สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

***เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาว และพิธีลงนาม MOU โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ ผู้กล่าวรายงาน นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ตร

สพม.14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสองระดับประเทศ)

+++++เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง สพม.14 เป็นศูนย์สอบที่ 28 มีนักเรียนที่ เข้าสอบจาก สพม.13 และสพม.14 จำนวน 197 คน ขาดสอบ จำนวน 23 คน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้พบปะและชี้แจงแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการคุมสอบก่อนดำเนินการสอบ มีผู้แทนจาก สพฐ.

สพป.พัทลุง เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต ๑ ก่อนการประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระบรมราโชวาท ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที เพื่อไว้อาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน และมอบของที่ระลึกวันเกิดให้แก่ผู้บริหารที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคมด้วย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยนายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผอ.สพท.รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิติกร และศึกษานิเทศก์ ร่วมบรรยายถึงภารกิจของหน่วยงาน พร้อมกล่าวแนวทางการดำเนินงาน ตามกระบวนการ PLC ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(จุฑามาศ / ข่าว)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายสุรินทร์ บัวงาม รอง สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 ได้นำบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งกล่าวทักทายและให้โอวาทกับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานแก่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ในพื้นที่อำเภอฝาง ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 186,600 บาท

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ ให้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 66 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 186,600 บาท และมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศร

สพม.38 ประกาศเจนารมย์ ไม่ทนต่อการทุจริต

+++++วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวรินทร์ ชำนาญผา รอง ผอ.สพม.38 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันประกาศเจนารมย์ "สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต (Say No To Corruption)"เพื่อจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ต่อมาได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ สพม.38

สพป.ขอนแก่น เขต 5 อบรมพัฒนาครูขยายผลการใช้ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

+++++เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตอบรมพัฒนาครูระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) มีเป้าหมายเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน และขยายผลการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานช่วยเหลือนักเรียนและงานจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 260 คน+++++
อ่านทั้งหมด
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,920]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,985]
24 มีนาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,172]
26 ตุลาคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,099]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,254]
26 ตุลาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,665]
30 ตุลาคม 2560
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,895]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,438]
08 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,412]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,214]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,601]
10 พฤษภาคม 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,401]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,550]
31 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,183]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,374]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,181]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,517]
20 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,375]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,203]
28 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,410]
10 มิถุนายน 2559