สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2558

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศาการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป อย่า่งมีประสิทธิภาพ

สพม.34 ร่วมกับ สพม.29 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education”

นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นำคณะครูโรงเรียนในฝัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จำนวน ๑๗ คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education” สำหรับโรงเรียนในฝัน ระหว่างวัน ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนในฝัน ในการนี้ นายศักดิ์

สพม.36 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา …

ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดพิธีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอสูมาคาราวะนายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36 (แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ)...

สังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

สังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1
ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ได้มาสังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของครูผู้สอนในโรงเรียนวัดหนองกระพี้ และโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สังกัด สพป. นฐ. เขต 1 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
www.esanpt1.go.th
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1003029366374838.1073741899.19...

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 3/2558

วันที่ 18 เม.ย. 2558 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 3/2558 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ มีทักษะด้านกิจการลูกเสือ สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ และสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 24 เม.ย. 2558 ทั้งนี้ มีนายวิโรจน์ กรีถาวร วุฒิ L.T เป็นผู้อำนวยการฝึก

สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>> ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พบปะและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านปะโค โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี โรงเรียนวัดป่าทรงธรรม และโรงเรียนบ้านตูม

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเรียนฯ ทรงเปิดอาคาร โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 (เวลา 08.00 น.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 , ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน 10 ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี .....อ่านข่าวนี่ที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผ่าน http://www.prachin1.net/e-news/ReNews.php?reNews=162

ออกช่อง 3 "วงมะโหน่งโรงเรียนวัดปลวกง่าม" สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายลือชัย สิริศิโรรัตน์ ผอ.ร.ร.วัดปลวกงาม สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้นำเด็กนักเรียน "วงมะโหน่งโรงเรียนวัดปลวกง่าม" จะออกรายการ โตมิโตมาโชว์ดะ ทางช่อง 3 sd วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 17.30 น. ขอเชิญรับชมการเล่นดนตรีของเด็กชั้นยอด โดยมีคุณครูคชา กุลสวรรณ์ เป็นผู้ฝึกสอน

สพฐ.ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

++++ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอร่างแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพและด่านการบริหารจัดการ การจัดแบ่งกลุ่มพิจารณา ปรับ และสรุปความเห็น ร่างแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[3,847]
26 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[3,755]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[7,006]
31 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[8,484]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[3,790]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[8,701]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[3,855]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[3,859]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[3,822]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[9,115]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[9,136]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[9,989]
07 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[8,475]
04 เมษายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[9,016]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[3,880]
08 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[6,873]
10 มิถุนายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[7,196]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[10,084]
22 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[7,509]
24 มีนาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[9,595]
22 ธันวาคม 2558