พัฒนาทักษะอาชีพจากครูสู่เด็กพิการเรียนรวม

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพจากครูสู่เด็กพิการเรียนรวม ให้กับอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9:30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมงาน รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรอื่นๆ ร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าหน่วยงานราชการทางด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูและบุค

นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง สังกัด สพม.3 ได้รับคัดเลือกเป็นฑูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีภาคกลาง

นางสาววิชิดา น่วมสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับรางวัล 3rd runner up miss tourism queen thailand 2017 ฑูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีภาคกลาง the winner of campiagn ท้าเที่ยวข้ามภาค จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม.3 ได้รับค้ดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เด็กหญิงกัญญพัชร เจริญศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชานสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

นักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม.3 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์

เด็กชายจักราวุธ วงษ์สง่า นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัด สพม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน WRG ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการโครงงานหุ่นยนต์ป้องกันประเทศและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2017 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผู้สนับสนุน ได้แก่ นายสันติ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้ฝึกสอน คือ นางสาวกาณชฐิยากร น้อยจันทร์ และ นายปรมินทร์ กลีบกลาง ผู้จัดการทีม คือ นายฐิรภัทร อุตตะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา

นักเรียน สพม.3 เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศอียิปต์

เด็กหญิงฟ้าใส จากนอก นักเรียนชั้น ม.1/3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัด สพม.3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย และ ผลงานล่าสุดได้เดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2560 ผู้สนับสนุนหลัก นายสันติ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ครูผู้ฝึกสอนคือ นายผดุงศักดิ์ บูรณะสมบัติ ผู้จัดการทีม คือ นายไทยประเสริฐ วรวาล ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “นำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “นำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยได้จัดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นพัฒนาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.กิจกรรมนิเทศ ติดตามผล พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันหากเกิดปัญหา เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.กิจกรรมแสดงผลงานและประกวดการสร้างสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนของครูผู้สอน

สพฐ.ออกภาคสนามศึกษาการเตรียมการเพื่อให้นักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาออกภาคสนามศึกษาการเตรียมการเพื่อให้นักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ(Work Experience)ของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้แก่คุณครูและนักเรียนที่สนใจ จากนั้นได้พานักเรียนไปยัง บริษัทวุฒิชัยชาญเอ็นจิเนียริ่งจำกัด เพื่อเยี่ยมชมกิจการในการสร้างแรงบัลดาลใจให้แกนักเรียนที่สนใจ สำหรับบริษัทวุฒิชัยชาญเอ็นจิเนียริ่งจำกัดเป็นบริษทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการกลึงอุปกรณ์อุสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมในการทำงาน สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,254]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,613]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,396]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,548]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[3,889]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[2,905]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,210]
13 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,250]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,726]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,073]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,697]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,090]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,329]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,692]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,325]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,663]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,599]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,177]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,632]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,314]
12 ธันวาคม 2560