• 01

สพป.ระนอง Big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อถวายในหลวงเนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากร ลูกจ้าง ในสังกัด สพป.ระนอง พร้อมใจกัน Big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อถวายในหลวงเนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ทั้งภายนอกและภาย บริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน และร่วมกันปลูกต้นโกศล รอบ ๆ บริเวณค่ายลูกเสือ สพป.ระนอง จำนวน 100 ต้น สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ปชส.สพป.ระนอง ภาพ/ข่าว

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สพป.ชม.เขต 4

สพป.ชม.เขต 4 บริหารจัดการศึกษาโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 นำคณะซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.ชม.เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ภาพโดย..บงการ ศรีนันตา / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ มอบสิ่งของ ทุนการศึกษาและร่วมในพิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้ครอบครัว ด.ญ.จิตรกัญญา หินอาจ หรือน้องนุ่น อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดสร้างบ้านหลังใหม่เป็นความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 3 กับมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง เป็นการบำเพ

สพม.18 ประชุมครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานเปิดการประชุมครูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมบรรยายพิเศษให้กับครูหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู้รายงานค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องประชุม "ตั้งเทวาประสิทธิ์" สพม.18 อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและรายงานการสอนหน้าที่พลเมือง การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม(อุภัยภัทร บุญเพ็ง-ภาพ/ลำดวน แสงมณี-ข่าว)

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

วันที่ 4 ธ.ค. 57 เวลา 13.15 น. นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะรองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับสพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีหัวข้อการประชุม คือ 1) การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2)การดำเนินกิจกรรมลงนามถวายพระพร 3)การใช้กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูล และ4)การประเมินผลการดำเนินงานตามปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๘๗ พรรษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ โดย นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มีนโยบายส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมบุคลากรทุกคนมีคุณธรรมและค่านิยมในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยสร้างให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานท้าวสุรนารีสำนักงานฯ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ๘๘ รูป เวลา ๐๙.๐๐ น.

โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป.ยโสธร เขต 1 รับมอบศาลาและถนนคอนกรีต

ดร.อภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบศาลาคุรุพัฒนประชาร่วมใจ และถนนคอนกรีตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตุ อ.มหาชนะชัย โดยมี ผู้อำนวยการในโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหัวเมืองพระเสาร์ คณะครูนักเรียน ตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีมอบ ซึ่งพระครูพัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตุ เจ้าคณะตำบลหัวเมือง อ.มหาชนะชัย เป็นผู้สนับสนุนในการสร้างศาลาคุรุพัฒนประชาร่วมใจ มูลค่า 69,900บาท และถนนคอนกรีตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช มูลค่า 307,200 บาท รวมศาลาและถนน มูลค่า 377,200 บาท

สพป.ระนอง พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557

+++เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง ในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สพป.ระนอง เวลา 09.00 น.เพื่อถวายแด่ในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดย นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัย กล่าวถวายพระพรชัยมงคล นำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ปชส.สพป.ระนอง ภาพ/ข่าว

สพป.ระยอง เขต 1 เยี่ยมสถานศึกษาติดตามศตวรรษที่ 21

4 ธ.ค. 57 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เยี่ยมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 สพป.ระยอง เขต 1 (คณะกรรมการชุดที่ 6) นำโดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ออกติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน ตามนโยบายของ สพป.ระยอง เขต 1 ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 พ.ย ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านคุณภาพ 2. ด้านคุณธรรม 3.
อ่านทั้งหมด
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[5,333]
28 มกราคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[7,533]
25 พฤศจิกายน 2557
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[2,402]
09 เมษายน 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[6,771]
15 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[3,491]
02 มีนาคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[7,566]
01 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[7,517]
09 ธันวาคม 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[6,590]
14 ธันวาคม 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[5,226]
12 มกราคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[5,997]
22 มกราคม 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[6,092]
17 ธันวาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[7,628]
21 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[4,930]
16 มกราคม 2558
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[1,582]
16 เมษายน 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[7,240]
25 พฤศจิกายน 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[6,885]
24 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[4,875]
30 มกราคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[4,718]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,366]
16 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,752]
22 มกราคม 2558