• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

สพม.เขต ๑๗ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๙ ราย

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สพม.เขต ๑๗ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ จำนวน ๙ ราย ซึ่งทั้งหมดได้มารายงานตัวและกรอกประวัติส่วนตัว ในก.พ.๗ ด้วยความเรียบร้อย ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คนด้วย

โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ในสังกัด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 จัดโครงการ “เพื่อตนปลอดภัย” ถวายแด่พ่อหลวง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมพงศ์ ชินสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “เพื่อตนปลอดภัย” ถวายแด่พ่อหลวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมสอบ NT

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ปีการศึกษา 2555 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝาย,โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา,โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา อ.คอนสวรรค์ และโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ อ.เมืองชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ อาจารย์ อภิรมณ์ สีดาคำ หัวหน้าสาขาวิชา รัฐศาสตร์ และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่จัดโครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ( อากาศหนาว ) มอบ เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ถุงเท้า รองเท้า นักเรียน ให้กับนักเรียน และชาวบ้าน บ้านน้ำริน ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ.

สพม.เขต ๑๗ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สพม.เขต ๑๗ จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ซึ่ง สพม.เขต ๑๗ ได้นักเรียนโควตา จำนวน ๕ คน เป็นนักเรียนในกลุ่มการเรียนที่เน้นวิชา วิทย์ - คณิต จำนวน ๔ คน และภาษา ๑ คน (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 15 โรงเรียนเสริมสวยเกศสกุล กบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 นายอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 15 โรงเรียนเสริมสวยเกศสกุล ณ โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

นายวีรวัฒน์ วันนา รองผอ.สพป.ลย.3 เป็นประธานในการประชุม โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. นายวีรวัฒน์ วันนา รองผอ.สพป.ลย.3 ได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุม โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย : นายศิรินะ พรประทุม

ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ประวัติส่วนตัว
ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี อายุ 58 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 113/5 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ (มือถือ) 080-7299911 E-mail: dr.Praphat_nb1@hotmail.com คู่สมรส นางประเทือง สุภาสอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัว วิทยายน มีบุตรสาว 2 คน
ประวัติการศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ศธ. จับมือ มท. พัฒนาการศึกษาไทยยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน

ศธ. จับมือ มท. พัฒนาการศึกษาไทยยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน
***ได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
***นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหาร มี รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วย, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[10,637]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[8,667]
06 ธันวาคม 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[8,749]
21 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,028]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[8,729]
27 มกราคม 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[4,000]
16 มิถุนายน 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[9,637]
25 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,277]
19 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[9,790]
20 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[5,448]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[8,684]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,231]
13 ธันวาคม 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[11,467]
10 มกราคม 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[3,160]
23 มิถุนายน 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[9,728]
28 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[4,110]
06 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,419]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[9,884]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[11,926]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,289]
22 พฤศจิกายน 2556