• วันปิยะมหาราช 2557

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเขตพื้นที่ ฯ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายนิรัติ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 19 คน และได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 คน โ

สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านโทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษา E-TV

วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๖
นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ผ่านโทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษา E-TV เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดยศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้บันทึกเนื้อหาลงในแผ่นซีดี มีครูผู้สอนซึ่งผ่านการทดสอบเป็น Mater Teacher ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ครูผู้เข้ารับการอบรมจาก ๒๙ โรงเรียน จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต ๒

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ทำพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Coaching and Mentoring กับ ม.ราชภัฏอุดรธานี

>>>>> เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ทำพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) กับ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเพื่อนำหลักสูตรดังกล่าว ไปพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป

Rayong Primary Educational Service Area Office 2 Supervisor Unit has handled one of the great workshop, “Learning English for Communication through Movies”

Supervisor Unit has handled one of the great workshop, “Learning English for Communication through Movies” at Rommai Sport Club on March 23rd through March 25 th, 2013.Dr. Wanlop Rongpon, the deputy of Rayong Primary Educational Service Area Office 2, is the president of the opening ceremony on March 23 rd, 2013. This workshop is aimed to enhance English communication skills for the officers of Rayong Primary Educational Service Area Office 2.Miss Wirun Uaychaisawat, Mr. David Patrick Lodge , and Miss Lucy Lodge are guest

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิต-วิทย์ นักเรียน ม.ต้น

+++++วันที่ 25 มีนาคม 2556 ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพม.6 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 และรุ่นที่ 5 ค่ายที่ 2 กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงนามในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการยกระดับคุณภาพครู ร่วมกับ ม.ราชภัฎชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิในการพัฒนาครู ตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ลงนามร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร บุญเลี้ยง รองอธิการบดี ฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 4 ม.ราชภัฎชัยภูมิ

สพป.บึงกาฬ รับมอบนโยบาย ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

>>>>>วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬและหนองคาย เพื่อระดมสรรพกำลัง บูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ นายวิชิต จิตรจักร รองผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและหนองคาย เข้าร่วมงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

นายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ณ วังน้ำเขียวเลควิว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.

เชิญเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

<<<<ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม "งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2556" ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรือ "งานย่าโม" ถือเป็นงานที่จังหวัดนครราชสีมา และชาวนครราชสีมา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะและรำลึกถึงท้าวสุรนารี โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ
* เข้าร่วมพิธีอัญเชิญคบเพลิงพิธีเปิดงาน จากสตรีเมืองโคราชจากทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร
* ชมสุดยอดขบวนแห่ภายใต้คำขวัญ "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ให้ความร่วมมือสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)

ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับ ดร.ดารณี คำวัจนัง หัวหน้ากลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ สตผ. พร้อมคณะทำงานรวม 6 ท่าน ในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเครื่องมือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ถอดประสบการณ์ วิธีการ กระบวนการทำงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่มงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ 25- 26 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[603]
15 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[672]
11 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[595]
16 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[833]
10 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[582]
14 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[585]
15 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[733]
08 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[541]
13 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[579]
16 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[163]
21 ตุลาคม 2557
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒
เปิด[721]
08 ตุลาคม 2557
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
เปิด[1,014]
06 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 วันเกิด 13 มกราคม 2505 >>>การศึกษา - ปี พ.ศ.252
เปิด[735]
08 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[509]
17 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[1,784]
09 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[509]
16 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[109]
22 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[780]
12 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[625]
12 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[927]
12 ตุลาคม 2557