“ณภสุ” แม่ครูโรงเรียนบ้านเขาจีน

.....“ เป็นครูไม่เพียงแต่สอนไปวันๆ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลเด็กรอบด้าน ให้ทุกอย่างเท่าที่สามารถให้ได้กับเด็กทุกคน ถ้าเปรียบครูเหมือนเรือจ้างเมื่อรับเด็กมาเต็มลำเรือต้องส่งให้ถึงฝั่ง
ต้องเป็นครู 24 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กปลอดภัยเพราะฉะนั้นลูกใครไม่สำคัญลูกศิษย์สำคัญทุกคน ”
.....คือ..ปณิธานอันแน่วแน่ในความเป็นครูของ “นางนภสุ จันทร์เมือง” หรือ “ครูวันเพ็ญ” ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือแม่ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจีน อ.เมือง จ.สตูล เป็นผู้ที่มีความความสามารถพิเศษในด้านกิจกรรมเพื่อการบันเทิง หรือที่เรารู้จักกันว่านักสันทนาการ จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนอีกภาระงานหนึ่ง จนมีฉายา “นักประสานขวัญใจชาวบ้านเขาจีน” ต้นแบบครูประถมศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียว
.....กิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชนบ้านเขาจีนมีมากมาย อาทิ การร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองนักเรียนหรือชาวบ้านตามโอกาสไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง งานศพ งานบวช ทั้งครอบครัวไทยพุทธและไทยมุสลิม เป็นกรรมการวัดถ้ำเขาจีนธีระประดิษฐ์ และยังชักชวนให้ชาวชุมชนบ้านเขาจีนร่วมประเพณีในกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ตลอดจนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆ ปี อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เป็นต้น
.....ตลอดห้วงเวลาการเป็นครู “นางณภสุ” ไม่เพียงแค่สอนหนังสือ ทำงานสัมพันธ์ชุมชน หรืองานอื่น ๆ ในโรงเรียนเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคนล่าสุด ก็คือ ด.ช.พงศกร เพ็ชรคง หรือ “น้องธันวา” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบว่า เด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับปู่และย่า กับลูกพี่ลูกน้องอีกกว่า 10 ชีวิต ภายในเพิงหลังเล็กๆ โดยที่ปู่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการตกปู ส่วนย่าก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ขณะที่ตัวเด็กก็ป่วยเป็นเชื้อราลุกลามขาทั้ง 2 ข้าง
.....“ครูณภสุ” ได้พยายามหาหนทางเพื่อให้ “น้องธันวา” ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่หลุดจากระบบการศึกษาไปเสียก่อน จนกระทั่งได้รับการประสานจากทางรายการไมค์ทองคำเด็ก ให้นำ “น้องธันวา” เข้าร่วมประกวดร้องเพลงและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23
.....หลังจากรายการไมค์ทองคำเด็กได้เผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน ปรากฎว่ามีผู้ใจดีจากทุกสารทิศได้ส่งเสื้อผ้า ตุ๊กตา ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้ถึงโรงเรียน อีกทั้งยังได้โอนเงินเข้าบัญชีเป็นทุนการศึกษาให้ “น้องธันวา”อีกด้วย
.....การช่วยเหลือต้องช่วยให้ถึงฝั่งคือความมุ่งมั่นสำคัญ “ครูณภสุ” ได้ทำหน้าที่วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินให้กับ “น้องธันวา” เพื่อให้เงินที่ได้รับบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเล่าเรียนและการศึกษาต่อในอนาคตเมื่อพ้นจากรั้วโรงเรียนบ้านเขาจีน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นหลักแก่ทุกคนในครอบครัวได้
นี่คือ “ครู” ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้วิชาความรู้และชีวิตที่ดีแก่ศิษย์
อ่านทั้งหมด
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,582]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,601]
08 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,087]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,266]
10 ตุลาคม 2560
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,841]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,410]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,580]
10 มิถุนายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,576]
02 พฤศจิกายน 2560
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,687]
20 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,724]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,541]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,065]
04 เมษายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,383]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,336]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,542]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,336]
15 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,151]
24 มีนาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,364]
28 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,772]
10 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,355]
24 พฤศจิกายน 2559