การพาดหัวข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพป. สพม.

1. ระยะหลังมานี้ มีแต่การคำใช้พูดพาดหัวว่า สพป./สพม. ประชุม ....มีแต่ประชุม ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้คำอื่นบ้าง เช่น สพป./สพม. ของท่านอบรม หรือมอบนโยบาย เป็นต้น แทน เพราะทุกข่าวที่ส่งมามีแต่ประชุม ควรใช้คำอื่นแทนเช่น "สพม.43 อบรมนักเรียนโครงการต่อต้านยาเสพติด", "สพม.36 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดในเรื่องการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" "สพป.ยะลา เขต 5 สัมมนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ให้สูงขึ้น" เป็นต้น
2. ไม่ควรใช้คำว่า ผอ.สพป./สพม. เป็นประธานในพิธีเปิด เพราะตรงส่วนนี้เป็นรายละเอียดของข่าว ให้ไปเขียนใน body
3. ในรายละเอียดของข่าว ควรนำเสนอเยอะๆ ให้ได้ใจความ นักเรียน ครู ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ สพป./สพม. ของท่านได้นำเสนอมา ทำให้การศึกษาของเขตของท่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะโชว์แต่รูป ขาดรายละเอียด บอกเพียงแต่ว่า "ผอ.เขต ท่านไปเป็นประธานในพิธี .. เมื่อวันที่ ... ณ. หอประชุม .." ขาดรายละเอียดที่สำคัญในการนำเสนอ เพราะไม่รู้ว่า ที่ เขต ท่านทำให้ครู นักเรียน หรือชุมชน ได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำของท่าน
4. ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ ... ให้ขึ้นที่เว็บเขตของท่าน
5. การพาดหัวข่าวเว็บราชการกับเว็บหนังสือพิมพ์ ต่างกัน ไม่ควรนำมาใช้ เช่น "ผอ.สพป.กระตุ้นผู้บริหาร" ดูเหมือนผู้บริหารของท่านเฉื่อยชา "สพป.เจ๋ง" เหมือนกับว่า สพป.อื่นไม่เจ๋ง หรือ สพป.ท่าน เจ๋ง สพป.เดียว "นักเรียนครึ่งหมื่น" กี่คนก็บอกมาให้ชัดเจน ดังนั้น ควรใช้คำสายกลาง
6. ภาพไม่ควรตัดต่อ รวมกันในภาพเดียว เพราะจะทำให้เว็บโดยรวม ไม่เรียบร้อย เพราะสามารถเพิ่มภาพมาได้ไม่จำกัดอยู่แล้ว ขนาดของภาพ ควรย่อ โดยประมาณมาก่อน 640x480 หรือ 800x600 โดยประมาณ เพื่อการส่งภาพจะได้รวดเร็ว หากท่านถ่ายมาแล้ว ไม่ได้ย่อ ก็ส่งได้ แต่จะใช้เวลามาก การย่อภาพ ทำให้ความจุลดลง การส่งภาพก็จะเร็วขึ้น
7. ไม่ได้จำกัดจำนวนข่าวในแต่ละวัน แต่ควรเว้นระยะในการส่งข่าว และข่าวใดที่เป็นข่าวประเภทเดียวกัน ควรรวมเป็นข่าวเดียว เช่น การไปตรวจราชการหลาย ๆ โรงเรียน
8. กรณีการไปตรวจราชการของ สพฐ. หรือรับการประเมินต่าง ๆ ไม่ควรใช้คำว่า สพป.... ให้การต้อนรับ รอง ฯ หรือคณะกรรมการประเมิน ฯ หรือ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เพราะท่านต้องต้อนรับอยู่แล้ว ให้ใช้คำว่า "สพม.45 รับการตรวจราชการจากเลขาธิการ กพฐ." การต้อนรับนั้นให้ไปใส่ในรายละเอียด
9. การไปร่วมงานกับชุมชน วันสำคัญต่าง ๆ ควรใช้คำว่า "สพม.44 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก" ไม่ควรใช้คำว่า "ผอ.สพม.44 ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก" เพราะนั่นหมายความว่า ผอ.ท่านไปคนเดียว ไม่มีคณะทำงานในเขตของท่านไปเลย ยิ่งมองให้เห็นการทำงานที่ไม่เป็นทีม ไม่เป็นหมู่คณะ และไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อการศึกษาโดยส่วนรวม
10. การนำเสนอภาพนักเรียน ครู โรงเรียน ที่ดีเด่นมาก ๆ จะดีกว่าการนำเสนอภาพคณะทำงานของท่านเพียงอย่างเดียว .... เพราะการที่นักเรียน ครู หรือโรงเรียนดีเด่นขึ้นมาได้ มันสะท้อนถึงการบริหารงานของเขตท่านและทีมงานยอดเยี่ยมด้วย
11. ตรวจสอบการพิมฑืให้ถูกต้อง ไม่ควรรีบร้อน
11. เมื่อ Post แล้ว รอทีมงาน ตรวจสอบ แล้วจะอนุมัตินำข่าวขึ้น ไม่ต้องโทรมา เพราะเป็นหน้าที่ ที่จะต้องดูแลให้ท่านอยู่แล้ว
............ webmaster / peera2003@gmail.com 08-19299972 ..............
อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[315]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[988]
28 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[530]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[348]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[415]
05 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[410]
06 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,002]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[280]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[302]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[857]
30 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,099]
27 พฤศจิกายน 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,270]
24 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,064]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[489]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[299]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[542]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[873]
29 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,086]
26 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560