• banner_kamol_2557

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

+++เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 นายชลำ อรรถธรรม เลขาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงานและกิจกรรม ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่จัดงาน และงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต

จังหวัดเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดเลย เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท

เหลียวหน้า แลหลัง เติมพลังบุคลากรในสพป.ลำพูน เขต 2

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในกิจกรรมเหลียวหน้า แลหลัง เติมพลังบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสำนักงานฯได้ทบทวนการทำงานในหน้าที่ของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมพร้อมกันนี้ยังได้ให้แนวคิดในการทำงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสำนักงานฯให้ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป และให้เกิดความยั่งยืน และในภาคบ่าย สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี และกิจกรรมส่งท้ายปีเ

สพม.3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2555 “ปาริชาต เกมส์”

+++++++++เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2555 “ปาริชาต เกมส์” โดยมี นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพม.เขต 21 ร่วมต้อนรับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

++++วันที่ 28 ธ.ค.55 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม. เขต 21 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารและข้าราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเพชรนาคา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย +++

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2556

<<<<<<วันนี้ (28 ธันวาคม 2555) เวลา 08.00 น. นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ดังนี้ เวลา 08.00 น.

สกลนคร เขต ๑ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๖

***ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ จัดกิจกรรม"ส่งท้ายปีใหม่วิถึไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและสังสรรค์การแสดงบทเวที จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญโดย ผอ.สพป.สน.๑ /รอ.ผอ.สพป.สน.๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สนับสนุนงบประมาณให้จัดหาของขวัญให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดพร้อมมอบโชคทองคำหนัก ๒ สลึงให้ผู้โชคดี ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

>>> ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี ๒๕๕๕ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันทื่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2 อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ 26-28 ธันวาคม 2555

โรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนภายในกลุ่ม จำนวน 13 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2555 โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดได้มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน มาร่วมในพิธีเปิดอย่างมากมาย และในพิธีเปิดได้จัดให้มีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากนั้นประธานยังได้มอบเกียรติคุณบัตรให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.บ้านไร

สพป.พังงา สร้างความเข้มแข็งสนองกลยุทธ์ที่ 5 ภายใต้การนำของ นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา โดยจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา กว่า 60 คน เข้ารับนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา

สพป.พังงา สร้างความเข้มแข็งสนองกลยุทธ์ที่ 5 ภายใต้การนำของ นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา โดยจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา กว่า 60 คน เข้ารับนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเขาสกรีเวอร์ลอร์ด อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555
อ่านทั้งหมด
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[7,779]
19 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,441]
27 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,522]
21 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[7,767]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,349]
06 ธันวาคม 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,262]
21 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[3,860]
01 พฤษภาคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,212]
18 ธันวาคม 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[9,770]
10 มกราคม 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,412]
25 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,366]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,481]
20 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,381]
06 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[9,793]
22 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,577]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,202]
16 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,076]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,567]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,039]
13 ธันวาคม 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,412]
20 พฤศจิกายน 2556