สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศศิลปหัตถกรรมระดับภาค

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1- ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเนินทอง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาล้อม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1- ม.3 ได้แก่ โรงเรียนวัดเสนาสน์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ ม.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1- ป.6 ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1 – ป.6 ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น ป.4- ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำโจน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 – ป.6 ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 – ป.6 ได้แก่ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 – ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1 – ม.3 ได้แก่ โรงเรียนวัดวงฆ้อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1 – ป.6 ได้แก่ โรงเรียนวัดเซิงหวาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6 ได้แก่โรงเรียนบ้านนาขุมคัน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้
อ่านทั้งหมด
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,099]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,984]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,226]
24 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[305]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[283]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,016]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560