คำแนะนำในการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.

ข่าวที่ไม่ควรส่งเข้ามา
1. การประชุมทุกชนิด เช่น การประชุมประจำเดือน การประชุมผู้บริหาร การประชุม อ.ก.ค.ศ. การประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ควรนำขึ้นที่เว็บ เขต ของท่าน
2. การเขียนคำบรรยายข่าว ควรให้ได้ใจความสำคัญของการนำเสนอ ไม่ควรใช้ ใคร เป็นประธานในพิธีเปิดอะไร ที่ไหน เวลาไหน เพียงแค่นั้น ควรเขียนให้ได้ว่า งานที่นำเสนออยู่นั้น โรงเรียนหรือนักเรียนหรือบุคลากรได้ประโยชน์อะไร มีจุดประสงค์อะไร สนองนโยบายอะไร สรุปผลของโครงการนั้นได้ผลอย่างไร เป็นต้น
3. การเขียนข่าวนำ ไม่ควรใช้ชื่อตัวบุคคลนำข่าว ควรใช้ สำนักงานของท่านทำอะไร เป็นการนำข่าว แล้วรายละเอียดให้ไปขยายความเอา เช่น สพป. ..... เปิดโครงการอบรมบุคลากร สนองยโยบายยกระดับครูทั้งประเทศ รายละเอียด นาย .... ผอ.สพป.... ได้เป็นประธานใน .... เมื่อวันที่ สถานที่ ทั้งนั้นเพื่อ หรือโครงการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ . มีคนเข้าร่วม คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ... ชื่อผู้รายงาน
4. ถ้ามีหลายข่าวที่จะต้องส่ง ให้เว้นเวลาสักระยะ อย่าส่งข่าวมาติดกัน เพราะการเปิดข่าวออกไปในแต่ละภาค จะมีข่าวของท่านเพียง เขตเดียว ควรเว้นเวลาสักเล็กน้อย เพื่อให้เขตอื่นส่งเข้ามาแทรกบ้าง แล้วค่อยส่งข่าวต่อไป ไม่จำกัดข่าวในแต่ละวัน ที่สำคัญ ข่าวบางข่าว สามารถรวมกันได้ เพราะคนไปเปิดเป็นคนเดียวกัน อย่าพยายามแยกข่าว
5.ส่งแล้ว อย่าส่งมาอีก เพราะซ้ำ และข่าวภาคกลาง ควรเลือกภาคกลาง ไม่ใช่เลือกส่วนกลาง
6.พาดหัวข่าว ควรใช้คำกลาง ๆ เพราะเป็นเว็บราชการ ไม่ใช่เว็บหนังสือพิมพ์
7.ควรลงข่าวที่เว็บสำนักงานของท่านด้วย โปรดอย่าจ้องส่งขึ้นแต่เว็บ สพฐ. เพราะเราก็ตรวจสอบไปยังเว็บของท่านด้วย
8.เขตใด user password ยังเข้าไม่ได้ โทรประสานโดยตรงจะรวดเร็ว 08-19299972 หรือจะสมัครใหม่
9.การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ ช่วงนี้งดบริการ เปิดเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบที่หน้าเว็บ
10. กรณีที่ฝากอยู่แล้ว และอัพโหลดเว็บไซต์ไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน คนทำย้าย ให้เมล์ถาม prem.l@obec.go.th และ noc@obec.go.th เพราะ webmaster@obec.go.th แก้ไขให้ท่านไม่ได้ เนื่องจากมีเมล์ถามตรงมามากมาย
11.ข่าวทุกข่าว เมื่อส่งมาแล้ว คณะทำงานจะต้องตรวจสอบก่อน แล้วจึงจะเปิดข่าวให้ จะยังไม่ขึ้นทันที ยกเว้นคณะทำงานเข้ามาตรวจสอบข่าวพอดี
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,387]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,713]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[1,827]
26 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[3,795]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[2,844]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,177]
29 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[3,784]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[3,782]
07 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[924]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,159]
29 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,420]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,500]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,437]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[1,838]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,444]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[2,839]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,493]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,755]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,551]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,030]
03 มกราคม 2561