• 01

สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย

>>>>>วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง และคณะบุคลากรจาก สพป.บึงกาฬ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เดินทางไปยังบ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นบ้านของ เด็กหญิงสุจิตรา ตรีทะวัช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ที่ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจถวายพระพรชัยมงคล"

+++++ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจถวายพระพรชัยมงคล" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี

โกสัมพีเกมส์ กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

>>>>>>>>>>วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา“โกสัมพีเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่สนามโรงเรียนบ้านสังข์ทอง อ.โกสุมพิสัย ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี จัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปลูกฝังค่านิยมการมีวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๔ โรงเรียน

สพฐ. ชวนร่วมเปิดโครงการ สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน

เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: สพฐ. ชวนร่วมเปิดโครงการ สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพป.สมุทรปราการ 2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด

>>>นายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สป.2 พร้อมคณะกรรมการฯ ออกติดตามประเมินผลการติดตั้งระบบสัญญาณ DLTV โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล โรงเรียนในสังกัด โดยติดตามในเรื่องการจัดชั้นเรียน ความพร้อมของครูผู้สอน ความสนใจของนักเรียน และความพร้อมใช้งานของระบบ DLTV โดยเฉพาะการเน้นระยะความสูงของจอภาพ LED เมื่อนักเรียนนั่งบนเก้าอี้แล้วจะต้องไม่สูงเกินไป
>>>พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สป.2 ร่วมชื่นชมผลงาน และเป็นกำลังใจในการประเมินผู้บริหารดีเด่นของมูลนิธิไทยรัฐ

>>>นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สป.2 พร้อมคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์สพป.สป.2 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมชื่นชมผลงาน และเป็นกำลังใจ นายสุรัตน์ ภารราช ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ในโอกาสรับการประเมินจากคณะกรรมการของมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของมูลนิธิไทยรัฐ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
>>>พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.๑๓ จัดโครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

>>>> นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ เพื่อให้ความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัยของข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวิทยากรพิเศษ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. คือ นายมานิตย์ คณะโต (นิติกรชำนาญการพิเศษ) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ภาพ / ข่าว วัจนา ไกรเทพ

สพม.๑๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

>>>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบายของทุกเดือน ตลอด 3 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2558 ซึ่งกำหนดแผนการติดตาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557

"ประถมแปดริ้ว 1" จัดแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงของแผ่นดิน

"ประถมแปดริ้ว 1" จัดแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงของแผ่นดิน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิดใจ อารมณ์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 และทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบในครั้งนั้น

สพป.น่าน เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 “ธันวาคม" เดือนแห่งการติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวเด็กหญิงชญานันท์ ดาวทอง นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านป่าแดด อ.สันติสุข ณ บ้านเลขที่ 182 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข และครอบครัว เด็กชายเจตนา ยานันท์ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านป่าแดด อ.สันติสุข ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่9 ต.พงษ์ อ.สันติสุข เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[4,496]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[2,605]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,701]
20 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,942]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,786]
07 มกราคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[5,391]
15 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[6,058]
14 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,984]
08 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[5,011]
18 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[6,153]
17 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[5,328]
21 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[2,688]
31 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,259]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,437]
24 มีนาคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,676]
04 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[6,279]
02 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,578]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[5,040]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,169]
04 เมษายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,853]
22 ธันวาคม 2558