• 01

นายนเรศ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา(TABLET) ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา

นายนเรศ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา(TABLET) ให้กับนักเรียน ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีนายประหยัด มีมา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในการดำเนินการครั้งนี้นักเรียนได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(TABLET)ทุกคน โดยได้รับการสนับสนุนจากการร่วมมือของชุมชนหางบประมาณในการจัดซื้อโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ

สพป.เลย เขต 1 มอบเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวตามโครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปีงบประมาณ 2557

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สพม.3 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 63

ท่านผู้อำนวยการฯ เฉลียว ยาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1 ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 22 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหารฯ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะคุณครูและนักเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับกียรติบัตรในครั้งนี้ ทุกกลุ่มสาระฯ ก็ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รางวัลมามากมาย เช่น ได้ถ่วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง และได้รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญแดง ร่วมทั้งนักเรียนก็ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ไปแข่งขันงา

ครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต

>>>น.ส.ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต ในโครงการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต OTPC APP CONTEST ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นสื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่องตัวเรา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเนื้อหาความรู้ประกอบด้วย เรื่องอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การดูแลรักษาอวัยวะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะต่าง ๆ และแบบทดสอบความรู้อวัยวะ ซึ่งจัดทำหลังจากที่รับความรู้ภายใต้โครงการ OTPC APP CONTEST

โครงการศึกษาชายแดนใต้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการศึกษาชายแดนใต้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.

สพม.20 ร่วมงาน “ชาวอุดรธานี เทิดพระเกียรติสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล”

>>>>>>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายชัยมงคล “ชาวอุดรธานี เทิดพระเกียรติสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล” ณ ลานเฉลิมพระเกียรติศาลาพิธี ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 25556 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีการร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากหน่วยงานราชการต่างๆ สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยบุคลากรและคณะครูในสังกัดจังหวัดอุดรธานีร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”

นายอเนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี

ร.ร.อนุบาลสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี หากเรียงอันดับในเรื่องคุณภาพการศึกษา จะอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ(หากจำตัวเลขไม่ผิด) ซึ่งนับเป็นสถานการศึกษาที่มีค่านิยมของผู้ปกครองมากที่สุด แต่นั่นย่อมเป็นผลมาจากความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ของ ร.ร.อนุบาลสระบุรี และที่สำคัญย่อมเกิดจากความเอาใจใส่ ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ นักประณีประนอม นักประสานสิบทิศ และนัก ฯลฯ จึงจะสามารถสร้างพลังแห่งความยิ่งใหญ่ของคุณภาพการศึกษา ได้ นั่นก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน”

ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

...ดร.เจียร ทองนุ่น
...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
ประวัติส่วนตัว
...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร ๒ คน
ประวัติการศึกษา
...ปริญญาตรี
...สาขา/คณะ : การศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ.)
...สาขา/คณะ : นิติศาสตร์ (น.บ.)
...สาขา/คณะ : รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ร.บ.)
...สาขา/คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ (รป.บ.)
...สาขา/คณะ : ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (ศ.ษ.บ.)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบโอเน็ต ป.6 ลพบุรี เขต1

13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ1 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รอง ผอ.สพป.ลบ1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กฎ ระเบียบ กติกา แนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดสนามสอบโอเน็ต ระดับชั้นป . 6 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามสอบที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ... ภคจิรา รายงาน
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[4,547]
02 มีนาคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[1,228]
22 พฤษภาคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[6,993]
22 มกราคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[5,635]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[8,315]
25 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[5,966]
16 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[8,373]
01 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[5,642]
22 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[8,554]
09 ธันวาคม 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[8,119]
25 พฤศจิกายน 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[6,288]
12 มกราคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[7,108]
16 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[5,711]
30 มกราคม 2558
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[7,690]
24 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[7,395]
14 ธันวาคม 2557
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[3,857]
09 เมษายน 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[6,912]
17 ธันวาคม 2557
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[2,822]
16 เมษายน 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[6,187]
28 มกราคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[7,746]
15 ธันวาคม 2557