สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังนโยบายและของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่นักเรียน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

29 ธ.ค.2560 เวลา 08.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับฟังนโยบายและของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่นักเรียน โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญศาสตร์ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน DLTV / DLIT / อินเตอร์เน็ต ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ Hi-Speed Internet เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตด้วย และสำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบของขวัญพิเศษเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) เป็นนโยบายใหม่ ของขวัญที่มอบให้กับนักเรียน อำเภอละ 2 โรง ประถม 1 โรง และมัธยม 1 โรง อ.สายบุรี ได้แก่ บ้านช่องแมว และโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" อ.ไม้แก่น ได้แก่ บ้านตะโละไกรทอง และไม้แก่นกิตติวิทย์ อ.กะพ้อ ได้แก่ บ้านโลทู และวังกะพ้อพิทยาคม และ อ.ทุ่งยางแดง ได้แก่ บ้านมะนังยงอและทุ่งยางแดงวิทยาคม ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-30 ม.ค.2561 โดยสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนนั้นๆ ตามนโยบาย "นอนอุ่น กินอิ่ม ที่ปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ และห้อง Study สำหรับทำการบ้าน" และของขวัญอีกชิ้นสำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโรงเรียนสานฝันการกีฬา ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โพธิ์คีรีราช สุวรรณไพบูลย์ และทุ่งยางแดงพิทยาคม นายภิรมย์ จีนธาดา กล่าวเพิ่มเติม ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า สพฐ." ทางช่องทางต่างๆ และผลจากการ Pre O-Net ให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจตั้งแต่เรื่องการฝนรหัสในกระดาษคำตอบ ทั้งนี้การติวก่อนสอบ ได้แนะนำให้ติวตามตัวชี้วัด และสพฐ.จะจัดสรรนักการภารโรงให้ทุกโรง การจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดจ้างบุคลากร ในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร และการลดการบ้านนักเรียน โดยแนะให้ครูที่สอนชั้นเดียวกัน พูดคุยกันหลังเลิกเรียน เป็นลักษณะ PLC กัน เพื่อช่วยกันออกแบบการบ้านให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในวันนั้นๆ พร้อมได้ขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้พาครูและนักเรียน ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 18-21 ธ.ค.2560 ณ จ.พัทลุง ที่ผ่านมา
------------------------------------------------------------
นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ
www.pattani3.go.th
https://www.facebook.com/prpattani3
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561