สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

บุรีรัมย์ - สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3  ประเภทวิ่งมินิมาราธอน(Mini Marathon) 10.5 กิโลเมตรและเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร  มีนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1500 คน

 

      วันนี้(22 เมษายน 2561) เวลา 05.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3" ณ เวทีกลาง สนามกีฬาโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ (ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดและ แขกผู้มีเกียรตินักวิ่งและผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 1500 คน โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนกีฬา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และระดมทุนสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจนและสบทบกองทุนปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย

     ประเภทการวิ่งประกอบด้วย 1) วิ่งมินิมาราธอน(Mini Marathon) 10.5 กิโลเมตร ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง แบ่งเป็นทุกระดับอายุ 2) เดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และในโอกาสเดียวกันทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนในสังกัด ตามโครงการปั่นเพื่อน้อง ที่ผ่านมา


     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลสำเร็จจากโครงการนี้ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬา และนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้สร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจน และจัดตั้งกองทุนกีฬาและทุนปันน้ำใจให้นักเรียนในสังกัดต่อไป

 

ข่าว: ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์/มานิต กีรตินิตยา/ศิริชัย จันทะขาล
วีดิทัศน์ : สมภาร กุลสิงห์
Video Live Streaming : ชิตษณุ จีระออน
ประสานงาน/ข้อมูล : ทานิน จันทะขาล

ลิงก์ภาพกิจกรรม : 

ลิงก์ 1 :  https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2
ลิงก์ 2  : https://goo.gl/EC9nNG

ลิงก์ 3  :เพจ สพป.บร4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3  gg.gg/br4mini2018

 

อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,985]
27 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,549]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,815]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,278]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,066]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,957]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,521]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,978]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,811]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,945]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,931]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,521]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,202]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,946]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,673]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,687]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,467]
22 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,334]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,779]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,776]
22 ธันวาคม 2560