• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

โรงเรียนวัดหนองแจง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดโครงการอบรมเข้าค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง

โรงเรียนวัดหนองแจง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดโครงการอบรมเข้าค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๖ คนและครู จำนวน ๑๐ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๖ คน โดยมี นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแจงเป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมทางศาสนา เพื่อนำความรู้ตามหลักธรรมศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้เยาวชนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ...

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กับนโยบาย 5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กล่าวว่า ตามที่ได้ประกาศนโยบาย 5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไปแล้วนั้น ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร และครูอาจารย์ ทำให้ปัจจุบันนโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และจะเดินหน้าดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยนโยบาย 5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดังกล่าว เพื่อนครูหรือผู้สนใจสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/5wara/ 

โครงการจัดตั้งชมรมอิ่มบุญ

เรียน: เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน
เรื่อง: โครงการจัดตั้งชมรมอิ่มบุญ
สิ่งที่แนบมาด้วย:

นายกันยา รุผักชี ผู้บริหารโรงเรียนรับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๕๕

ประวัติ นายกันยา รุผักชี เกิดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ อายุ ๕๕ ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งแรกในตำแหน่งครู ๑ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ เมื่อปี ๒๕๒๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ รวมระยะเวลาทำงาน ๓๖ ปี ******

สพป.สข.1 ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการฯ ติดตามความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประตูอาเซียน

เมื่อวานนี้ (25 ม.ค.56 ) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการฯ และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี นายพิรศิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายปราโมทย์ ส่งห์สิงห์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ

สพป.ลำพูน เขต 2 ในกิจกรรมwalkRally คาราวานป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (โรงเรียนนำร่องจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ระยะที่ 2 )

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ระยะที่ 2 (The Project on Capacity Development in Disaster Management in Thailand:Phase ll) ณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นโรงเรียนนำร่องจัดการภัยพิบัติ ในกิจกรรมwalkRally คาราวานป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำนวน 18 ฐาน อาทิ เช่น ฐานกู้ชีพ ฐานกระเป๋าฉุกเฉิน ฐานห้องเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฐานจิตอาสาปฐมพยาบาลฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน ชุมชน และผู้นำชุมชนจ

โรงเรียนบ้านคลองอุดม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง English Camp ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี นายอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป.

โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่จังหวัดชุมพร

>>>>>เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. นายปฐม สาธิตานนท์ รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดการรายงานกิจกรรมของ สมศ. โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สืบเนื่องจากระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการดำเนินงานอันเป็นกลไกล 3 ขั้นตอน ได้แก่ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ทั้งนี้ การจัดการศึกษาทุกระบบนั้น ทุก

ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอุดม พรมพันธ์ใจ เยี่ยม สพม.24 ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและพบปะพุดคุยกับบุคลากรในสำนักงานฯเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแนะนำการจัดทำระบบรายงานสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (School Information Program) ได้ทราบพร้อมได้แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันงานวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ประเทศไต้หวันด้วย
อ่านทั้งหมด
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[8,384]
21 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[10,253]
21 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[8,372]
27 มกราคม 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[9,276]
25 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[3,639]
06 มิถุนายน 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[5,023]
01 พฤษภาคม 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[2,758]
23 มิถุนายน 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[8,342]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[3,476]
16 มิถุนายน 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[9,401]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[11,408]
18 ธันวาคม 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,676]
20 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[9,353]
28 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[11,007]
10 มกราคม 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,889]
22 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,843]
19 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,864]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[8,276]
06 ธันวาคม 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[9,535]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,043]
28 พฤศจิกายน 2556