สพป.นว 2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ

สพป.นว 2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ
......เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายสมใจนึก เทียนสันต์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นว 2 / โรงเรียนวัดดงหนองหลวง ร่วมกันไปสร้างกำลังใจและรอยยิ้มที่สดใส พร้อมทุนการศึกษาไปมอบให้ เด็กหญิงอภิญญา พิลึก นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง ที่ต่อสู้กับโรคร้ายเนื้องอกในสมอง ตามืด มองไม่เห็น ตลอด 1 ปี ผ่าตัดสมอง 5 ครั้ง โดยการออกไปเยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
......เด็กหญิงอภิญญา พิลึก อายุ 11 ปี นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เด็กหญิงเก่ง หัวใจเพชร ไม่ยอมแพ้แก่โรคร้าย เป็นบุตรของ นายนราวุธ พิลึก อายุ 35 ปี อาชีพ เกษตรกร ชาวบ้านตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รักเพื่อน รักโรงเรียน ไม่ยอมแพ้แก้โรคร้าย เริ่มมีอาการสายตามองไม่ค่อยเห็น ปวดหัว ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 พอขึ้น ป.5 มีอาการปวดหัวหนักมาก ตามองไม่เห็นพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. พบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง จึงต้องหยุดพักการเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ปี แพทย์ได้ทำการผ่าตัดถึง 5 ครั้ง และต้องให้ทำคลีโมทุกอาทิตย์ เวลากลับมาอยู่บ้านถ้ามีอาการดีขึ้น จะขอให้พ่อพามาที่โรงเรียน ทุกครั้ง จะมีเพื่อน ๆ ครู มาพูดคุยและให้กำลังใจ
......การเยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในโครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ที่จะช่วยนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ เพื่อให้ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน สำหรับโรงเรียน ครู บุคลากร ที่ต้องการสนับสนุน กิจกรรม โครงการ ดังกล่าว ขอเชิญสั่งจองเสื้อยืดในราคาตัวละ 299 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ ที่ต้องการรอความช่วยเหลืออยู่จำนวนมาก สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โทร 056-272-391
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,826]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,917]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,185]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,310]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,654]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,779]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,803]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,390]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,353]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,693]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,792]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,554]
26 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[16,088]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,567]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,773]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,635]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,107]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,366]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,641]
02 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,732]
02 พฤษภาคม 2561