• 01

สพม.34 สอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่สอง ระดับประเทศ World Youth Mathematics Inter – City Competition ( WYMIC 2014) ให้แก่ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกผ่านรอบแรก จาก นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เขต 35 จำนวน 276 คน ณ สนามสอบ โรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 11.30 - 11.50 น. เขียนบันทึกความดี โอกาสนี้ ดร.บุญทอง บุญทวี ข้าราการบำนาญ สพฐ.

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดบางนา

รับมอบอาคารเรียน ร.ร.วัดบางนา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีรับมอบอาคารเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางนา
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ ฯ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

เปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ
เปิดประตูสู่อาเซียน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้า จากผลผลิต
ด้านการเกษตรและการฝึกอาชีพของนักเรียน โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายและ
เจ้าหน้าที่จากองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

พิธีรับมอบโครงการน้ำสะอาดโดย โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบโครงการน้ำสะอาด โดย สโมสรโรตารี บางกะปิ พร้อมคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมะไฟและผู้บริหารโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี ๓ ซึ่งมาร่วมต้อนรับคณะของสโมสรโรตารี บางกะปิ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนบ่อทองวิทยา

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนบ่อทองวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ่อทองวิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีนายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนบ่อทองวิทยา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชนโดยรอบ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งผลงานด้านทักษะวิชาการและความสามารถด้านอื่นๆ ของนักเรียน

สพป.อุดรธานี เขต 2 รับมอบกระเป๋านักเรียน พร้อมทุนการศึกษา

ดร.ประกอบ จันทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานรับมอบกระเป๋านักเรียน พร้อมทุนการศึกษา จาก บริษัท KK Engineering And Consultancy บริษัท ก.เจริญค้าไม้ และธิดารัตน์ เภสัช บุตร – ธิดาของนายวิชิต บุญเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านท่าเปลือย) ที่มอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเอื้ออุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเอื้ออุปถัมภ์) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

สพป.สงขลา เขต ๓ จัดคลีนนิ่งเดย์ทุกวันศุกร์

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ บุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ นำทีมโดยกลุ่มอำนวยการ ร่วมกันจัดคลีนนิ่งเดย์ ซึ่งจัดทุกวันศุกร์เพื่อปรับภูมิทัศน์ หน้าห้องทำงานของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อความสะอาดสดชื่นสบายตา และทำงานได้อย่างสดชื่นแจ่มใส ตลอดวัน

สพป.ระยอง เขต 2 ร่วมจัดค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 5 “วิถีการหยั่งรู้ สู่ เยาวชนระยอง”

วันที่ 7 มีนาคม 2557 ดร.วัลลภ รองพล, นายโอภาส ชู่ช่วย และนางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 5 “วิถีการหยั่งรู้ สู่ เยาวชนระยอง” วันที่ 7-9 มีนาคม 2557 โดยมีนายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายและบรรยายพิเศษ ของเยาวชนจังหวัดระยอง ที่เป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1-2 จำนวน 200 คน พร้อคณะครูพี่เลี้ยง วัตถุประสงค์เพื่อ ต้อง

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เช้านี้(7 มี.ค.57) ที่ห้องหินหมากเป้ง สพป.นค.1 นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สพป.นค.1 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ มีภาวะโภชนาการที่ดี และมีสุขนิสัยในการบิริโภคที่เหมาะสม
อ่านทั้งหมด
นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ *ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอ
เปิด[9,465]
14 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[6,611]
02 มีนาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[10,235]
25 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[9,833]
15 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[8,945]
16 ธันวาคม 2557
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[3,609]
22 พฤษภาคม 2558
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[509]
23 สิงหาคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[10,655]
09 ธันวาคม 2557
นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนัก
เปิด[7,584]
30 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[8,190]
28 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[8,421]
12 มกราคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[6,543]
09 เมษายน 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[8,851]
17 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[7,888]
16 มกราคม 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[650]
17 สิงหาคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[9,487]
22 มกราคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัต
เปิด[5,317]
16 เมษายน 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[7,785]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[7,596]
22 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[10,642]
01 ธันวาคม 2557