การพิจารณาเปิดข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.

การส่งข่าว สพป. สพม. และโรงเรียน ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สพฐ. www.obec.go.th

1. ได้ชี้แจงให้กับประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอเคลียติกพาเลซ กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 - 10.30 น.

2. ข่าวถ้าไม่ได้วิเคราะห์ตามเอกสารแนบในข้อ 7 ตั้งแต่ 7.1-7.4 จะไม่นำขึ้นเว็บ สพฐ. เพราะถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์และไม่มีคุณภาพ

3. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

เอกสารแนบ (หากไม่สมบูรณ์ดาวน์โหลได้ที่ http://www.krupeera.in.th/web/news.docx)

 

 

การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
          1. สมัครทางเมล์ ส่งรายละเอียดไปที่  webmaster@obec.go.th  หรือ krupeera@hotmail.com  โดยแจ้งคำนำหน้านาม นาม นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่ม สพป.สพม. อีเมล์ มือถือ เบอร์สำนักงานuserและ passwordที่ต้องการ หากไม่ครบ จะไม่ดำเนินการให้ แล้วรอเมล์ตอบกลับ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว loginไม่ได้ ให้แจ้ง userเดิม เพราะระบบจะเก็บโดยยึดอีเมล์เป็นหลัก จะได้ตรวจสอบหรือเปลี่ยน passwordให้

          2. ทดลอง loginที่หน้าเว็บ สพฐ. www.obec.go.th

 

          3. จะปรากฎเมนู ขึ้น 2 ที่  คลิก เพิ่มข่าวสาร เพื่อส่งข่าว  แก้ไขข่าวคลิกเนื้อหาที่เคยโพส เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข่าว ส่วนแก้ไขบัญชีผู้ใช้ของฉัน ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ภาพของสมาชิก

              

4. TiTleหมายถึงหัวข้อข่าว ให้ใส่ สพม./สฟป./โรงเรียน ทำอะไร สั้น ๆ หรือ กิจกรรมอะไร ของ สพม./สพป./โรงเรียน ไม่ควรใช้ชื่อบุคคล /ผอ./รอง ผอ. เพราะเป็นเพียงหัวข้อข่าว และควรใช้คำเรียบ ๆ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ราชการ

          5.  การใส่ภาพประกอบ ภาพต้องมีขนาด 250 x250 pixleขึ้นไป โดยให้คลิก Browseไปหาภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Uploadเลย ภาพจะปรากฏให้เห็น ภาพต่อไปก็คลิก Browseและ Upload อีก หากมีภาพเพิ่มเติม ให้คลิกที่ Add another item เพื่อเพิ่มภาพต่อไปเรื่อย ๆ    
 


          6. สามารถแทรกคำบรรยายใต้ภาพได้ทุกภาพ หากต้องการลบภาพ ให้คลิก Remove

ขนาดของภาพ ต้องมากกว่า 250 x 250  ขึ้นไป

7. BODYหมายถึงเนื้อหาของข่าว ให้วิเคราะห์ข่าวก่อนที่จะกรอกข้อมูลลงไป เพื่อให้ข่าวที่มีคุณภาพ ให้ทั้งสาระความรู้ ประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรม และสนองนโยบายด้านไหน โดยยึดหลักว่า
                   7.1 ความเป็นมาของเนื้อข่าว ของโครงการ โดยยึดนโยบายของ สพฐ.เป็นหลัก
                    7.2  สพม. สพป. จึงมีโครงการดังกล่าวเพื่อสนองนโยบาย มีกลุ่มเป้าหมาย มีจุดประสงค์ 
                   7.3 ผอ. / รอง ผอ. หรือบุคคล ไปเปิด มอบนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
                   7.4 ควรกล่าวสรุป ผลจากการทำกิจกรรมดังกล่าว แล้วได้อะไร หรือสรุป หรือประธานให้สัมภาษณ์ หลัง พิธีเปิด

 

                8.  เลือกหมวดหมู่ของข่าวให้ถูกต้อง  แล้วคลิกSaveเพื่อส่งข่าว  
                                8.1 ข่าวส่วนกลาง หมายถึง สมาชิกที่ทำงานในสำนักต่าง ๆ ของ สพฐ.
                                8.2 ข่าวภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ คือสมาชิกที่ทำงานบนสำนักงานเขต และโรงเรียน
                                8.3 บทความ สาระน่ารู้ สถานที่ท่องเที่ยว สมาชิกทุกคน สามารถส่งได้
                                8.4 โครงการดีเด่น ต้องเป็นตัวโครงการ มีวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ภาพประกอบ สรุปผล และปิดท้ายด้วยผลผลิตที่ได้ รางวัลที่ได้รับ
                                8.5 แนะนำนักเรียนดีเด่น ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน ครูดีในดวงใจ ต้องมีประวัติของบุคคลเหล่านั้น เช่นประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ และมีผลงานดีเด่น/รางวัล ด้านใดบ้าง
                                8.6 ข่าวสอบบรรจุครู ย้ายผู้บริหาร ให้ สำนักเขต สามารถมาโพสตรงนี้ด้วย เพื่อเป็นการรวมข่าวในด้านนี้ไว้ในมุมเดียวกัน
                                8.7 สำนักงานเขตใด มีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับบุคคล หรือการศึกษา สามารถโพสเข้ามาได้ในมุมนี้

                9. ข่าวจะยังไม่ขึ้นหน้าเว็บ ต้องรอการตรวจสอบจากคณะทำงานก่อน จึงจะเปิดข่าวขึ้นหน้าเว็บต่อไป 

 

10. การแก้ไขเนื้อหาข่าวที่เคยโพสต์แล้ว ให้คลิกที่ เนื้อหาที่เคยโพส แล้วดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข แล้ว Save

 

 

          โดยคลิกแก้ไข ท้ายหัวข้อข่าวนั้น ๆ

11. ช่องทางในการติดต่อ

          10.1  ผอ.เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  มือถือ081-8333264
          10.2  คุณจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. อาคาร สพฐ. 2  ชั้น 2  02-2885582  โทรสาร 02-2829926
          10.2  admin คุณเปรมฤทัย  081-8197922  prem.l@obec.go.th และnoc@obec.go.th 
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. อาคาร สพฐ.3 ชั้น 2
          10.3  webmasterอ.พีระ 08-99886601 DTAC, 081-9299972 AIS  webmaster@obec.go.th หรือkrupeera@hotmail.com  ช่วยงานสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

 

ทำเนียบสมาชิกผู้ส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ./ใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
www.obec.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………………………………………………….………

คนที่  1
          ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง ........................................................................................................ วิทยฐานะ ..................................................................................................กลุ่มงาน .....................................................................................................................................................................................................................................
อีเมล์ ............................................................................................Hotmail ……………………………………………………………..…………………………………………..
มือถือ...........................................................เบอร์สำนักงาน ..........................................................................................................................................
user ………………………………………………………………………….………………..password ……………………………………….……………………………………………………

อ่านทั้งหมด
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[873]
29 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,064]
27 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[410]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[278]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[857]
30 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,084]
26 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,099]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[528]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[988]
28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[489]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[348]
07 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,002]
28 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[540]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[300]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[315]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[413]
05 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,015]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[299]
07 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,270]
24 พฤศจิกายน 2560