• วันปิยะมหาราช 2557

วันจักรี ณ จังหวัดนครปฐม

สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวันจักรี โดยมีนายปรีชา ศุขคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมพิธี ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ ประวัติวั

สพป.เลย เขต 1และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยร่วมลงนามตามข้อตกลงในการปฏิบัติตามคำรับรอง เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป

ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ชื่นชมและยินดี ข้าราชการในสังกัด รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เปิดเผยว่า นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบรางวัลให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามฯ ในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจณา

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๒ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา พร้อมคณะประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ และ นายธวัช ชลารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมาให้รับทราบ

สพม.31(นครราชสีมา) ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจิรายุ นันท์ธรารธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 และ นายธวัช ชลารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เผยผลการประกวดตราสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์

เผยผลการประกวดตราสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์….ดร.ธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ว ......โดยการประกวดตราสัญลักษณ์ ผู้ชนะเลิศ คือ นายบำรุง อิศรกุล อยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคณะกรรมการมีเงื่อนไขให้ปรับรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนากว่าเดิม…… ส่วนการประกวดบทเพลงนั้น ผู้ชนะเลิศ คือ นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จั

สพป.ตราด จัดประชุมปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ ส่งแสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ (การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพัฒนาการการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการทำงานเป็นทีม และเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างต่อเนื่องสามารถนำความรู้และหลักการไปใช้รองรับภารกิจในโครงการต่าง ๆ ได้ รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประด

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 2

นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นำคณะศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 2 ในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนมีผลงานมากมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา พร้อมกันนี้ได้ส่งตัวนางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มารับตำแหน่ง ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

สร้างสรรค์งาน ที่มีความอ่อนช้อย เหมือนธรรมชาติ

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดโรงวัว แจ้งว่ามีนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการ จำนวน ๔๐ คน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย อบรมตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน โรงเรียน สามารถนำตั้งโชว์ให้ความสวยงามได้ สำหรับมอบเป็นของของขวัญในวาระโอกาสต่าง ๆ ได้
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[1,307]
12 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[816]
13 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[1,025]
08 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[926]
17 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[529]
21 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[2,102]
09 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[1,178]
10 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[912]
15 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[926]
14 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[1,001]
12 ตุลาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[185]
29 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[482]
24 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[516]
22 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[948]
16 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[1,082]
15 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[941]
16 ตุลาคม 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[215]
29 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[945]
11 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[862]
16 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[1,119]
12 ตุลาคม 2557