ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 63853 อันดับ คศ.3 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2510 อายุ 49 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 16/1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
ประวัติการศึกษา
ป.6 สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2522 โรงเรียนศรีเชียงใหม่
ม.3 สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2525 โรงเรียนพานพร้าว
ปวช. ช่างก่อสร้าง สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2528 มหาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปวส. ช่างก่อสร้าง สำเร็จการศึกษา31 มีนาคม 2530 มหาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ป.ตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา สำเร็จการศึกษา 9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการรับราชการ
1 กุมภาพันธ์ 2534 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนเดื่อวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
5 ตุลาคม 2540 อาจารย์ 1 โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
19 มีนาคม 2553 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข่ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
1 มิถุนายน 2554 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
26 พฤศจิกายน 2555 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
22 ตุลาคม 2558 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลงานดีเด่น
รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา 2554
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การจัดทำโครงการดูแลห่วงใยเอดส์ในสำนักงาน ประจำปี 2557
รางวัลผู้บริหารยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
รางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2558
ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2559
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559”
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ปี 2559
รับรางวัลโรงเรียน อย. น้อย ระดับ ดีเยี่ยม ประจำปี 2558
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,582]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,850]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,100]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,554]
14 ธันวาคม 2560