• 01

ผู้บริหารการศึกษา สพป.ยะลา2 ร่วมพิธีฝังศพพนักงานราชการตามประเพณีทางศาสนาอิสลาม

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒,นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ และนายพิษณุ ดิเรกกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อร่วมพิธีฝังศพตามประเพณีศาสนาอิสลาม เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และติดตามความคืบหน้าคดีกรณีพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ จำนวน ๓ ราย คือ นางสาวมารีซัน เจะมิง นางสาวมณทิรา เบ็ญสาเล็ม และนางสาวนารีรัตน์ สะเตาะ ซึ่ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.ยะลา ๒

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึกส.ร.อ.

สพป.ชม.เขต ๔ สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ๒๕๕๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. / ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มอบหมายนายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี ๒ อัตรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์) ๑ อัตรา และโรงเรียน กรป.กลาง อ.ดอยหล่อ ๑ อัตรา ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชม.เขต ๔ คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
๑.นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔
๒.นายบุญทวี จิตติวงค์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔
๓.นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔

นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจสภาพน้ำท่วมพร้อมช่วยเหลือชาวอุบลราชธานี

นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจสภาพน้ำท่วมพร้อมช่วยเหลือชาวอุบลราชธานี

สพป.นธ.1 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ "เปลวเทียนแห่งศรัทธา : มุทิตาจิต 56

วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ "เปลวเทียนแห่งศรัทธา : มุทิตาจิต 56 ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานเกษียณอายุราชการครั้งนี้มีผู้เกษียณจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย กิจกรรมในงานมีทั้งการมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ และการจับสลากของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส (โสภา ทองเมือง ภาพ/ข่าว)

สพป.ระนอง จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 สพป.ระนอง ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดย นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีการจัดงานขึ้น ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สพป.ระนอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ สพป.ระนองได้เชิญผู้เกษียณอายุ ซึ่งประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 32 คน โดยทาง สพป.ระนอง ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุ " เพื่อให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี 2556 ได้เตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอาย

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับบุคลากร

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะที่เดินทางส่งนางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 พร้อมทั้งศึกษาดูงาน สพป.พล. 3 ด้วย

โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม 15 จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โคกไร่ใหญ่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยนางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมร้องเพลง“รักษ์ป่า รักษ์รังนอน รักษ์ป่าพรุสิรินธรของเรา” เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความปลื้มปิติและถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ แก่คณะครูและนักเรียน ตลอดจนพสกนิกรชาวอำเภอสุไหงปาดี ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โคกไร่ใหญ่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ

สพป.พล.1 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูภาษาอังกฤษ)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557 โดยมีผู้สมัครที่สมัครใจปฏิบัติงานจำนวน 83 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมศรีมณฑล และห้อง 308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.

สพป.ระนอง เปิดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ระนอง)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ระนอง) ณ ห้องปฏิบัติการ ฉก.ชน.สพป.ระนอง ชั้น 2 อาคาร สพป.ระนอง โดยมีนายปรารมณ์ นาคบำรุง รอง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดศูนย์ ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และในการทำพิธีเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนในสังกัดร่วมงานในพิธี
อ่านทั้งหมด
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,246]
22 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[7,072]
09 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[5,584]
22 มกราคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[1,858]
09 เมษายน 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[4,381]
30 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[2,989]
02 มีนาคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[7,043]
01 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[4,551]
16 มกราคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[5,969]
16 ธันวาคม 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[4,865]
28 มกราคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[7,051]
25 พฤศจิกายน 2557
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[1,029]
16 เมษายน 2558
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[7,234]
21 พฤศจิกายน 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[4,189]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[6,813]
25 พฤศจิกายน 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[6,513]
24 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[5,684]
17 ธันวาคม 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[6,265]
15 ธันวาคม 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[4,829]
12 มกราคม 2558
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[6,132]
14 ธันวาคม 2557