สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

++++++เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 18 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข่้าร่วมประชุม นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร สืบเนื่องจากเหตุวาตภัยถล่มทำให้อาคารเรียน วัสดุสื่อการเรียนการสอนเสียหายเป็นจำนวนมาก เกิดอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และให้เร่งดำเนินการประมาณการค่าเสียหาย รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นการเร่งด่วน ชุลีพร สแวนเทสสัน

สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์"

สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์"

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ “นครชัยบุรินทร์”

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ “นครชัยบุรินทร์” ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน (ภาพโดย นางสาวธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์ ปชส.สพป.นครราชสีมา เขต ๔)

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โครงการโรงเรียนประชารัฐ”

++++ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” โดยมี นายวิศาล ดิลกวณิช นางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ขวัญตา ทิพย์อักษร
ข่าว/ธิดารัตน์ ภมร และบุษดี พวงพิกุล

สพม.33 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ "นครชัยบุรินทร์"

เมื่อวันที่่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ นายนาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 14 "นครชัยบุรินทร์" ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559 โดยมี พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายอ

สพม.33 ร่วมปฏิบัติตามแนวทางเขตสุจริต

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 08.20 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางเขตสุจริต และสร้างสมาธิในการทำงาน โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต หลังจากนั้น นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้พบปะ แจ้งภารงานข้อราชการและข้อปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติราชการตามปกติ

สพป.ตากเขต 1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา

.
.....เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2559 ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุม กศจ.สกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

*******************เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ที่ผ่านมา ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร(กศจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูริทัตโตศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,697]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,254]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,632]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,314]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,396]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,250]
28 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,325]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[3,889]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,692]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,329]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,548]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,599]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,073]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[2,905]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,726]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,090]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,210]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,663]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,177]
02 มีนาคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,613]
07 ธันวาคม 2560