• 01

คณะทำงาน รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา ๑

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศักดิ์ มาอินทร์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงาน พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คณะทำงานสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งในวันนี้คณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุรินทร์ โรงเรียนบ้านสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ขอบเขตเนื้อหาการติดตาม ได้แก่ โครงการ DLTV (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ DLIT (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่) โครงการ BBL โครงการส่งเสริมภาษาไทยของสพฐ.

สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

>>>>>คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธี

บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วย นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงาน ไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

บุรีรัมย์ เขต ๓ ร้อยดวงใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการร้อยดวงใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”....

ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อมบุคลากรร่วมสวดดุอาร์ขอพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสำนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม ไปร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมสวดดุอาร์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สำนักงานอิสลามประจำจังหวัดยะลา และที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมพิธีถวายราชลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

สพป.นศ.๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ นำทีมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ สวนพระศรีธรรมโศกราช พิธีพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพร หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมที่ ๓ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล มีข้าราชการทุกหน่วยงาน นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีประมาณ ๕,๐๐๐ คน ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช/ สุภาพ

สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งในภาคเช้าในร่วมพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกกิ่งกาชาด นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าประชาชนที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอเบตง ต่อจากนั้นได้ร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองเบตง โดยมีนายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี และได้มอบหมายให้ นายโกมุท รุยอ่อน

สพป.ชย.1 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2558

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ลานพิธีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจัหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยการ " ไม่ให้ ไม่รับ " ร่วมกับทางราชการด้วย

สพป.เลย เขต 2 แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นำโดย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานนำประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ++ ธีรธิดา พรหมมาแบ ภาพ/ข่าว++++++
อ่านทั้งหมด
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[2,944]
15 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[3,375]
14 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[762]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[1,277]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[2,381]
18 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[3,184]
04 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[3,067]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[2,208]
20 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[3,661]
02 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[3,147]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[2,389]
20 มกราคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[2,851]
21 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[3,298]
17 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[1,816]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[3,342]
08 ธันวาคม 2558
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[4,051]
23 พฤศจิกายน 2558
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[3,398]
29 พฤศจิกายน 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[652]
04 เมษายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[2,855]
07 มกราคม 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[4,018]
23 พฤศจิกายน 2558