ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

***นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 รับมอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด "สรรเสริญพระบารมี" และรับมอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิงโดยบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 273 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,338,000 บาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเครือสปริงกรุ๊ป หรือที่รู้จักกันในนามสถานีข่าวทีวีดิจิทัลช่องสปริงนิวส์ สถานีวิทยุสปริงนิวส์เรดิโอ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์ ได้มอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด "สรรเสริญพระบารมี" เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางบริษัทจึงได้มอบสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด สรรเสริญพระบารมี ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 39,130 เล่ม และอีกหนึ่งหน่วยงานคือการมอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณสินจิรา อภัยทาน อดีตผู้เขียนหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับกรมวิชาการรวมถึงไอด้า
กับยาวิเศษซึ่งมียอดพิมพ์ แจกตามโรงเรียนถึง 1,000,000 เล่มเมื่อปี 2536 และในครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอผลงานหนังสือบัวน้อยมายลิตเติ้ลโลตัสซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากการรณรงค์ให้ยกเลิกสวนสัตว์ลอยฟ้าในประเทศไทยเมื่อปี 2557 โดยผู้ลงนามได้ ร่วมทุนสนับสนุนให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่เด็กและเยาวชนทางคุณสินจิราอภัยทานจึงได้มอบหนังสือบัวน้อยมายลิตเติ้ลโลตัสให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่มีผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางนักเขียนชื่อดังจะได้มอบหนังสือดีดีอย่างนี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อ่านได้เรียนรู้ โดยคุณฎายิน เพชรรัตน์ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือในครั้งนี้
สพฐ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและหนังสือดี ๆ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสัดกัด สพฐ. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปลูกฝังด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ต่อไป
ทิพวรรณ ข่าว/สุชาติภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,824]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,825]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,051]
08 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,183]
18 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,143]
20 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,152]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,887]
26 ตุลาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,276]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,040]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,047]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,515]
04 เมษายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[695]
10 ตุลาคม 2560
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,261]
10 พฤษภาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,647]
24 มีนาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,826]
28 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,570]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,035]
07 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,804]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,837]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,976]
15 พฤศจิกายน 2559