สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังนโยบายและของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่นักเรียน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

29 ธ.ค.2560 เวลา 08.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับฟังนโยบายและของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่นักเรียน โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญศาสตร์ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน DLTV / DLIT / อินเตอร์เน็ต ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ Hi-Speed Internet เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตด้วย และสำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบของขวัญพิเศษเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) เป็นนโยบายใหม่ ของขวัญที่มอบให้กับนักเรียน อำเภอละ 2 โรง ประถม 1 โรง และมัธยม 1 โรง อ.สายบุรี ได้แก่ บ้านช่องแมว และโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" อ.ไม้แก่น ได้แก่ บ้านตะโละไกรทอง และไม้แก่นกิตติวิทย์ อ.กะพ้อ ได้แก่ บ้านโลทู และวังกะพ้อพิทยาคม และ อ.ทุ่งยางแดง ได้แก่ บ้านมะนังยงอและทุ่งยางแดงวิทยาคม ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-30 ม.ค.2561 โดยสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนนั้นๆ ตามนโยบาย "นอนอุ่น กินอิ่ม ที่ปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ และห้อง Study สำหรับทำการบ้าน" และของขวัญอีกชิ้นสำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโรงเรียนสานฝันการกีฬา ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โพธิ์คีรีราช สุวรรณไพบูลย์ และทุ่งยางแดงพิทยาคม นายภิรมย์ จีนธาดา กล่าวเพิ่มเติม ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า สพฐ." ทางช่องทางต่างๆ และผลจากการ Pre O-Net ให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจตั้งแต่เรื่องการฝนรหัสในกระดาษคำตอบ ทั้งนี้การติวก่อนสอบ ได้แนะนำให้ติวตามตัวชี้วัด และสพฐ.จะจัดสรรนักการภารโรงให้ทุกโรง การจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดจ้างบุคลากร ในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร และการลดการบ้านนักเรียน โดยแนะให้ครูที่สอนชั้นเดียวกัน พูดคุยกันหลังเลิกเรียน เป็นลักษณะ PLC กัน เพื่อช่วยกันออกแบบการบ้านให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในวันนั้นๆ พร้อมได้ขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้พาครูและนักเรียน ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 18-21 ธ.ค.2560 ณ จ.พัทลุง ที่ผ่านมา
------------------------------------------------------------
นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ
www.pattani3.go.th
https://www.facebook.com/prpattani3
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560