• 01

สพป.เพชรบุรี เขต 2 รวมพลังยกระดับคุณภาพผู้เรียน จุดที่ 2 อำเภอท่ายาง

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ของ สพป.พบ.2 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู เพื่อรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครั้งนี้ จุดที่ 2 อำเภอท่ายาง (2 รุ่น) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
ท่ายาง, ท่าคอย-ยางหย่อง และรวมใจสี่ตำบล จำนวน 235 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครู ให้สามารถนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติระดับ ชั้นเรียน และขับเคลื่อนระดับสถานศึกษา

นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

******เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฎ์ สพม.เขต 23 โดยนายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.เขต 23 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และบุคลากร ในสำนักงานร่วมต้อนรับและรับนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติต่อไป

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ”

****เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗” เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ โดยมี นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ สนองจุดเน้น สพฐ. และสนองนโยบาย คสช.

>>>>> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบทุนสนับสนุนทุนนักกีฬาว่ายน้ำ

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมกันมอบทุนสนับสนุน เด็กชายปิยะ จตุพรพงศ์ นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนนักเรียนกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหาทุนด้วยตนเองโดยการจำหน่ายนมเปรี้ยวเป็นการหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นทุนไปแข่งขันว่ายน้ำที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีขวัญกำลังใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านการกีฬาว่ายน้ำให้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 11.00 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

มอบบ้านนักเรียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2558

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง: การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2558
สิ่งที่แนบมาด้วย:

กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25557 " ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน "

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง: กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25557 " ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน "
สิ่งที่แนบมาด้วย:

คณะลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหาธีรราชเจ้า"

เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย โดย สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557” เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่พสกนิกรและประเทศชาตินานัปการ ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมี นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายมัสยิดในอำเภอ

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม กับเครือข่ายมัสยิดในอำเภอแว้ง เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและสังคมต่อไป โดยมี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธี นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน และนักเรียนได้ทำการแสดงนาซีร และการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอานเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จิตติรัตน์ : ภาพ/ข่าว)
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,176]
07 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,175]
20 มกราคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,878]
15 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,163]
04 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,064]
22 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,785]
21 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,219]
10 พฤษภาคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,735]
02 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,449]
18 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[5,359]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[5,488]
14 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[3,631]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,881]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[3,397]
04 เมษายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,288]
22 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,475]
08 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,920]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[1,987]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[4,476]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,901]
24 มีนาคม 2559