ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

***นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 รับมอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด "สรรเสริญพระบารมี" และรับมอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิงโดยบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 273 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,338,000 บาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเครือสปริงกรุ๊ป หรือที่รู้จักกันในนามสถานีข่าวทีวีดิจิทัลช่องสปริงนิวส์ สถานีวิทยุสปริงนิวส์เรดิโอ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์ ได้มอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด "สรรเสริญพระบารมี" เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางบริษัทจึงได้มอบสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เล่มที่ 2 ชุด สรรเสริญพระบารมี ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 39,130 เล่ม และอีกหนึ่งหน่วยงานคือการมอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณสินจิรา อภัยทาน อดีตผู้เขียนหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับกรมวิชาการรวมถึงไอด้า
กับยาวิเศษซึ่งมียอดพิมพ์ แจกตามโรงเรียนถึง 1,000,000 เล่มเมื่อปี 2536 และในครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอผลงานหนังสือบัวน้อยมายลิตเติ้ลโลตัสซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากการรณรงค์ให้ยกเลิกสวนสัตว์ลอยฟ้าในประเทศไทยเมื่อปี 2557 โดยผู้ลงนามได้ ร่วมทุนสนับสนุนให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่เด็กและเยาวชนทางคุณสินจิราอภัยทานจึงได้มอบหนังสือบัวน้อยมายลิตเติ้ลโลตัสให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่มีผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางนักเขียนชื่อดังจะได้มอบหนังสือดีดีอย่างนี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อ่านได้เรียนรู้ โดยคุณฎายิน เพชรรัตน์ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือในครั้งนี้
สพฐ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและหนังสือดี ๆ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสัดกัด สพฐ. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปลูกฝังด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ต่อไป
ทิพวรรณ ข่าว/สุชาติภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[4,043]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[172]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,963]
12 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,437]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,891]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,319]
26 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,856]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,988]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,314]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,272]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,519]
03 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,959]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,193]
08 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,307]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,260]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,313]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,240]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,887]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,686]
29 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,688]
29 มกราคม 2561