ผอ.สพม. 30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

วันนี้ (31 ตุลาคม 2559) เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ครูเชียงใหม่จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เมื่อเวลา 08.09 น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน พนักงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัีดเชียงใหม่ นำกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี แลแปลอักษรด้วยรูปหัวใจ ด้านในมีพระนามย่อ ภปร และด้านหน้ารูปหัวใจ ด้วย ข้อความว่า ครูเชียงใหม่รักพ่อ

การปฐมนิเทศและพิธีประดับอินทรธนูให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดโครงการการปฐมนิเทศและพิธีประดับอินทรธนูให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ สมรรถนะ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมี นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครู บรรจุใหม่ และให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หลักจากพิธีเปิดโครงการและพิธีประดับอินทรธนูแล้ว มีการบรรยายให้ความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยนายอำนวย จันทร์แก้ว ผอ.โรงเรียนวัดมะกรูด ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมทางไกลการประเมินครู วิทย์-คณิต

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำคณะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมการประชุมทางไกลการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) โดย สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดจุดบริการเข้าร่วมประชุมทางไกล จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สำหรับ ผอ.ร.ร.และ ครูใน อ.ชุมแพและ อ.ภูผาม่าน จุดที่ 2 ร.ร.บ้านศรีสุข สำหรับ ผอ. ร.ร. และครู ใน อ. สีชมพู จุดที่ 3 ร.ร.บ้านกุดเลา สำหรับ ผอ.ร.ร.และครู ใน อ. หนองเรือ และจุดที่ 4 ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง สำหรับ ผอ.ร.ร. และครูใน อ.

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นำบุคลากรในสังกัดร่วมใจจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำเข็มกลัดโบจากริบบิ้น แจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมไว้ทุกข์และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ครูสพป.อ่างทอง ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

วันเสาร์วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ ด้วยระบบ VDO Conference โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.

โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้วฯ ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น โดยจัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุที่เป็นครูและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 5 รูป และพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 99 รูป ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนสร้างมหากุศล เป็นเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 27-31 ตุลาคม 2559 ณ ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ ธนกุลอุปถัมภ์)

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน และสุขภาพอนามัยที่ดีในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ให้สามารถประกอบอาหารได้อย่างมีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ โดยใช้ระบบโปรแกรม Thai School Luch มุ่งเน้นให้ครูอนามัยมีทักษะ ความรู้ด้านงานอนามัยในโรงเรียนได้ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการนักเรียน ได้อย่างครบถ้วน ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

บุรีรัมย์ เขต ๓ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช....
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดกลาง (นางรอง) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพม.20 อุดรธานีบรรจุครูใหม่พร้อมประดับเครื่องหมายข้าราชการ และเน้นย้ำเป็นคนเก่งและคนดี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 จำนวน 30 ราย โดยในช่วงเช้ามีพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติ และยืนสงบนิ่งถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงนามถวายความอาลัย จากนั้นเวลา 10.00 น.ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 ประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ข้าราชการ และพบปะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกคนเป็นครูมือพันธุ์ใหม่ เป็นคนเก่งและคนดี มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แ
อ่านทั้งหมด
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[11,725]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[15,126]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[11,750]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[11,772]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[11,649]
24 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[16,422]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[14,843]
10 มิถุนายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[11,782]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[16,914]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[11,765]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[11,838]
08 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[17,057]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[16,662]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[17,924]
07 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[16,405]
04 เมษายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[17,504]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[18,062]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[14,935]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[17,027]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[15,441]
24 มีนาคม 2559