• 01

การประชุมปฏิบัติการ รวบรวม จัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ รวบรวม จัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมธนโชติรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สพป.สร.1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

<<<>>> วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 กล่าวรางานต่อประธาน เมื่อทำพิธีมอบเครื่องราชฯเรียบร้อย นายณรงค์ แผ้วพลสง ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติและเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการ และขอให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนากา

สพป.สร.1 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา

<<<>>> วันที่ 3 มีนาคม 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทำบุญใหญ่ทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรในสำนักงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา รวมทั้งเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ยอดเงินผ้าป่าสามัคคี จำนวน 306,631 บาท (ยังไม่หักค่าใข้จ่าย)
////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

คณะผู้ใหญ่ใจดี living seva & friend มอบสิ่งของ ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.แม่จริม

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.ที เอส ตัน และคุณปรุษร บุญ-หลง พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดี living seva & friend ประกอบด้วย คุณสาธนี แซ่ก๊วย, คุณเจสซี่ kek Line IM คุณพศิญากณิก์ สิริรชตานุภาพ คุณบัณฑิตา เี่อี่ยมสะอาด และคุณรัชต์วดี บญรุ่ง ที่เดินทางมามอบสิ่งของ อาทิ พัดลม เครื่องครัว ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น พร้อมด้วยทุนการศึกษา 16 ทุน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีมให้กับนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้า โดยมีนายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านร่มเกล้า พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้กำลังใจผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พร้อมทั้งต้อนรับคุณอุทัยวรรณ เฉลิมชัย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ติดตามดำเนินการสอบ เพื่สร้างขวัญและกำลังใจกับผู้เข้าสอบดังกล่าว ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วันสดุดีวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2558 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ณ อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงการเสียสละชีพ ของนางสาวบุญเหลือที่ปกป้องเมืองนครราชสีมา จากข้าศึก ร่วมกับท้าวสุรนารีเนื่องในวันสดุดี วีรกรรมของนางสาวบุญเหลือ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประกอบพิธี

มหกรรมเด็กใต้ ก้าวไกลสู่อาเซียน

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมเด็กใต้ ก้าวไกลสู่อาเซียน ประธานในพิธีเปิดโดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บนพื้นฐานของความสามัคคีผ่านกิจกรรมและโครงการ

สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อย

สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อย ให้้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2558 อ.เกาะคา ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 จำนวน 15 ทุน, อ.เสริมงาม ณ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา จำนวน 18 ทุน, อ.แม่ทะ ณ โรงเรียนาครัวประชาสามัคคี จำนวน 19 ทุน, อ.สบปราบ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ จำนวน 12 ทุน, อ.เถิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังหินวิทยา จำนวน 27 ทุน และอำเภอแม่พริก ณ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง จำนวน 9 ทุน โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร

ผอ.สพม.34 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนฮอดพิทยาคม

วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีาระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในการนี้ นายมนูญ โพธาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/hodpitayakom/media_set?set=a.803650603039524.10...
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[7,220]
16 มกราคม 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[9,459]
25 พฤศจิกายน 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[6,966]
22 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[9,978]
09 ธันวาคม 2557
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[5,545]
09 เมษายน 2558
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[8,876]
24 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[6,967]
30 มกราคม 2558
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[8,710]
14 ธันวาคม 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[7,504]
28 มกราคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[9,127]
15 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[8,335]
16 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[5,894]
02 มีนาคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[2,749]
22 พฤษภาคม 2558
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[4,414]
16 เมษายน 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[8,658]
22 มกราคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[9,541]
25 พฤศจิกายน 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[6,987]
12 กุมภาพันธ์ 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[8,200]
17 ธันวาคม 2557
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[9,832]
01 ธันวาคม 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[7,741]
12 มกราคม 2558