โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นศ.2 เจ๋ง ! ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ นักเรียนไทยและมาเลเซีย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

..**จากที่จังหวัดตรังจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยนักเรียนไทยและมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560
ที่โรงเรียนพรศิริกุล ถนนตรัง-ปะเหลียน อ.เมือง จ.ตรัง โดยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และการแข่งขันเครื่องร่อน แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกจังหวัดโดยมีกรรมการทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมาร่วมตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้
..**วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม เพื่อฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อกันด้านสังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน มีทีมเข้าแข่งขันมีทั้งหมด 110 ทีม มาจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
..**โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาครอง กับผลงานชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในภาระกิจ "ตะลุยเมืองตรัง"
..**นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้ส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โดยร่วมแข่งขันในประเภทรายการหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา และหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ผลปรากฏว่า ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย เด็กชายจิรัฏฐ์ ชูช่วย และเด็กชายพีรณัฐ ละม้าย สามารถเอาชนะทีมคู่แข่ง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 24 ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ ได้รางวัลชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย เด็กชายวรินทร สกุลคง เด็กชายกฤษณ รัตนอุบล และเด็กชายนพรัตน์ แก้วอ่อน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับภาระกิจ "ตะลุยเมืองตรัง”
..**นายวิรัตน์ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตลอดระยะเวลาปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียวัดวังรีบุญเลิศ ร่วมกันวางแผนออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกซ้อมการควบคุมหุ่นยนต์ที่ได้พัฒนาตลอดในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้หุ่นยนต์และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามกติกาที่กำหนด มีความมั่นใจ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปฏิบัติตามแผนการแข่งขันที่วางไว้ จนสามารถคว้าชัยชนะสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้มาครองได้สำเร็จ
..**นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กล่าวว่า จากการดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อฝึก อบรม การจัดทำหุ่นยนต์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียนเห็นแววนักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยมีนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งมีความเพียรพยาม ตั้งใจ เอาใจใส่ นักเรียนตลอดมา จนได้รับชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทางโรงเรียนจะพัฒนาต่อยอดและขยายผลโครงงานของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนที่สนใจต่อไป
..***ข่าว : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2
..** ภาพกิจกรรม : นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,465]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,200]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,316]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,045]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,126]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,864]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,358]
10 มิถุนายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,545]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,841]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,500]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,163]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,348]
02 พฤศจิกายน 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,146]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,123]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,321]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,934]
24 มีนาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,361]
02 พฤศจิกายน 2560
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,129]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,609]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,384]
08 พฤศจิกายน 2559