ผอ.สพม.๒๙ กำกับ ติดตาม ให้ขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เยี่ยมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และ โรงเรียนจิกดู่วิทยา อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ เพื่อกำกับ ติดตาม สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครูบุคลากร ตลอดจนนักเรียนทุกระดับชั้น ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับสูงขึ้น พร้อมทั้งสอบถามุคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคลากรและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขในโอกาสต่อไป มีนายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา และนายสุเมธ หน่

สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารศึกษาในสังกัดประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวฃลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบการ์ดต้อนรับผอ.รร.ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 5 คน และมอบโล่ห์รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๕๘ โรง

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายผู้บริหารในสังกัดเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

12 มกราคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะต้องเข้าสู่สนามสอบ O-NET ในอีก 18 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ร้อยละ 3 และเน้นให้ทุกสถานศึกษาได้กำหนดแผนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานพัฒนากา

ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๘๑ โรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ อุปนิสากร ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ และนายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการ สพม.๒๙ ได้มอบการ์ดอวยพรพร้อมดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นให้กับผู้บริหารทุกโรงเรียน

สพป.ปทุมธานี เขต 2 เตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557

วันที่ 13 ม.ค. 2558 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งการติดตามการบริหารการทดสอบ บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบ และประเด็นเน้นย้ำสำหรับการจัดสอบ ปีการศึกษา 2557

การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ ไม่เกิน 12 ปี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา การมีน้ำใจนักกีฬา การมีระเบียบ วินัย การรู้จักกฎกติกา มารยาท การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงการมีความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
++++

แถลงข่าว “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุรินทร์”

<<<>>>วันที่ 12 ม.ค. 2558 ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุรินทร์ (สพป.

ผอ.สพป.อุบล เขต 4 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยไฟไหม้บ้าน

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จากกรณีบ้านของ เด็กชายประยูร สุรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายทอง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบภัยไฟไหม้บ้าน โดยได้รับน้ำใจเงินช่วยเหลือจากผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
---------------------------------------------------------------------
(ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ : ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4)

สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"

วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ซึ่งนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ชบ.2 ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ตามประกาศนโยบาย เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยทุกระดับชั้น ตามกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

ขอเชิญเข้าร่วมงาน" การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ICIE2015

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมงาน" การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ICIE2015
สิ่งที่แนบมาด้วย:
อ่านทั้งหมด
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[5,668]
21 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[4,862]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,762]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,630]
04 เมษายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[9]
28 ตุลาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[6,220]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[6,421]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[14]
26 ตุลาคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[6,520]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[20]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[5,721]
15 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[5,265]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[5,352]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[6,190]
07 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[3,357]
10 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[5,372]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[3,040]
10 มิถุนายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,855]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[3,137]
31 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,692]
29 กุมภาพันธ์ 2559