นร.ร.ร.บ้านตันหยงโป คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ “วันพ่อแห่งชาติ ปี 2560” ใน จชต.

...นร.รร.บ้านตันหยงโป จ.สตูล คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดเขียนเรียงความ “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถ่ายทอดและแสดงความรักความรู้สึกที่มีต่อพ่อแห่งแผ่นดินผ่านบทร้อยกรอง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
...ด.ญ.ยารีนา มะสมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เจ้าของรางวัลชนะเลิศเรียงความ รร.ประถมศึกษา กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่สามารถทำให้เขียนเรียงความจนได้รับรางวัลชนะเลิศ เกิดจากตนเองต้องการจะถ่ายทอดความรักและความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงดูแลทุกข์สุขและเป็นห่วงประชาชนทุกคน และอยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกภายในใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระองค์ท่านเสมอมา
...สำหรับเรียงความที่เขียนและประทับใจมาก คือ ในส่วนย่อหน้าสุดท้ายที่ได้เขียนไว้ว่า ...ทุกหยาดเหยื่อที่หลั่งลงสู่แผ่นดินไทย ที่พระองค์ท่านได้ตรงเข้ามาดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวไทย แม้ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกันดารเพียงใด พระองค์ท่านก็ยังทรงห่วงและปรับปรุงพัฒนาให้พื้นที่นั่นมีแต่ความสุข สงบร่มเย็น โดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย ว่าร้อน ระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา...
...ขณะที่ นางอารี สุระนันทะวงศ์ ครู คศ. 2 ซึ่งเป็นครูผู้สอน กล่าวว่า ด.ญ.นารียา มะสมัน เป็นนักเรียนที่มีความสามารถแทบทุกด้าน ในด้านการเรียนภาษาไทย ได้พยายามฝึกฝนการเขียนอย่างสม่ำเสมอ โดยการฝึกแต่งประโยค และเขียนข้อความสั้น ๆ และต่อยอดด้วยการให้เขียนเรียงความในโอกาสต่าง ๆ ทำให้เด็กสามารถเรียงร้อยถ้อยคำออกมาได้ดี จนได้รับรางวัลในที่สุด
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,795]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,730]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,404]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,692]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,429]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,735]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,981]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,076]
24 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,654]
07 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,171]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,067]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,946]
08 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,607]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,071]
22 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,034]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,072]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,014]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,663]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,012]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,270]
03 มกราคม 2561