สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการให้ครูได้ฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 2ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาการศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาการศึกษา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
และทีมบริหารการศึกษาของ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง รวมพลังขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาการศึกษา

สพม. 28 (ศรีสะเกษ -ยโสธร) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู่้ คู่ความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร) จัดประชุมปฎิบัติการในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่สุข และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดี ( Besst practice) ระหว่างวันที่ 28 -29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล “รายการนายกรัฐมนตรีพบครู”

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สพม. เขต ๓๑ นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย นายเผด็จศึก โชติกลางรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล “รายการนายกรัฐมนตรีพบครู” โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และกำหนดจัดประชุมข้าราชการครูทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมจัดงาน “คลองผดุงสร้างสุข สัญจร โดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครราชสีมา”

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมการจัดงาน “คลองผดุงสร้างสุข สัญจร โดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครราชสีมา” ณ ห้องประชุมสำนังานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดจัดงาน วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของชาติ ตอบสนองนโยบายประชารัฐ โดยจัดจำหน่ายสินค้าทางการศึกษาและสินค้าอื่น ๆ ในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สิ่งที่แนบมาด้วย:

ศธจ.สิงห์บุรี จัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด

>>> ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุม “คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด พ.ศ.

สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยครู

>>>>>>วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 8:30น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นธ.3 และ ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม"มาตรการระบบการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้" ก่อนเปิดภาคเรียน ที่1/2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศธ.ภ.8 ,ผอ.ศปบ.จชต.

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมฝ่ายวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ภาพข่าว โดย ปาริชาติ ทองแท้
อ่านทั้งหมด
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[5,348]
18 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,760]
24 มีนาคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[5,667]
21 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,854]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[6,218]
22 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,627]
04 เมษายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,690]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[3,134]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[17]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[4,858]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[3,356]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[6,420]
14 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[6,519]
17 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[5,370]
20 มกราคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[5,718]
15 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[6,187]
07 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[12]
26 ตุลาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[7]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[5,264]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[3,038]
10 มิถุนายน 2559