“ณภสุ” แม่ครูโรงเรียนบ้านเขาจีน

.....“ เป็นครูไม่เพียงแต่สอนไปวันๆ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลเด็กรอบด้าน ให้ทุกอย่างเท่าที่สามารถให้ได้กับเด็กทุกคน ถ้าเปรียบครูเหมือนเรือจ้างเมื่อรับเด็กมาเต็มลำเรือต้องส่งให้ถึงฝั่ง
ต้องเป็นครู 24 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กปลอดภัยเพราะฉะนั้นลูกใครไม่สำคัญลูกศิษย์สำคัญทุกคน ”
.....คือ..ปณิธานอันแน่วแน่ในความเป็นครูของ “นางนภสุ จันทร์เมือง” หรือ “ครูวันเพ็ญ” ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือแม่ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจีน อ.เมือง จ.สตูล เป็นผู้ที่มีความความสามารถพิเศษในด้านกิจกรรมเพื่อการบันเทิง หรือที่เรารู้จักกันว่านักสันทนาการ จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนอีกภาระงานหนึ่ง จนมีฉายา “นักประสานขวัญใจชาวบ้านเขาจีน” ต้นแบบครูประถมศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียว
.....กิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชนบ้านเขาจีนมีมากมาย อาทิ การร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองนักเรียนหรือชาวบ้านตามโอกาสไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง งานศพ งานบวช ทั้งครอบครัวไทยพุทธและไทยมุสลิม เป็นกรรมการวัดถ้ำเขาจีนธีระประดิษฐ์ และยังชักชวนให้ชาวชุมชนบ้านเขาจีนร่วมประเพณีในกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ตลอดจนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆ ปี อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เป็นต้น
.....ตลอดห้วงเวลาการเป็นครู “นางณภสุ” ไม่เพียงแค่สอนหนังสือ ทำงานสัมพันธ์ชุมชน หรืองานอื่น ๆ ในโรงเรียนเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคนล่าสุด ก็คือ ด.ช.พงศกร เพ็ชรคง หรือ “น้องธันวา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบว่า เด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับปู่และย่า กับลูกพี่ลูกน้องอีกกว่า 10 ชีวิต ภายในเพิงหลังเล็กๆ โดยที่ปู่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการตกปู ส่วนย่าก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ขณะที่ตัวเด็กก็ป่วยเป็นเชื้อราลุกลามขาทั้ง 2 ข้าง
.....“ครูณภสุ” ได้พยายามหาหนทางเพื่อให้ “น้องธันวา” ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่หลุดจากระบบการศึกษาไปเสียก่อน จนกระทั่งได้รับการประสานจากทางรายการไมค์ทองคำเด็ก ให้นำ “น้องธันวา” เข้าร่วมประกวดร้องเพลงและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23
.....หลังจากรายการไมค์ทองคำเด็กได้เผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน ปรากฎว่ามีผู้ใจดีจากทุกสารทิศได้ส่งเสื้อผ้า ตุ๊กตา ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้ถึงโรงเรียน อีกทั้งยังได้โอนเงินเข้าบัญชีเป็นทุนการศึกษาให้ “น้องธันวา”อีกด้วย
.....การช่วยเหลือต้องช่วยให้ถึงฝั่งคือความมุ่งมั่นสำคัญ “ครูณภสุ” ได้ทำหน้าที่วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินให้กับ “น้องธันวา” เพื่อให้เงินที่ได้รับบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเล่าเรียนและการศึกษาต่อในอนาคตเมื่อพ้นจากรั้วโรงเรียนบ้านเขาจีน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นหลักแก่ทุกคนในครอบครัวได้
นี่คือ “ครู” ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้วิชาความรู้และชีวิตที่ดีแก่ศิษย์
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,603]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[279]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,997]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,804]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,936]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,072]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,901]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,165]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,806]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,031]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,440]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,894]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,626]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,057]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,560]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,027]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,888]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,635]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,047]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,352]
29 มกราคม 2561