ที่ปรึกษา สพฐ.เปิดงานมหกรรมกีฬา

***ที่ปรึกษาฯ สพฐ. เปิดงาน “มหกรรมกีฬา สพฐ.”
5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกีฬา สพฐ.” OBEC GAMES 2017
นายสนิท แย้มเกษร กล่าวถึงการจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬา สพฐ. OBEC GAMES ในปีนี้ว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้การกีฬาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดเข้าเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน รายวิชาพลศึกษา ซึ่งมหกรรมกีฬา สพฐ. ถือเป็นเวทีที่ให้เด็กไทยทุกๆ คน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพผ่านกิจกรรมกีฬาต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในทุกชนิดกีฬาในเดือนกันยายน 2560 โดยกำหนดสถานที่แข่งขันให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างความตื่นตัว ปลุกกระแสให้ผู้เรียนหันมาสนใจกิจกรรมกีฬา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านกีฬาสู่สาธารณชน รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรักความสามัคคี ความกลมเกลียว และการทำงานเป็นทีม มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
สำหรับการแข่งขัน มหกรรมกีฬา สพฐ. ครั้งนี้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆ อาทิ การแข่งขันบาสเกตบอลสามคน OBEC Youth Street Basketball 2017 ซึ่งจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 , การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี OBEC Young Soccer 2017 แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินทุ์ , การแข่งขันเซปักตระกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2017 แข่งขันรอบชิงแชมป์ประทศไทย ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม , การแข่งขันกีฬาเปตอง แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น
มหกรรมกีฬาครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 คน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหกรรมกีฬา สพฐ.จะเป็นการสร้างคนให้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังเฟ้นหาช้างเผือกประดับวงการ เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ที่ปรึกษาฯ สพฐ.กล่าว
สุชาติภาพ/ บรรพต ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,660]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,073]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,403]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,157]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,691]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,702]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,655]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,858]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,827]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,810]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,396]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,813]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,427]
28 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,338]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,951]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,553]
26 ธันวาคม 2560