สพฐ.ติดตามการแข่งขันคิดเลขเร็วพร้อมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเลข

***สพฐ. ติดตามการแข่งคิดเลขเร็วเวทคณิต พร้อมสนับสนุนพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
วันที่ 16 กันยายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.รักษาการเลขาธิการ กพฐ. เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน โดยวันที่ 16 ก.ย. เป็นการแข่งขันประเภททีม มีผู้เข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน 47 ทีม รวม 94 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 46 ทีม รวม 92 คน และวันที่ 17 ก.ย. เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว มีผู้เข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน 90 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 48 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 324 คน จาก 250 โรงเรียนทั่วประเทศ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาการเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมนายกพบเพื่อนครู เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ปี 2559 ที่ให้นำวิธีคิดเลขแบบอินเดียมาใช้ฝึกการคิดเลขเร็วของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงฯจึงได้มอบหมายให้ สพฐ. ไปศึกษาวิธีคิดเลขเร็วแบบอินเดียและนำมาปรับใช้ ซึ่งจากที่ สพฐ. ได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าในคัมภีร์พระเวทมีการกำหนดวิธีการบวกลบคูณหารเป็นสูตรในการคิดเลขถึง 16 สูตร จึงได้นำไปพัฒนาครูเป็นโครงการนำร่องในจังหวัดกาญจนบุรี 38 โรงเรียน และที่นครปฐม ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 50 โรงเรียน จากนั้นจึงได้ขยายโครงการโดยแจกคู่มือพร้อมวีทีอาร์เผยแพร่ให้คุณครูทั่วประเทศได้นำวิธีการไปปรับใช้ "การแข่งขันในวันนี้จึงเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้เห็นความก้าวหน้าของนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 โรงเรียน จาก 100 กว่าเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าหลังจากการแข่งขันในครั้งนี้จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดแนวคิดให้โรงเรียนต่างๆ ได้เร่งศึกษาวิธีการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย เพื่อนำไปฝึกสอนกับเด็กนักเรียน ซึ่งเป้าหมายหลักของ สพฐ. คือการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดเลขอย่างเป็นระบบ มีการคิดแก้ปัญหาที่ดีขึ้น ทำให้เด็กมีวิธีคิดแบบมีเหตุผล มีตรรกะ มีสมาธิ ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ ทาง สพฐ. จะส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป"รอง เลขาธิการ กพฐ.รักษาการเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อ่านทั้งหมด
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,978]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,979]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,443]
22 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,806]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,727]
29 กุมภาพันธ์ 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,673]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,218]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[23,041]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,324]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,306]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[854]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,194]
07 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,988]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,985]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,424]
10 พฤษภาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[23,138]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,201]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,962]
24 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,339]
18 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,204]
10 มิถุนายน 2559