• songkranday_2557

พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการปชส.ภาพลักษณ์ที่ดีและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์(สถานศึกษา) สพป.ยล3

ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่าที่้ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน องค์กรสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวในพื้นที่จำนวน 10 ท่านที่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง,หจก.เคเบิ้ลทีวีเน็ตเวิร์ค จำกัด สื่อสารมวลชน (สวท.เบตง) เจ้าหน้าที่กระจายเสียง (สวท.เบตง),ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS, ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสี ช่อง 3, ผู้สื่อข่าว ช่อง 5,ผู้สื่อข่าว ช่อง 7,ผู้สื่อข่าว ช่อง 9 และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการประชาสัมพันธ์(สถานศึกษา) ผ่านเครือข่ายคุณภาพการศึกษา E-network จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นายฮัมดัน ตามาซอ,นายอิทธิกร เหล็มหมัน, นายฉัตรชัย แดเบาะ, นางสาวสาพูรอ ปาแว, นางสาวอามีเน๊าะ เจ๊ะเต๊ะ,นางสาวจรัสศรี เครือแมน, นางสาวสารินี ศรีอุดกัน และสุจิตร เจริญขวัญ นอกจากนี้แล้วยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา "เสมายะลา เขต 3" อีกด้วย เมื่อวันที่21 กันยายน 2555
เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ ปรีชา ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,493]
20 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,536]
19 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,561]
18 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,764]
28 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,352]
18 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,610]
18 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[5,947]
15 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,583]
21 มกราคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,059]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,800]
25 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[4,893]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[5,896]
22 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,426]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[3,905]
13 ธันวาคม 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,529]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,130]
06 ธันวาคม 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,413]
27 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,647]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,326]
28 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,037]
10 มกราคม 2557