• วันปิยะมหาราช 2557

สพป.อุดรธานี เขต ๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ตำบลเป็นฐาน (MOU) อ.กุมภวาปี

>>>ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ตำบลเป็นฐาน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เค พี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

คณะนิสิตอาสา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนและ นิสิตจาก International University of Health and Welfare , Japan ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรางมูก สพป.นครปฐม เขต 1

นางสาวฉันทนา ภุมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางมูก สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ คณะนิสิตอาสา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนและ นิสิตจาก International University of Health and Welfare , Japan ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรางมูก สพป.นครปฐม เขต 1 เมื่อวันที่ 21- 23 มีนาคม 2556 คณะนิสิตอาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และนิสิตจาก International University of Health and Welfare , Japan จำนวน 33 คน มาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรางมูก ได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างรั้วโรงเรียน และถมทรายปรับพื้นด้านข้างโรงอาหาร ให้ได้ระดับ...คณะครูและชาวบ้านให้การต้อนรับและดูแลตลอดกิจก

การอบรมปฏิบัติการการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน

เรียน: คุณครูบรรณารักษ์ที่เข้ารับการอบรม
เรื่อง: การอบรมปฏิบัติการการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพป.นครปฐม เขต 1 ขอเชิญชม รายการ "นักคิดพิชิตจักรวาล" ทางช่อง 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เข้าแข่งขันพิชิตเงินรางวัลและเกียรติบัตร

ขอเชิญชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1 แข่งขันในรายการ “นักคิดพิชิตจักรวาล” ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 18.00 – 19.00 น. นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เข้าแข่งขันในรายการ"นักคิดพิชิตจักรวาล " ช่อง 9 อสมท. เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดนครปฐม จัดโดย สพฐ.

สพม. เขต 21 รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทดแทนตำแหน่งข้าราชการครูที่ย้าย

+++วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม. เขต 21 เป็นประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ทดแทนตำแหน่งข้าราชการครูที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น จำนวน 50 อัตรา ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย +++

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธ๊มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555

+++นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธ๊มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555

สพป.เชียงใหม่เขต 2 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.เชียงใหม่เขต 2 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด เพื่อเตรียมความด้านการพัฒนาการเรียนการสอนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พิจารณาการประกวด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖”

****วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือกการประกวด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖” ระดับเขตื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

สกลนคร เขต 1 ลงนามข้อตกลงกับ อบต.กุดไห เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มอบหมายให้นายฉลาด เดชธิสา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห เพือประเมินความพร้อมก่อนการลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลกุดไห กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกุดไห จำนวน 5 โรงเรียน จะลงนามการจัดทำ MOU เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใสังกัด ปีการศึกษา 2556 ต่อไป

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมคำรับรองปฏิบัติราชการ

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้เกิดความเข็มแข็ง ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
อ่านทั้งหมด
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[215]
21 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[687]
15 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[576]
17 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[766]
08 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[723]
12 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[887]
10 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[659]
16 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[176]
22 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[629]
16 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 วันเกิด 13 มกราคม 2505 >>>การศึกษา - ปี พ.ศ.252
เปิด[776]
08 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[850]
12 ตุลาคม 2557
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒
เปิด[789]
08 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[968]
12 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[740]
11 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[661]
15 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[77]
24 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[627]
14 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[555]
16 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[582]
13 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[1,839]
09 ตุลาคม 2557