สพป.ระยอง เขต 1 มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558

สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง โดยมีนายเทวินท์ ก้องเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ปกครอง มาร่วมแสดงความยินดีและพิธีมอบวุฒิบัตรดังกล่าว และพระครูบูรพาวัชราภรณ์ (พระน้ำเพ็ชร) เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง ได้ให้โอวาทกับบัณฑิตน้อยที่จบหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

โครงการพัฒนาบุคลากร “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่ โดย ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ " 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ "

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจ
เรื่อง: ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ " 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ "
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สกลนคร เขต 1 เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเจรียมสู่ประชาคมอาเชียน 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมอนุกรรมการเตรีบมการสู่ประชาคมอาเชีบน AEC 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม เพื่อเตรียมพร้อมทุกด้านในการร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ซึ่งมี 11 จังหวัดของประเทศดังกล่าวร่วมกิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำข้อตกลงในการพัฒนาทรีพยากรมนุษย์ทุกด้าน ณ โรงแรมสกลแกรนด์ จังหวัดสกลนคร ราชอาณาจักรไทย

สพฐ.ปลุกสำนึกเดินหน้าต้านคอร์รัปชัน กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

***นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อยากให้ สพฐ.เ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ เปิดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ นำโดย นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทนฯ นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ และวิทยากรลูกเสือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติดพร้อมทั้งเปิดกองลูกเสือ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เพื่อร่วมสร้างเจตนารมณ์และมุ่งมั่นเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ผ่านทางกิจกรรมลูกเสือจากการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือไปสู่กองลูกเสือในโรงเร

เปิดบ้านการเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนวัดหนัง

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านการเรียนรู้สู่อาเซียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดหนัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ครู ทั้งสายชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2557 โดยมี นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ...ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ข่าว (ขอบคุณภาพจากเครือข่าย ร.ร.วัดหนัง)

สพป.ลำปาง เขต 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง รอง ผอ.สพป.ลำปาง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับอนุเคราะห์วิทยากร จาก สพป.ลำพูน เขต 2 นายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย จ.ลำพูน โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแก่สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ใน สพป.ลำปาง เขต 2 ให้สามารถดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการค

สพป.พิษณุโลก เขต 3มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มอบเงินช่วยเหลือบ้านให้กับเด็กชายศุภวัฒน์ ใจมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ในวันที่ 24 มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[6,616]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[5,438]
24 มีนาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[7,518]
22 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[5,101]
10 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[6,403]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[4,774]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[7,905]
07 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[7,984]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[7,063]
18 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[1,758]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[1,708]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[4,911]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[7,045]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[1,689]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[6,930]
20 มกราคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[1,728]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[1,756]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[1,798]
08 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[1,769]
28 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[6,377]
04 เมษายน 2559