การพาดหัวข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพป. สพม.

1. ระยะหลังมานี้ มีแต่การคำใช้พูดพาดหัวว่า สพป./สพม. ประชุม ....มีแต่ประชุม ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้คำอื่นบ้าง เช่น สพป./สพม. ของท่านอบรม หรือมอบนโยบาย เป็นต้น แทน เพราะทุกข่าวที่ส่งมามีแต่ประชุม ควรใช้คำอื่นแทนเช่น "สพม.43 อบรมนักเรียนโครงการต่อต้านยาเสพติด", "สพม.36 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดในเรื่องการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" "สพป.ยะลา เขต 5 สัมมนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ให้สูงขึ้น" เป็นต้น
2. ไม่ควรใช้คำว่า ผอ.สพป./สพม. เป็นประธานในพิธีเปิด เพราะตรงส่วนนี้เป็นรายละเอียดของข่าว ให้ไปเขียนใน body
3. ในรายละเอียดของข่าว ควรนำเสนอเยอะๆ ให้ได้ใจความ นักเรียน ครู ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ สพป./สพม. ของท่านได้นำเสนอมา ทำให้การศึกษาของเขตของท่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะโชว์แต่รูป ขาดรายละเอียด บอกเพียงแต่ว่า "ผอ.เขต ท่านไปเป็นประธานในพิธี .. เมื่อวันที่ ... ณ. หอประชุม .." ขาดรายละเอียดที่สำคัญในการนำเสนอ เพราะไม่รู้ว่า ที่ เขต ท่านทำให้ครู นักเรียน หรือชุมชน ได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำของท่าน
4. ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ ... ให้ขึ้นที่เว็บเขตของท่าน
5. การพาดหัวข่าวเว็บราชการกับเว็บหนังสือพิมพ์ ต่างกัน ไม่ควรนำมาใช้ เช่น "ผอ.สพป.กระตุ้นผู้บริหาร" ดูเหมือนผู้บริหารของท่านเฉื่อยชา "สพป.เจ๋ง" เหมือนกับว่า สพป.อื่นไม่เจ๋ง หรือ สพป.ท่าน เจ๋ง สพป.เดียว "นักเรียนครึ่งหมื่น" กี่คนก็บอกมาให้ชัดเจน ดังนั้น ควรใช้คำสายกลาง
6. ภาพไม่ควรตัดต่อ รวมกันในภาพเดียว เพราะจะทำให้เว็บโดยรวม ไม่เรียบร้อย เพราะสามารถเพิ่มภาพมาได้ไม่จำกัดอยู่แล้ว ขนาดของภาพ ควรย่อ โดยประมาณมาก่อน 640x480 หรือ 800x600 โดยประมาณ เพื่อการส่งภาพจะได้รวดเร็ว หากท่านถ่ายมาแล้ว ไม่ได้ย่อ ก็ส่งได้ แต่จะใช้เวลามาก การย่อภาพ ทำให้ความจุลดลง การส่งภาพก็จะเร็วขึ้น
7. ไม่ได้จำกัดจำนวนข่าวในแต่ละวัน แต่ควรเว้นระยะในการส่งข่าว และข่าวใดที่เป็นข่าวประเภทเดียวกัน ควรรวมเป็นข่าวเดียว เช่น การไปตรวจราชการหลาย ๆ โรงเรียน
8. กรณีการไปตรวจราชการของ สพฐ. หรือรับการประเมินต่าง ๆ ไม่ควรใช้คำว่า สพป.... ให้การต้อนรับ รอง ฯ หรือคณะกรรมการประเมิน ฯ หรือ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เพราะท่านต้องต้อนรับอยู่แล้ว ให้ใช้คำว่า "สพม.45 รับการตรวจราชการจากเลขาธิการ กพฐ." การต้อนรับนั้นให้ไปใส่ในรายละเอียด
9. การไปร่วมงานกับชุมชน วันสำคัญต่าง ๆ ควรใช้คำว่า "สพม.44 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก" ไม่ควรใช้คำว่า "ผอ.สพม.44 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก" เพราะนั่นหมายความว่า ผอ.ท่านไปคนเดียว ไม่มีคณะทำงานในเขตของท่านไปเลย ยิ่งมองให้เห็นการทำงานที่ไม่เป็นทีม ไม่เป็นหมู่คณะ และไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อการศึกษาโดยส่วนรวม
10. การนำเสนอภาพนักเรียน ครู โรงเรียน ที่ดีเด่นมาก ๆ จะดีกว่าการนำเสนอภาพคณะทำงานของท่านเพียงอย่างเดียว .... เพราะการที่นักเรียน ครู หรือโรงเรียนดีเด่นขึ้นมาได้ มันสะท้อนถึงการบริหารงานของเขตท่านและทีมงานยอดเยี่ยมด้วย
11. ตรวจสอบการพิมฑืให้ถูกต้อง ไม่ควรรีบร้อน
11. เมื่อ Post แล้ว รอทีมงาน ตรวจสอบ แล้วจะอนุมัตินำข่าวขึ้น ไม่ต้องโทรมา เพราะเป็นหน้าที่ ที่จะต้องดูแลให้ท่านอยู่แล้ว
............ webmaster / peera2003@gmail.com 08-19299972 ..............
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[27,927]
20 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,702]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,763]
26 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,686]
24 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,458]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,711]
28 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,018]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,059]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[28,921]
07 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,145]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,726]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[22,933]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,524]
24 มีนาคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[581]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,714]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[25,932]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,401]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,033]
31 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,157]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,860]
15 พฤศจิกายน 2559