สพป.ยโสธรเขต 1 รับการประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธรเขต 1 นายบุญโฮม จิตต์เพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา ประกอบด้วย
1. นายเทียนชัย จูเจี่ย ข้าราชการบำนาญ สพฐ. ประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย จุ้ยคลัง สตผ.สพฐ. กรรมการi

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาในระบบ e-Gp

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาในระบบ e-Gp เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 28 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามกำหนด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ประชุมเข้มพร้อมสอบ NT,LAS

นายสุภาพ วงษามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมของประธานและผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนว่า "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT,LAS) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้กำหนดให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐาน,ตัวชี้วั

สพป.จันทบุรีเขต 1 ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

17 กุมภาพันธ์ 2558 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1และคณะ ร่วมพิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 และเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมดังกล่าว ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ รับการ ติดตามผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

>>>>>>>>>>วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ รับการ ติดตามผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานกรรมการ, นายวิชัย รัศมีดารา กรรมการ และนาธัชชัย จุ้ยคลัง กรรมการและเลขานุการ โดยได้ติดตาม ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ๗๑ ประเด็น และการดำเนินงานตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย >>>>>>>>>>นายสินสมุทร แสน

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เมืองทองธานี

<<<<<วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นตัวในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพ/ข่าว

โคราช เขต 6 ร่วมงาน "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"

นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

งานสุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล 17-19 ก.พ. 58 ณ เมืองทองธานี

<<<>>>วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป,สุรินทร์ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ในงานมีการแสดงผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อหาผู้ชนะในระดับประเทศ การจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนจากทุกภูมิภาค โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ อาคารชาเลนเ

ร.ร.วัดบ้านโคกฯ สพป.สระบุรี เขต 1 คว้าเหรียญทอง "จักสานไม้ไผ่"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียน ร.ร.บ้านโคกฯ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "จักสานไม้ไผ่" ระดับชั้น ป.4 - 6 รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" ของนักเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

18 เหรียญทอง 6 เงิน 1 ทองแดง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 การประกวดเพลงคุณธรรม และโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสตริง คือโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างภาพด้วยการฉีกตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย , โรงเรียนบ้านตาลเลียน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ,โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคี) การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1, โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1, โรงเรียนบ้านดงแสนตอ การแข่งขันแก
อ่านทั้งหมด
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[280]
28 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,866]
04 เมษายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[179]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[175]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[131]
24 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[3,599]
10 พฤษภาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,964]
24 มีนาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[6,038]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[5,560]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,901]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[3,368]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[253]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[274]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[5,085]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[6,446]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[5,447]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[3,256]
10 มิถุนายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[5,585]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[6,398]
07 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[255]
08 พฤศจิกายน 2559