที่ทำการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดง งานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยร้อยดวงใจเทิดไท้ถวายพระพร ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ ร.ร.สายมิตรศึกษา โดยมีนายอรุณ พุมเพรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี และมีนายสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติร่วมงาน
>>>ก่อนหน้านั้นในเวลา 10.00 น. ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พิธีเปิดโครงการขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นป. 1-6 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-12 ก.ค. 2555 ณ ร.ร.บรรหารวิทยา โดยมีครูเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดผล อย่างแท้จริง จำนวน กว่า 60 คน
>>>และในเวลา 08.30 น. ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการควบคุมภายใน (รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุมสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารของหน่วยรับตรวจจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 แก่ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สถานศึกษา จาก ร.ร.ในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1-4 และเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1-3 จำนวน 114 คน
อ่านทั้งหมด
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[3,998]
13 ธันวาคม 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,846]
28 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,665]
21 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,466]
18 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,521]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,521]
27 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,727]
21 มกราคม 2557
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,628]
19 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,036]
22 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,663]
18 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,132]
15 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,443]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,590]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,184]
20 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,162]
10 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[4,999]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,716]
18 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,791]
18 ธันวาคม 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,226]
06 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,898]
25 พฤศจิกายน 2556