• songkranday_2557

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖

นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้กล่าวรายงานต่อ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประธานในการแข่งขันกีฬานักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปี 2556 (ห้วยเม็กเกมส์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น.

รมว.ศธ.มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนวัดเสม็ดใต้

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางฐิติมา ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นายกุลธร เลิศสุริยะกุล

นายซอมะ ดาแม รุกพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาเรื่อง "การผลิตสื่อ และการวัดและประเมินผล ด้านอิสลามศึกษา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายซอมะ ดาแม รก.ผอ.สพม. 15 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาเรื่อง "การผลิตสื่อ และการวัดและประเมินผล ด้านอิสลามศึกษา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ณ ห้องรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 130 คน สุดท้าย รก.ผอ.สพม. 15 ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนอิสลามศึกษา ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงานให้ได้รับการบรรจุด้วย

ทุนการศึกษาจากประเทศศรีลังกา ประจำปี 2013/2014

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: ทุนการศึกษาจากประเทศศรีลังกา ประจำปี 2013/2014
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ

+++++วันที่ 7 ตุลาคม 2556 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้พบและพูดคุยทำความเข้าใจในบริบทของข้าราชการครู กับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้งดังนี้
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนวัดหินดาด
2. นางสาวขวัญชนก เพิ่งพินิจ วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว

สพม.30 พัฒนาองค์กรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN

>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ ASEAN เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและครบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนความรู้ในวงกว้างให้กับบุคลากร รวมถึงการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาทีมงานให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมพัฒนาองค์กร จำนวน 65 คน และในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556 คณะ สพม.30 เดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานข

สพป.สมุทรสาคร งานมหกรรมวิชาการ ๑ ทศวรรษ สพป.สมุทรสาคร “การศึกษาก้าวไกล ด้วยเครือข่ายรวมพลัง”

ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.
ประธานเปิดงาน ๑ ทศวรรษ สพป.สมุทรสาคร “การศึกษาก้าวไกล ด้วยเครือข่ายรวมพลัง”
ณ โรงเรียนเอกชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน
มหกรรม ๑ ทศวรรษ สพป.สมุทรสาคร “การศึกษาก้าวไกล ด้วยเครือข่ายรวมพลัง”
ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเอกชัย อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนาวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

ระยอง 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนเสี่ยงต่อน้ำท่วมเฉียบพลัน

7 ตุลาคม ๒๕๕๖ นายกวี รังสิวรารักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอบ้านค่าย ได้แก่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม,โรงเรียนวัดบ้านค่าย และโรงเรียนวัดเกาะ ซึ่งได้ประสบอุทุกภัยเมื่อคืนวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนยังไม่ได้รับความเสียหาย จึงได้กำชับให้โรงเรียนทั้ง 3 ได้ติดตามเฝ้าระวังโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ธัญญ์สร /รายงาน

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถของนักเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถของนักเรียน ในงานเปิดโลกวิชาการสานฝันสูู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปี 2556 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพป.ลำพูน เขต 2 MOU มาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร"อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี"

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นำโดยนายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด ในมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ "อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี" เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการใช้ภาษา โดยตามข้อตกลงได้กำหนดว่าสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจะต้องดำเนินการทุกวิธีที่จะให้ผู้เรียนในความรับผิดชอบ มีความสามารถด้านภาษา ตามมาตรฐานชั้นปี ช่วงอ
อ่านทั้งหมด
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,376]
28 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,465]
27 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,735]
18 ธันวาคม 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,062]
15 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,196]
06 ธันวาคม 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,468]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[5,992]
22 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,637]
21 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,407]
18 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,577]
19 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,106]
10 มกราคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,134]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,586]
21 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,854]
25 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,806]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,670]
18 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[4,934]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,538]
20 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,618]
18 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[3,958]
13 ธันวาคม 2556