คำแนะนำในการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.

ข่าวที่ไม่ควรส่งเข้ามา
1. การประชุมทุกชนิด เช่น การประชุมประจำเดือน การประชุมผู้บริหาร การประชุม อ.ก.ค.ศ. การประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ควรนำขึ้นที่เว็บ เขต ของท่าน
2. การเขียนคำบรรยายข่าว ควรให้ได้ใจความสำคัญของการนำเสนอ ไม่ควรใช้ ใคร เป็นประธานในพิธีเปิดอะไร ที่ไหน เวลาไหน เพียงแค่นั้น ควรเขียนให้ได้ว่า งานที่นำเสนออยู่นั้น โรงเรียนหรือนักเรียนหรือบุคลากรได้ประโยชน์อะไร มีจุดประสงค์อะไร สนองนโยบายอะไร สรุปผลของโครงการนั้นได้ผลอย่างไร เป็นต้น
3. การเขียนข่าวนำ ไม่ควรใช้ชื่อตัวบุคคลนำข่าว ควรใช้ สำนักงานของท่านทำอะไร เป็นการนำข่าว แล้วรายละเอียดให้ไปขยายความเอา เช่น สพป. ..... เปิดโครงการอบรมบุคลากร สนองยโยบายยกระดับครูทั้งประเทศ รายละเอียด นาย .... ผอ.สพป.... ได้เป็นประธานใน .... เมื่อวันที่ สถานที่ ทั้งนั้นเพื่อ หรือโครงการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ . มีคนเข้าร่วม คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ... ชื่อผู้รายงาน
4. ถ้ามีหลายข่าวที่จะต้องส่ง ให้เว้นเวลาสักระยะ อย่าส่งข่าวมาติดกัน เพราะการเปิดข่าวออกไปในแต่ละภาค จะมีข่าวของท่านเพียง เขตเดียว ควรเว้นเวลาสักเล็กน้อย เพื่อให้เขตอื่นส่งเข้ามาแทรกบ้าง แล้วค่อยส่งข่าวต่อไป ไม่จำกัดข่าวในแต่ละวัน ที่สำคัญ ข่าวบางข่าว สามารถรวมกันได้ เพราะคนไปเปิดเป็นคนเดียวกัน อย่าพยายามแยกข่าว
5.ส่งแล้ว อย่าส่งมาอีก เพราะซ้ำ และข่าวภาคกลาง ควรเลือกภาคกลาง ไม่ใช่เลือกส่วนกลาง
6.พาดหัวข่าว ควรใช้คำกลาง ๆ เพราะเป็นเว็บราชการ ไม่ใช่เว็บหนังสือพิมพ์
7.ควรลงข่าวที่เว็บสำนักงานของท่านด้วย โปรดอย่าจ้องส่งขึ้นแต่เว็บ สพฐ. เพราะเราก็ตรวจสอบไปยังเว็บของท่านด้วย
8.เขตใด user password ยังเข้าไม่ได้ โทรประสานโดยตรงจะรวดเร็ว 08-19299972 หรือจะสมัครใหม่
9.การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ ช่วงนี้งดบริการ เปิดเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบที่หน้าเว็บ
10. กรณีที่ฝากอยู่แล้ว และอัพโหลดเว็บไซต์ไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน คนทำย้าย ให้เมล์ถาม prem.l@obec.go.th และ noc@obec.go.th เพราะ webmaster@obec.go.th แก้ไขให้ท่านไม่ได้ เนื่องจากมีเมล์ถามตรงมามากมาย
11.ข่าวทุกข่าว เมื่อส่งมาแล้ว คณะทำงานจะต้องตรวจสอบก่อน แล้วจึงจะเปิดข่าวให้ จะยังไม่ขึ้นทันที ยกเว้นคณะทำงานเข้ามาตรวจสอบข่าวพอดี
อ่านทั้งหมด
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,458]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,763]
26 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,686]
24 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,059]
18 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[581]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,860]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,033]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,702]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[28,921]
07 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,524]
24 มีนาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[22,933]
08 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,145]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[25,932]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,401]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,726]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,018]
20 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[27,927]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,711]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,714]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,157]
22 ธันวาคม 2558