• banner_farchai_28_07_2557

สกลนคร เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในสังกัด

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในสังกัด จำนวน ๕ สาขาวิชาเอก ๕ อัตรา มีผู้สมัคร ๘๘ คน มีผู้เข้าสอบ ๘๓ คน และขาดสอบ ๕ คน แยกได้ดังนี้
๑.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนผู้สมัคร ๑๙ คน เข้าสอบ ๑๘ คน ขาดสอบ ๑ คน
๒.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้สมัคร ๑๓ คน เข้าสอบ ๑๓ คน ขาดสอบ ๒ คน
๓.สาขาวิชาปฐมวัย จำนวนผู้สมัคร ๙ คน เข้าสอบ ๙ คน
๔.สาขาวิชาทั่วไป จำนวนผู้สมัคร ๔๐ คน เข้าสอบ ๓๘ คน ขาดสอบ ๒ คน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีตำแหน่งว่างบรรจุจำนวน 4 อัตรา มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 93 คน วันที่ 13 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

สพม.19 ร่วมด้วยช่วยกาชาดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมคณะ เข้ามอบเงินจำนวน 5,000.-บาท ร่วมสมทบทุนสนับสนุนช่วยกิจกรรม ”งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู” ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2556 โดยมีนายนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับมอบ
.

กองทุนเติมฝันเพื่อเด็กสามหมอกนำของขวัญวันเด็กแห่งชาติ มอบให้ สพป.มส. เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑(สพป.มส.เขต ๑) โดยมีนายสุรพล เนตรสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผอ. กลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนรับของขวัญวันเด็ก จากกองทุนเติมฝันเพื่อเด็กสามหมอก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รวบรวมของบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนใน สังกัด สพป.มส. เขต ๑ ,สพป.มส. เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ต่อไป

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และทดสอบเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว

นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จากนั้นได้ทดสอบเด็กนักเรียนรายชั้นโดยแจกแบบฝึกและเขียนเรียงความ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ และคณะฯได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมการปรับปรุงและยกระดับให้มีศักยภาพที่จะรองรับการชุมนุมลูกเสือระดับภาค และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกเสือระดับต่างๆทุกสังกัด โดยมี นายวิฑูรย์ วังตาล ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะลูกเสือจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่างๆ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 56 ณ ต่ายลูกเสือหริภุญชัย จ.ลำพูน

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ร.ร.บ้านหนองซอน

นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 โรงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประเมินและเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ซึ่งเข้ารับการประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 โดยมีนายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนปฏิบัติการตามแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมน้ำหมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีนายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงเรื่องของแนวทางการนิเทศ ขอบข่ายการนิเทศ การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ และการดำเนินการตามแผนปฏิทินการนิเทศ

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

วันที่ 12 มกราคม 2556 สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ อุทยาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ อ.แม่สอด โดยมีเด็กทั้งชาวไทยและพม่า ร่วมเล่มเกม รับของรางวัล

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดงานและมอบทุนการศึกษาเนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
อ่านทั้งหมด
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,287]
13 ธันวาคม 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,718]
27 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,649]
28 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,655]
25 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,933]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,633]
06 ธันวาคม 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,759]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,372]
28 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,783]
21 มกราคม 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,576]
16 มิถุนายน 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,044]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,554]
21 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,156]
22 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,096]
19 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,559]
18 ธันวาคม 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[10,190]
10 มกราคม 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,231]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,852]
20 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,808]
20 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,766]
06 มิถุนายน 2557