โครงการจิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

*** 25 ต.ค. 60 บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
อีกทั้งเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คณะลูกเสือยังทำหน้าที่เพื่อเป็นต้นแบบจิตอาสาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงจิตสาธารณะ ดังคำปฏิญาณของลูกเสือ “ข้าฯจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” โดยจัดคณะลูกเสือ จำนวน 250 คน จากสโมสรลูกเสือ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี้ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือ SWA (Scouts of the World Award) สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนประทุมรัตต์พิทยาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนเพชรรัตน์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสา ให้การรับรองแนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 โดยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ให้บริการสอบถามเส้นทาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยก่อนการปฏิบัติหน้าที่ คณะลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจได้รับการอบรมจากคณะตำรวจท่องเที่ยว และคณะวิทยากรจากสโมสรลูกเสือ SWA ด้านภาษา ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยการปฏิบัติหน้าที่ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้ 1. ลานพระรูปทรงม้า (ลานพระรูปทรงม้า ถึง แยกมิสกวัน) 2. กระทรวงศึกษาธิการ (แยกมิสกวัน ถึง แยก จปร.) 3. แยก จปร. (UN) (แยก จปร. UN ถึง แยกผ่านฝ้า) 4. แยกผ่านฝ้า (แยกผ่านฟ้า ถึง อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย) 5. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง โรงแรมรัตนโกสินทร์) อีกทั้งยังมีคณะลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กับกับลูกเสือ จำนวน 180,000 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
บรรพต ข่าว /ชุติมา รุณฤดี ภาพ
อ่านทั้งหมด
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561