• 01

ท่องเที่ยวแบบไทย หัวใจรักสัตว์ บุญพาข้าวลิง โกสุมพิสัย

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานประเพณี“บุญพาข้าวลิง โกสุมพิสัย ท่องเที่ยวแบบไทย หัวใจรักสัตว์” มีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย ในนามตัวแทนส่วนราชการและประชาชนเป็นเจ้าภาพงาน ที่วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมงานวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

+++++เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เนื่องในวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ในตลอดรัชสมัย ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประชาชนชาวไทย พร้อมกันนี้ได้อ่านสารนายกรัฐม

Intensive English Camp Suphanburi Are 3

Intensive English Camp Suphanburi Are 3
ปิดลงแล้วสำหรับค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน Intensive English Camp Suphanburi Are 3 ชั้น ป.4-5

หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เวลา 09.00 น.(2 เมษายน 2557) นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงกาารอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 152 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ชุมชนฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการประกันคุณภาพกายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

ประกาศรับผู้สนใจเข้าร่วมแผนงาน ของ The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

เรียน: ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง: ประกาศรับผู้สนใจเข้าร่วมแผนงาน ของ The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)
สิ่งที่แนบมาด้วย:

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
สิ่งที่แนบมาด้วย:

โรงเรียนบ้านเขากำแพง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จ

โรงเรียนบ้านเขากำแพง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๒๐ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๗ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๙ คน การมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ได้เห็นคุณค่าด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และมีการมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีเขากำแพง” ให้แก่ ครูนิสากร ดิษฐ์กระจันและครูจุฑาทิพย์ ยิ้มประเสริฐ...

กีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยการนำของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ร่วมบริจาคโลหิต แข่งขันกีฬาและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยในปีนี้ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล กองเชียร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ,วิ่งม้าโรมันชาย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ , กระโดดเชือกผสม ชนะเลิศอันดับ ๑ ,ชักคะเย่อผสม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ วอลเลย์บอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ยโสธร จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดยโสธร จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง L.A.T.C.

คณะ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้ แนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องโปร่งใสแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการเชิญ คณะ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้ในเรื่องอำนาจหน้าที่ การแสดงรายการทรัพย์สิน การร้องเรียนการทุจริต ความผิดในการฉ้อราษฎร์ แผ่นดิน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของชุมชน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 200 กว่าคน โดยมีนายอรุณ พุมเพรา ประธานกรรมการ ป.ป.จ. , นางมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน กรรมการ ป.ป.จ., นายสุเมธ เม่งช่วย ป.ป.จ., นางฐิติพร บุญเรืองขาว กรรมการ ป.ป.จ. และนายสำเนียง กุญชรินทร์ กรรมการ ป.ป.จ.
อ่านทั้งหมด
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[9,047]
22 มกราคม 2558
นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนัก
เปิด[9,096]
30 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[9,795]
28 มกราคม 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[2,273]
17 สิงหาคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[8,603]
09 เมษายน 2558
ประวัตินายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เกิด 27 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันอยู่บ้านเ
เปิด[1,105]
09 ตุลาคม 2558
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[56]
23 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,454]
16 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[11,420]
22 มกราคม 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[10,304]
17 ธันวาคม 2557
ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว -
เปิด[2,143]
15 กันยายน 2558
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[2,412]
23 สิงหาคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[10,025]
12 มกราคม 2558
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[73]
23 พฤศจิกายน 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[7,973]
02 มีนาคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[9,214]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[11,328]
15 ธันวาคม 2557
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[5,357]
22 พฤษภาคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[9,263]
16 มกราคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัต
เปิด[7,123]
16 เมษายน 2558