พสกนิกร อ.สตึก จ.บุรีรัมย์(สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

 วันนี้(27 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าสตึกพัฒนา (ธรรมยุต) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีกำหนดพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยาม กำหนด 100 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอ ได้มีส่วนร่วมในพระพราชพิธีดังกล่าว จัดพิธีสวดอภิธรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาตามความเหมาะสม

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในพิธีดังกล่าว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังรายละเอียดดังนี้

เวลา 14.45 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีศาลาวัดวัดป่าสตึกพัฒนา ประธานในพิธี (นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก) เดินทางถึง /จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (โต๊ะหมู่บูชา) จุดบูชาเครื่องทองน้อย/ กราบถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์
       -เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (ศาสนพิธีกร พ.ต.ท.นิลกาฬ พรศักดิ์ รอง ผกก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์) , พระสงฆ์ให้ศีล /จ้าหน้าที่อาราธนาธรรม, พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา
       - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรอบโยง และลาดผ้าภูษาโยง /ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล
       - พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล) / 
       - ประธานในพิธีจุดธูปเทียน หน้าตู้พระอภิธรรม, พระสงฆ์ 4 รูป สวดอภิธรรม
       - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม/ (พระครูพัฒนากิจไพศาล เทศนา)
       - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรอบโยง/ผ้าภูษาโยง, ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
       - ประธานในพิธีและเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม (นายอำเภอสตึก-กิ่งกาชาดอำเภอสตึก) พระสงฆ์อนุโมทนา, ประธานในพิธีกรวดน้ำ
       - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา, กราบลาพระสงฆ์, กราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา, เสร็จพิธี

หมายเหตุ : การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว ประด้บแขนไว้ทุกข์ (ด้านซ้ายเหนือข้อศอก) สำหรับประชาชนทั่วไปให้แต่งกายไว้ทุกข์

 

-------------------------------
ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_Q1NSU2NSQlNXTUU

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง ประชาสัมพันธ์/พิธีกร

 
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,937]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,353]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,266]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,964]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,959]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,716]
26 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,550]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,853]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,535]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,813]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,715]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,470]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,904]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,802]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,806]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,512]
18 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,984]
27 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,943]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[180]
17 สิงหาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,079]
06 กุมภาพันธ์ 2561