เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

***วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเดินทางลงพื้นที่พร้อมกับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน /การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา /การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) /การอ่านออกเขียนได้ /การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูครบวงจร /การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นอื่น ๆ ของสถานศึกษา และหน่วยงานในพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งในโอกาสนี้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารที่ใส่ในถาดหลุมกับเด็กนักเรียน โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมการดำเนินงานเรื่องโครงการอาหารกลางวันของ สพฐ. ว่า เด็กๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ มีแรงที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ โดยขอให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน และพยายามอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนโชคดีและสมหวัง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามช่วยเหลือในการสร้างบ้านพักครู (แบบแฟลต 8 หน่วย) จำนวน 8 ครอบครัว
ฐิติมา ข่าว/วุฒิภัทร ภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,954]
27 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,930]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,501]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,766]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,774]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[141]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,480]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,924]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,820]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,318]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,905]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,047]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,781]
22 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,908]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,436]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,518]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,236]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,683]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,862]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,680]
26 ธันวาคม 2560