• 01

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต

วันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาฯ

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ อ.แก่งกระจาน จาก คณะ GS LIM, LIM HAI HIN,
ANDREW KHOR จำนวน 40 ทุน ในนาม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร,
โรงเรียนบ้านท่าเรือ และโรงเรียนบ้านซ่อง ให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จัดการเรียนการสอน
การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมเสวนาโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน

นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมเสวนาโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน โดยเสวนาในเรื่องนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในแนวทางที่จะช่วยข้าราชการครูทางวิทยฐานะ ทางด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยและให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และดูนักเรียนด้านระบบดูแลช่วยเหลือ ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชนมีการถ่ายทอดสดทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ

ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นทีห่างไกล

วันที่ 30 มกราคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการทำงานโดยยึดหลักถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็น สำคัญ (Students and Schools Come First : SSCF) โดยมี นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.รร.กาวิละวิทยาลัย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผอ.รร.บ้านกาดวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย

รอง เลขาธิการ กพฐ.

นายสะอาด ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต้อนรับท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รอง เลขาธิการ กพฐ.ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมโครงการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านดอนแยง โรงเรียนววัดพระเกิดคงคาราม โรงเรียนบ้านต้าหลวง ในเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโครงการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านโล๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งคำอ อำเภอเวียงแก่น และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบัวเขียว ประทุมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 30 มกราคม 2558

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ คืออำเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางบัน นาบอน ถ้ำพรรณรา พิปิน ฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา ๑ ร่วมส่งมอบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ประธานศูนย์สอบในสังกัด

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ (ประธานศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑) ร่วมส่งมอบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่ตัวแทนสนามสอบต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ศูนย์สอบ สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ มีสนามสอบชั้น ป.๖ จำนวน ๑๔ สนามสอบ สนามสอบชั้น ม.๓ จำนวน ๓ สนามสอบ ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

สกลนคร เขต 1 พร้อมแล้วสอบ O - NET. ประจำปีการศึกษา 2557

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบโอเน็ต ประจำปี การศึกษา 2557 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสนามสอบ สถานที่ติวโอเน็ตและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนตลอดจนฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างดีและเน้นให้ดำเนินการตามระเบียบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสทุกขั้นตอนพร้อมให้ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1/ศึกษานิเทศก์ออกติดตามให้ความช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์ประสานไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาคารนิเทศ สพป.สกลนครเขต 1 เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนในการสอบวันที่ 31/1/58-1/2/58. ทุกสนามสอบ. สพป.สน.1

นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย
เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504
ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คู่สมรส นางพรณีย์ ถวาย รับราชการครู ตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนศิชลประชาสรรค์ สังกัด สพม.12
บุตร 1. นางสาวชุติญาภัค ถวาย
2. นางสาวปวีณ์พร ถวาย
ประวัติการศึกษา
ม.ศ.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
ค.บ. วิทยาลัยครูสงขลา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ศษ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการรับราชการ
อ่านทั้งหมด
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[1,288]
22 พฤษภาคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[3,959]
09 เมษายน 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[6,012]
16 มกราคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[7,056]
22 มกราคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[5,709]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[8,440]
01 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[4,601]
02 มีนาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[5,758]
30 มกราคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[8,352]
25 พฤศจิกายน 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[8,172]
25 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[7,450]
14 ธันวาคม 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[7,788]
15 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[7,172]
16 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[5,690]
22 มกราคม 2558
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[2,903]
16 เมษายน 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[6,966]
17 ธันวาคม 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[6,357]
12 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[6,252]
28 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[8,610]
09 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[7,735]
24 พฤศจิกายน 2557