ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – บริษัท City Hubs ร่วมกับ E-SAAN Software Park (ม.ขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – บริษัท City Hubs ร่วมกับ E-SAAN Software Park (ม.ขอนแก่น) – (เริ่ม ก.พ. 54) ด้วยบริษัท City Hubs ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-SAAN Software Park) องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2554 โดยจัดอบรมที่อาคารศูนย์วิชาการชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดหลักสูตรอบรมดังนี้ 1) หลักสูตรอบรม Advance Professional Microsoft Office (รุ่นที่ 1-3) "ยกระดับการใช้งาน Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint ในองค์กรของคุณอย่างมืออาชีพ
เน้นให้คุณประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้จริงและมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1: วันจันทร์ที่ 21 – พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 รุ่นที่ 2: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน – อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 รุ่นที่ 3: วันจันทร์ที่ 6 – พุธที่ 8 มิถุนายน 2554 รายละเอียดหลักสูตร สามารถคลิกดูได้ที่ลิงค์**: http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50&... 2) หลักสูตรอบรมสร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla (รุ่นที่ 4-6) “Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ในองค์กรด้วย Joomla ใครๆ ก็เขียนเว็บได้ไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรม, เปิดอบรมต่อเนื่องสานต่อความสำเร็จรุ่นที่ 4-6 พิเศษ ผู้เข้าอบรมได้พื้นที่เว็บไซต์ + โดเมนฟรี 1 ปี” รุ่นที่ 4: วันศุกร์ที่ 18 – อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 รุ่นที่ 5: วันศุกร์ที่ 8 – อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 รุ่นที่ 6: วันศุกร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ดูได้ที่ลิงค์**: http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&... สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่ http://www.cityhubs.net “ทุกหลักสูตรเน้นผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงด้วยวิทยากรและทีมงานมากประสบการณ์” ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดโครงการอบรมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอบรมแก่ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทางโครงการสามารถจัดทำหนังสือเชิญสำหรับท่านที่ต้องการนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน และสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์) อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์: 0-4320-2426 ต่อ 114,115,120 มือถือ 086-459-7440 โทรสาร: 0-4320-2292 email: tt@esswpark.org , ladaban@esswpark.org วิทยากรอบรม: กษิติ พันธุ์ถนอม City Hubs – ซิตี้ฮับส์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 088-557-3497-8 E-Mail: comthaitip@gmail.com Home Page: http://www.cityhubs.net ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,262]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,522]
22 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,496]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,628]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[3,851]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[3,869]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[1,906]
26 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,570]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,826]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[997]
06 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[1,915]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[2,920]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,504]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[3,859]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,567]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[2,914]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,104]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,781]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,235]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,461]
13 ธันวาคม 2560