ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

***นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 รับมอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด "สรรเสริญพระบารมี" และรับมอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิงโดยบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 273 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,338,000 บาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเครือสปริงกรุ๊ป หรือที่รู้จักกันในนามสถานีข่าวทีวีดิจิทัลช่องสปริงนิวส์ สถานีวิทยุสปริงนิวส์เรดิโอ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์ ได้มอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด "สรรเสริญพระบารมี" เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางบริษัทจึงได้มอบสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด สรรเสริญพระบารมี ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 39,130 เล่ม และอีกหนึ่งหน่วยงานคือการมอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณสินจิรา อภัยทาน อดีตผู้เขียนหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับกรมวิชาการรวมถึงไอด้า
กับยาวิเศษซึ่งมียอดพิมพ์ แจกตามโรงเรียนถึง 1,000,000 เล่มเมื่อปี 2536 และในครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอผลงานหนังสือบัวน้อยมายลิตเติ้ลโลตัสซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากการรณรงค์ให้ยกเลิกสวนสัตว์ลอยฟ้าในประเทศไทยเมื่อปี 2557 โดยผู้ลงนามได้ ร่วมทุนสนับสนุนให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่เด็กและเยาวชนทางคุณสินจิราอภัยทานจึงได้มอบหนังสือบัวน้อยมายลิตเติ้ลโลตัสให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่มีผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางนักเขียนชื่อดังจะได้มอบหนังสือดีดีอย่างนี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อ่านได้เรียนรู้ โดยคุณฎายิน เพชรรัตน์ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือในครั้งนี้
สพฐ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและหนังสือดี ๆ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสัดกัด สพฐ. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปลูกฝังด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ต่อไป
ทิพวรรณ ข่าว/สุชาติภาพ
อ่านทั้งหมด
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[387]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[330]
07 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[524]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[471]
04 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,046]
27 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,070]
26 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[970]
28 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[855]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[841]
30 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,234]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[280]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[283]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[296]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,079]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[982]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[399]
05 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[998]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[259]
08 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[510]
04 ธันวาคม 2560