• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ประชุมชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.6

+++++เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพม.6 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.6 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธของสถานศึกษาและสพม.6 เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายในและภายนอก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดการประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 โรงเรียน (วันที่ 5 มีนาคม 2556) รุ่นที่ 2 เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 25 โรงเรียน (วันที่ 6 มีนาคม 2556) ณ ห้องประชุมโกวิท สพม.6(ภาพ/

“ กีฬาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เกมส์ 2555”

การแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภายใต้ชื่อ
“กีฬาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เกมส์” ซึ่งจะมีพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ 6 มีนาคม 2556

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก สกลนคร เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบ่อกรุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา นายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายดุสิต อารยกูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางพรทิพย์ ยางสุด นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายพนม เข็มเงิน ผอ.รร.วัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะชาว สพป.สกลนคร เขต 2 ซึ่งนำทีม โดย นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย ผอ.รร.บ้านโคกหนองกุง ประธานชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 150 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบ่อกรุ ตามโ

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพท.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเขาน้อยสามัคคี อ.เขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว และได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์ มอเตอร์สระแก้ว จำกัด โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน หลังจากนั้น รองฯพีระพงษ์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
งานประชาสัมพันธ์
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน
อรนุช นิสังกาศ กำกับ
พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม
สุรพล น้อยแสง อำนวยการผลิต

รอง ผอ.สพท.สระแก้ว เขต ๑ รับมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านวังสำลี

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพท.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านวังสำลี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันไทย – เยอรมัน และบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ มาดำเนินการจัดโครงการทำห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านวังสำลี
งานประชาสัมพันธ์
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
อรนุช นิสังกาศ กำกับ
พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม
สุรพล น้อยแสง อำนวยการผลิต

นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ออกตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดสุโขทัย

+++ นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ออกตรวจราชการกรณีปกติ และตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประเมินเพื่อพัฒนาและการรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล(โรงเรียนที่เหลือ)

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบลชุดที่ 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประกอบด้วยฝ่ายพระสังฆาธิการ 1. พระอธิการมานพ อคคมาณโว 2.

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขา กพฐ. ประธานเปิดงานประชุมร่วมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.เชียงใหม่....

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมร่วมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ และบรรยายพิเศษนโยบายยุทธศาสตร์ จุดเน้นพันธกิจ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โอกาสนี้ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพท.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และ...

นายอุดม สมรส รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555

นายอุดม สมรส รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 184,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวน 15 ทุน ทุนประเภทต่อเนื่อง จำนวน 15 ทุน ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ทุน และทุนนักเรียนพิการ จำนวน 2 ทุน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
อ่านทั้งหมด
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[4,004]
23 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[12,122]
22 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,317]
25 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,432]
28 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[11,238]
28 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,467]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.รตนภูมิ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน คู่
เปิด[12,845]
21 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[6,282]
01 พฤษภาคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,426]
21 มกราคม 2557
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,847]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[5,065]
16 มิถุนายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,371]
06 ธันวาคม 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,571]
20 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,345]
10 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,873]
18 ธันวาคม 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[10,087]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,321]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,390]
27 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,699]
20 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[5,085]
06 มิถุนายน 2557