• 01

มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 225 คน มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ สพป.รบ.2
เวลา 13.00 น. ของวันดังกล่าว ได้ระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 %

นักเรียน สพม.1 คว้า 1 ทอง 2 เงิน แข่งดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ณ ประเทศคีร์กีสถาน

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ณ เมืองบิชเคกและชอลพอน อาตา ประเทศคีร์กีสถาน ระหว่างวันที่ 12-21 ต.ค.2557 ผลปรากฏว่าผู้แทนจากประเทศไทยสามารถสร้างผลงาน 1 เหรียญทองพร้อมรางวัลทฤษฎีสูงสุด และ 2 เหรียญเงิน จากประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน 17 ประเทศ
โดยเหรียญทองและรางวัลคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด จาก นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,และเหรียญเงิน 2 รางวัล จาก นายปวริศ ลัภกิตโร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมพบปะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2

วันนี้ 22 ตุลาคม 2557 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ประชุมพบปะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุกคนเพื่อชี้แจงกรอบและทิศทางการบริหารจัดการศึกษา พร้อมมอบนโยบาย วิัสัยทัศน์ เป้าหมายและจุดเน้นในการทำงาน และขอให้บุคลากรในสังกัดยึดหลัก "เอาใจใส่งาน บริการประทับใจ แจ่มใสทักทาย แต่งกายดูดี" ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ภาพ/ข่าว...งาน ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 2

ประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ปรึกษาและรับทราบแนวคิดประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าพบ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคารวะในฐานะเป็นศิษย์เก่า ปรึกษาและรับทราบแนวคิดในการดำเนินงานเขตพื้นที่ เนื่องจากได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งประธานกรรมการเขตพื้นที่ได้ฝากเน้นนโยบายเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ในฐานะที่สุโขทัยเป็นต้นกำเนิดลายสือไทย การสอนวิชาประวัติศาสตร์สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเน้นคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เรียกสอบสัมภาษณ์บรรจุครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเหล่าพ่อหา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เรียกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นายสราวุฒิ กุมภิโร สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมสะดืออีสาน เพื่อส่งตัวไปบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
>>>>>สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล นายอดิศักดิ์ มนตรี : เครดิตข้อมูล, ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ภาพ/ข่าว

สพม.20จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

สพม.20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรทบทวนแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหานวิทยา ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจและนำประสบการณ์ในการอบรมไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาต่อไป

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบนโยบายการศึกษาให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถร่วมกัน ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษา ,สพฐ.และสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยท่านดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ได้มุ่งเน้นให้ข้าราชการและลูกจ้างได้ใช้หลักการ "ครองตน ครองคน ครองงาน" ในการทำงานเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

ผอ.สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ ประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแจ้งปฎิทินการดำเนินงานของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.ที่จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา/การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ/การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/นโยบาย รมว.ศธ/จุดเน้น สพฐ..ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รอง ผอ.สพม.๒๙ และประธานสหวิทยาเขต ๑-๘ สพม.๒๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประช
อ่านทั้งหมด
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[4,147]
16 ธันวาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[5,418]
21 พฤศจิกายน 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[3,255]
12 มกราคม 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[5,213]
25 พฤศจิกายน 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[2,627]
22 มกราคม 2558
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[5,933]
20 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[2,541]
30 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[1,211]
02 มีนาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[5,437]
25 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[4,111]
17 ธันวาคม 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[2,924]
28 มกราคม 2558
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[4,934]
24 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[5,369]
09 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[2,934]
16 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[5,293]
01 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[3,622]
22 มกราคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[4,527]
15 ธันวาคม 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[4,447]
14 ธันวาคม 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[2,247]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[5,803]
21 พฤศจิกายน 2557