• 01

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยมอบหมายการดำเนินงานให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

สพป.อำนาจเจริญ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือเด็กยากจน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

พิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือเด็กยากจน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งทุนได้จากการจัดทำผ้าป่าสามัคคี ของ สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 120 ทุนๆล่ะ 1,500 บาท ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพป.ชุมพร เขต 2 ผู้สนใจสมัครกว่า 3,000 คน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 (สพป.ชพ.2) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ในตำแหน่งว่าง 25 อัตรา 8 กลุ่มวิชาเอก มีผู้สนใจสมัครสอบทั้งสิ้น 3,202 คน เป็นกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 271 คน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 243 คน กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 679 คน กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 220 คน กลุ่มวิชาเอกสังคม 762 คน กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 311 คน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 434 และกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 282 คน โดย สพป.ชพ.2 จะดำเนินการสอบภาค ก ในวันที่ 23 เ

สพป.ชัยภุมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office คณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภุมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ. ให้แก่่คณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มงานและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.สมุทรสาคร : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

>>>นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพิ่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ในการเพิ่มจำนวน
ผู้เรียนศึกษาต่อสายอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
>>>เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตำลงความร่วมมือทางวิชาการ “การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนศึกษา

สพป.กทม.อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 นายสุรชัยทองทวี รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ ตลอดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนละ 2 คน และตัวแทนของกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในกลุ่มละ 2 คน...ชมกมล หาพันนา ปชส. สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.สงขลา เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สพป.สงขลา เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประชารัตน์ – ศรัทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างถูกวิธี พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ส่งเสริมให้โรงเรี

สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู) คว้า 3 แชมป์กีฬายอดนิยม “กุดป่องเกมส์” ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมโปรชอคเกอร์ อ.เมือง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเลย ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย ครั้งที่ 1 หรือ “กุดป่องเกมส์”ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ไมตรีจิต มิตรภาพ ผูกพัน สร้างสรรค์การศึกษาไทย” ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นเจ้าภาพ และมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้แบ่งการ

สพป.ระยอง เขต 1 เปิดโครงการการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลของครูเอกชน

นายสุนทร วิเศษศรี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดระยอง โดย สพป.ระยอง เขต 1 และคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดระยอง จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลของครูเอกชน จำนวน 200 คน ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมี ดร.บงกชกร วิทยานุกรณ์ ผู้อำนวยการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวัดและการประเมินผลตามหลักสูตรของแต่ละระดับ และออกแบบทดสอบที่เน้นข้อสอบแบบอัตนัยที่เน้นผู้เรียน
อ่านทั้งหมด
นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนัก
เปิด[7,509]
30 มกราคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[9,365]
22 มกราคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[3,461]
22 พฤษภาคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[6,342]
09 เมษายน 2558
นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ *ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอ
เปิด[9,301]
14 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[8,872]
16 ธันวาคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัต
เปิด[5,217]
16 เมษายน 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[7,796]
16 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[10,502]
01 ธันวาคม 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[7,676]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[370]
23 สิงหาคม 2558
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[7,504]
22 มกราคม 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[523]
17 สิงหาคม 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[8,776]
17 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[10,559]
09 ธันวาคม 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[8,107]
28 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[8,314]
12 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[6,494]
02 มีนาคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[9,742]
15 ธันวาคม 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[10,128]
25 พฤศจิกายน 2557