• วิสัยทัศน์2557

ฮือฮา! เด็กหญิง 11 ขวบ โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2

ฮือฮา! เด็กหญิง 11 ขวบ โรงเรียนบ้านถ่อน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 พูดภาษาอังกฤษคล่องปรื๋อ รายการทีวี-สื่อรุมตอม ด.ญ.จิตตราภา เพียศรี อายุ 11 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 พูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา ทั้งอังกฤษ พม่า บรูไน ลาว สิงคโปร์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะคล่องเป็นพิเศษ มีครูประจำชั้น คือ นางศิริพร สาขามูละ ครูชำนาญการพิเศษ สอนภาษาอังกฤษ นายธนิก เหล่าแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านถ่อน โดยการนำของ ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 สามารถติดตามข่าวที่นี้ www.khaosod.co.th/view_newsonline.php

วันต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗

นอกจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ หลายโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวขึ้นหลากหลายกิจกรรม เช่น การเดินรณรงค์ การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ การประกวดแต่งบทกลอน.และการแสดงบนเวทีของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน เป็นการส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรี

สพป ระยอง เขต 2 ร่วมงานและจัดกิจกรรม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) 26 มิถุนายน 2557

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) เกิดในรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นหนึ่งค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา สองโมงเช้า นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ทำพิธีสักการะบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระสุนทรโวหารร่วมกับข้าราชการ คหบดีและประชาชน ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อน้อมรำลึกถึงผลงานทางวรรณกรรมต่างๆ จนได้รับยกย่องเป็นกวีโลก และผลงานของท่านนำมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนชาวไทย และทั่วโลก อย่างแพร่หลายและนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่รู้จัก

การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าพิจารณาประเมินโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดระฆัง


สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจำปี 2557

26 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมงานพิธีบวงสรวงพระดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่ และวางกระเช้าดอกไม้สักการระ โดยมี นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติวางกระเช้าดอกไม้เพื่อสักการะท่านสุนทรภู่ พร้อมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธีอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าอนุสาวรีย์ อ.แกลง จ.ระยอง

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัด สพม. เขต 35
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2557 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เมื่อเด้อนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

มีการประกวดแข่งขันมาตามลำดับ โดยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต/ภาค โดยมี 3 รายการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ผอ.อำนวย แดงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งคันนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ครูอนุชิต จรุ่งแก้ว ท่านประธานสมนึก รุ่งรัตน์ ท่านผู้ใหญ่สำรวย ภู่สุวรรณ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งคันนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ภายใต้กิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเมืองสองแคว มอบจักรยานให้น้อง" ในโครงการปั่นจักรยานทางไกล กรุงเทพฯ-พิษณุโลก จากสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และได้มอบจักรยานแก่นักเรียนที่ร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2557

แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมทุกเขต
เรื่อง: แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ

รางวัล "SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557"

เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
เรื่อง: รางวัล "SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557"

โคราช 3 จัดอบรมเชิงปฎิบ้ติการการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผลการประเมิน PISA

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบ้ติการการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผลการประเมิน PISA เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนเห็นความสำคัญและเข้าร่วมการทดสอบ PISA และเร่งปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 80 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อ่านทั้งหมด
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[1,482]
24 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[1,308]
21 ตุลาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[172]
21 พฤศจิกายน 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[1,933]
17 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[1,894]
16 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[1,793]
15 ตุลาคม 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[341]
18 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[2,024]
16 ตุลาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[1,359]
29 ตุลาคม 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[1,619]
29 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[1,399]
22 ตุลาคม 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[550]
14 พฤศจิกายน 2557
คติการทำงาน : “เมื่อมีความรู้น้อย ก็อย่าเกี่ยงงาน” การศึกษา : ว.ท.บ. เกษตรศาสตร์บางพระ ปี พ.ศ. 2530 ศษม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ
เปิด[1,377]
03 พฤศจิกายน 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[979]
07 พฤศจิกายน 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[449]
17 พฤศจิกายน 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[2,164]
15 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[1,826]
14 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[1,970]
16 ตุลาคม 2557
เกิดเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2502 เวลา 09.00 น. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[244]
20 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[52]
21 พฤศจิกายน 2557