• banner_kamol_2557

มอบทุนการศึกษาพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย

โรงเรียนเมืองเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาิทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 79 ทุน เป็นเงิน 57,400 บาท โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการดีเด่น ระดับชาติ “โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน”

*****สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนบ้านยางวิทยา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑๔ : การดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยี โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น ในการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่น กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแสดงความยินดีกับโ

สพม.39 ประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

นาย สุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมคณะกรรมการเข้าประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นายวีระศักดิ์ ปี่บัว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านงบประมาณและการคลัง สพฐ. ตรวจเยี่ยม สพม.9

+++สพม.9 ต้อนรับ นายวีรศักดิ์ ปี่บัว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านงบประมาณและการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการตรวจราชการเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค์ และประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ว่าที่ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.9 พร้อมด้วย นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอง ผอ.สพม.9 ประธานสหวิทยาเขต และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และรับทราบแนวนโยบายจากนายวีรศักดิ์ ปีบัว ในโอกาสออกตรวจราชการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

ผอ.สพม.1 เปิดงาน เปิดบ้านวิชาการและโครงงานอาชีพ ก้าวสู่ 124 ปี นวลนรดิศ

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดบ้านวิชาการและโครงงานอาชีพ ก้าวสู่ 124 ปี นวลนรดิศ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆของโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.1 โดยมีนายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ และแขกผู้เยี่ยมชมงานให้การต้อนรับ

ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูของ สพป.สมุทรปราการ 2 เรื่องนักเรียนเดินและข้ามถนนปลอดภัย เพราะคูณครูใจดี

>>>ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูของ สพป.สมุทรปราการ 2 เรื่องนักเรียนเดินและข้ามถนนปลอดภัย เพราะคูณครูใจดี : นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.สป.2) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นักเรียนเดินและข้ามถนนปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี" Walking Safely Education Project : Teachers Training ให้กับครูที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยา

ห้องสมุดความคิด CHAMBER OF THOUGHT

ห้องสมุดความคิดCHAMBER OF THOUGHT

สพม.7 จัดกิจกรรม "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี"

+++สพม.7 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2557 โดยมี พล.ต.

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง

*****โรงเรียนบ้านประสุข เป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาโดยตลอด โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติ จะเห็นได้จากการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจนสามารถคว้ารางวัลได้หลากหลายกิจกรรม ดังเช่นกิจกรรมล่าสุดที่ผ่านมา คือ “โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๗” ซึ่งทางโครงการฯได้แจ้งผลการประเมินว่า “โรงเรียนบ้านประสุข สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

ผอ.สพม.1 เป็นประธาน MOU การสอนภาษาจีน โรงเรียนวัดราชโอรส และ สถาบันขอจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ในการเรียนการสอนภาษาจีน การแลกเปลี่ยนครู-นักเรียน และวัฒนธรรม ระหว่างสถาบันขอจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนวัดราชโอรส เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อ่านทั้งหมด
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[9,888]
22 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,162]
28 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[7,878]
20 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,446]
28 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,312]
18 ธันวาคม 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[9,894]
10 มกราคม 2557
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,121]
13 ธันวาคม 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[7,894]
19 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,488]
25 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,497]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,296]
16 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,502]
06 มิถุนายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,365]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,566]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,547]
27 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,602]
21 มกราคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,442]
06 ธันวาคม 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[3,973]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,650]
20 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,673]
23 มิถุนายน 2557