สพป.จันทบุรี เขต 1 รับมอบข้าวสาร

6 ธันวาคม 2559 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบข้าวสารจาก "กองทุนข้าวสารเพื่อชีวิต" เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการกำกับ ติดตาม การแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 คณะทำงานกำกับ ติดตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ตามนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรมและขยายผลสู่การอ่านเข้าใจ นำโดย นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนางสุนีย์ สิทธิธนะ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ การกำกับ ติดตาม การแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ตามนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity& Transparency Assessment : ITA)

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่ง สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเข้ามาดำเนินการประเมินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นี้

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับการประเมินเขตสุจริต

,.++วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สนก.สพฐ., นายกอรปนัช รัตนคช ผู้แทน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษา สนก.สพฐ. ติดตามประเมินความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะให้การต้อนรับ

ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พบปะให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบปะ ให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 11 ราย ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย- บึงกาฬ)

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.เขต ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย- บึงกาฬ) ครั้งที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมนี้ได้กำชับให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงและระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางด้วย.

ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเตรียม สพป.พังงา ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน, คณะครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

โรงเรียนบ้านเตรียม สพป.พังงา ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน, คณะครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในโครงการตลาดนัดวิชาการ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งน้อมนำปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

สพป.ชลบุรี เขต ๑ ร่วม กิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น ”

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.ชบ ๑ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาชลบุรี ทำดีให้พ่อเห็น" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี …ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

จังหวัดอ่างทอง มอบจักรยานให้นักเรียน 719 คัน

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และกองกำกับการปฏิบัติพิเศษกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรจแห่งชาติ มอบจักรยานให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 719 คัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผวจ.อ่างทอง เป็นประธาน.//ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[16,425]
08 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[16,329]
28 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[19,991]
24 มีนาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[21,638]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[19,534]
31 พฤษภาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[22,072]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[16,315]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[20,990]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[22,685]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[16,375]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[19,715]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[22,477]
07 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[21,467]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[19,453]
10 มิถุนายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[21,237]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[16,211]
24 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[21,584]
20 มกราคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[16,286]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[16,299]
26 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[20,993]
04 เมษายน 2559