พสกนิกร อ.สตึก จ.บุรีรัมย์(สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

 วันนี้(27 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าสตึกพัฒนา (ธรรมยุต) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีกำหนดพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยาม กำหนด 100 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอ ได้มีส่วนร่วมในพระพราชพิธีดังกล่าว จัดพิธีสวดอภิธรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาตามความเหมาะสม

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในพิธีดังกล่าว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังรายละเอียดดังนี้

เวลา 14.45 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีศาลาวัดวัดป่าสตึกพัฒนา ประธานในพิธี (นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก) เดินทางถึง /จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (โต๊ะหมู่บูชา) จุดบูชาเครื่องทองน้อย/ กราบถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์
       -เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (ศาสนพิธีกร พ.ต.ท.นิลกาฬ พรศักดิ์ รอง ผกก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์) , พระสงฆ์ให้ศีล /จ้าหน้าที่อาราธนาธรรม, พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา
       - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรอบโยง และลาดผ้าภูษาโยง /ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล
       - พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล) / 
       - ประธานในพิธีจุดธูปเทียน หน้าตู้พระอภิธรรม, พระสงฆ์ 4 รูป สวดอภิธรรม
       - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม/ (พระครูพัฒนากิจไพศาล เทศนา)
       - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรอบโยง/ผ้าภูษาโยง, ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
       - ประธานในพิธีและเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม (นายอำเภอสตึก-กิ่งกาชาดอำเภอสตึก) พระสงฆ์อนุโมทนา, ประธานในพิธีกรวดน้ำ
       - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา, กราบลาพระสงฆ์, กราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา, เสร็จพิธี

หมายเหตุ : การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว ประด้บแขนไว้ทุกข์ (ด้านซ้ายเหนือข้อศอก) สำหรับประชาชนทั่วไปให้แต่งกายไว้ทุกข์

 

-------------------------------
ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_Q1NSU2NSQlNXTUU

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง ประชาสัมพันธ์/พิธีกร

 
อ่านทั้งหมด
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[355]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,913]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,679]
04 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,306]
24 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,506]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,458]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,159]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[388]
26 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,125]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,494]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[584]
03 มกราคม 2561
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,444]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,085]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,182]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,546]
05 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,058]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,465]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,393]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[357]
08 มกราคม 2561