• 01

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง

สพฐ.จัดประชุมนำเสนอแผนงานบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
เปิด[73] เมื่อ 27/08/16
รองเลขาธิการ กพฐ.รับมอบโลชั่นทากันยุง ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4ชั้น2
เปิด[131] เมื่อ 23/08/16
พิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ. ศ. 2559 TIMC 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ...
เปิด[108] เมื่อ 20/08/16
พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 (TIMC 2016)
เปิด[134] เมื่อ 16/08/16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ...
เปิด[74] เมื่อ 26/08/16
สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “สร้างเด็กไทยเป็นมืออาชีพด้านกีฬา...ฟังทางนี้”
เปิด[237] เมื่อ 22/08/16
สพฐ.เดินหน้าสานต่อโครงการอาหรกลางวัน พาชมตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จส่งผลให้นักเรียนกินอิ่ม...
เปิด[127] เมื่อ 18/08/16
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียนไทย...
เปิด[75] เมื่อ 16/08/16
รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีมอบโล่ฯในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ...
เปิด[110] เมื่อ 25/08/16
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม
เปิด[161] เมื่อ 22/08/16
เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5...
เปิด[233] เมื่อ 17/08/16
เลขาธิการ กพฐ.ต้อนรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ...
เปิด[118] เมื่อ 15/08/16
อ่านทั้งหมด
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,064]
22 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,920]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[5,488]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,176]
07 มกราคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,477]
08 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,288]
22 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,219]
10 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[3,633]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[1,990]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,883]
10 มิถุนายน 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,786]
21 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,735]
02 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,175]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,901]
24 มีนาคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,163]
04 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[3,398]
04 เมษายน 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,878]
15 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,449]
18 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[4,476]
20 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[5,359]
17 ธันวาคม 2558