ที่ปรึกษา สพฐ.เปิดงานมหกรรมกีฬา

***ที่ปรึกษาฯ สพฐ. เปิดงาน “มหกรรมกีฬา สพฐ.”
5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกีฬา สพฐ.” OBEC GAMES 2017
นายสนิท แย้มเกษร กล่าวถึงการจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬา สพฐ. OBEC GAMES ในปีนี้ว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้การกีฬาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดเข้าเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน รายวิชาพลศึกษา ซึ่งมหกรรมกีฬา สพฐ. ถือเป็นเวทีที่ให้เด็กไทยทุกๆ คน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพผ่านกิจกรรมกีฬาต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในทุกชนิดกีฬาในเดือนกันยายน 2560 โดยกำหนดสถานที่แข่งขันให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างความตื่นตัว ปลุกกระแสให้ผู้เรียนหันมาสนใจกิจกรรมกีฬา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านกีฬาสู่สาธารณชน รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรักความสามัคคี ความกลมเกลียว และการทำงานเป็นทีม มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
สำหรับการแข่งขัน มหกรรมกีฬา สพฐ. ครั้งนี้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆ อาทิ การแข่งขันบาสเกตบอลสามคน OBEC Youth Street Basketball 2017 ซึ่งจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 , การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี OBEC Young Soccer 2017 แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินทุ์ , การแข่งขันเซปักตระกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2017 แข่งขันรอบชิงแชมป์ประทศไทย ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม , การแข่งขันกีฬาเปตอง แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น
มหกรรมกีฬาครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 คน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหกรรมกีฬา สพฐ.จะเป็นการสร้างคนให้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังเฟ้นหาช้างเผือกประดับวงการ เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ที่ปรึกษาฯ สพฐ.กล่าว
สุชาติภาพ/ บรรพต ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560