โครงการจิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

*** 25 ต.ค. 60 บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
อีกทั้งเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คณะลูกเสือยังทำหน้าที่เพื่อเป็นต้นแบบจิตอาสาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงจิตสาธารณะ ดังคำปฏิญาณของลูกเสือ “ข้าฯจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” โดยจัดคณะลูกเสือ จำนวน 250 คน จากสโมสรลูกเสือ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี้ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ สโมสรลูกเสือ SWA (Scouts of the World Award) สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนประทุมรัตต์พิทยาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนเพชรรัตน์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสา ให้การรับรองแนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 โดยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ให้บริการสอบถามเส้นทาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยก่อนการปฏิบัติหน้าที่ คณะลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจได้รับการอบรมจากคณะตำรวจท่องเที่ยว และคณะวิทยากรจากสโมสรลูกเสือ SWA ด้านภาษา ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยการปฏิบัติหน้าที่ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้ 1. ลานพระรูปทรงม้า (ลานพระรูปทรงม้า ถึง แยกมิสกวัน) 2. กระทรวงศึกษาธิการ (แยกมิสกวัน ถึง แยก จปร.) 3. แยก จปร. (UN) (แยก จปร. UN ถึง แยกผ่านฝ้า) 4. แยกผ่านฝ้า (แยกผ่านฟ้า ถึง อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย) 5. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง โรงแรมรัตนโกสินทร์) อีกทั้งยังมีคณะลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กับกับลูกเสือ จำนวน 180,000 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
บรรพต ข่าว /ชุติมา รุณฤดี ภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560