สพฐ. แบ่งสายผู้บริหารตรวจสนามสอบรับนักเรียน ม.1

***31 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งสายผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การรับนักเรียนวันสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ และโรงเรียนหอวัง
โดยภายหลังการตรวจเยี่ยม นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า ได้รับรายงานตัวเลขของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในกรุงเทพมหานคร 58 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีที่นั่งสามารถรับได้ 26,782 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่นั่งสามารถรับได้ 29,091 คน ซึ่งได้กำชับให้โรงเรียน จัดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อติดตามให้การดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน รวมทั้งตรวจเข้มกระบวนการสอบ การจับฉลาก และรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องการรับนักเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครอง และประชาชน
นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวต่อว่า สำหรับข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพื้นที่ 66 โรง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก ระดับชั้น ม. 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1,166 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 959 คน โรงเรียนศึกษานารี 886 คน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 796 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 782 คน โรงเรียนวัดราชโอรส 746 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 742 คน โรงเรียนสตรีวิทยา 740 คน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 734 คน โรงเรียนศรีอยุธยม ในพระอุปถัมภ์ฯ 640 คน / ระดับชั้น ม.4 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 12,427 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 690 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 583 คน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 508 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 490 คน โรงเรียนทวีธาภิเศก 471 คน โรงเรียนวัดพุทธบูชา 425 คน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 424 คน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 415 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 383 คน
ขณะที่ สพม.เขต 2 มีโรงเรียนในพื้นที่ 52 โรง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับชั้น ม.1 ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1,170 คน โรงเรียนหอวัง 1047 คน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 976 คน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 951 คน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 900 คน โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี 2) 811 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 804 คน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 705 คน โรงเรียนสารวิทยา 687 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เฐญจมราชาลัย 668 คน
ดูคลิป https://www.facebook.com/100002588007630/videos/1627110190718565/
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,699]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,337]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,827]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,394]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,949]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,856]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,551]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,401]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,808]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,070]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,653]
02 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,811]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,658]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,155]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,688]
29 มิถุนายน 2561