• 01

เปิดโลกวิชาการวัดศรีวิสุทธารามสังกัด สพป.พล.1

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิด กิจกรรม การแสดงผลงานนักเรียน "เปิดโลกวิชาการ ผสานสะเต็ม เติมเต็มเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตลาดนัดนักเรียน สู่โรงเรียนสุจริต พิชิตอาเซียน" ของโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) มี นายสุนทร สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

เปิดงานนิทรรศการวิชาการ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดสลุด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

>>>เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และผู้ร่วมงาน โดยมีนายธนกฤต แฉ่งละมัย ผอ.โรงเรียนวัดสลุด พร้อม นางณัชชา ยอดยศ รองผอ.โรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสลุด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
>>>พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.สิงห์บุรี ปฐมนิเทศข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

>>> ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนา ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และมีการมอบช่อดอกไม้พร้อมเอกสารเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับย้าย ในการนี้ มีการให้ความรู้เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม โดย นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และเรื่อง ความก้าวกน้าในวิชาชีพ โดย นายนิวัต

นักศึกษา ภาควิชการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

นักศึกษา ภาควิชการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการและงานอาชีพ STW Open House 2016 "To Wards the Future" ณ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

+++วันนี้ 4 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการและงานอาชีพ STW Open House 2016 "To Wards the Future" ณ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โดยมีนายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา , ผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการของนักเรียน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงาน ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม ชื่นชมผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

สพม.เขต 33 ร่วมเวทีสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในการประชุมเวทีสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปัญจภาคี เวทีปฏิรูปการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วิทยากรจาก สสค. และ ดร.อมรวิชญ์ นาครทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. ซึ่งมีเข้าร่วมเวทีสมัชชาในครั้งนี้ กว่า 600 คน

Open house ร.ร.ธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

+++++ วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน เป็นผู้กล่าวรายงาน open house ร.ร.ธนาคารออมสิน จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ ศักยภาพของนักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียนในศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล และชุมชน

กีฬามิตรภาพเกมส์ครั้งที่ 1

++++ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 เป็นประธานกีฬามิตรภาพเกมส์ครั้งที่ 1 โดยเป็นการร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด สพม.6 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ,ป้อมนาคราชสวาทยานนท์,หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์,บางแก้วประชาสรรค์,พูลเจริญวิทยาคมและราชวินิตสุวรรณภูมิ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (จันทรา...ภาพ/ข่าว)

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 "ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบระดับชาติ (NT) การใช้ข้อสอบกลาง และประเมินการอ่านออกเขียนได้"

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบระดับชาติ (NT) การใช้ข้อสอบกลาง และประเมินการอ่านออกเขียนได้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน จำนวน 128 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=258
อ่านทั้งหมด
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,166]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,242]
22 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[3,339]
04 เมษายน 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,750]
21 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,407]
18 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,830]
10 มิถุนายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,019]
22 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,875]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,858]
24 มีนาคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[5,314]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,832]
15 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,122]
04 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,134]
20 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,700]
02 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[5,448]
14 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[4,431]
20 มกราคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,436]
08 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[3,493]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,125]
07 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[1,930]
31 พฤษภาคม 2559