• วิสัยทัศน์2557

พิธีทบทวนปฏิภาณตนและสวนสนาม(สพป.ลำพูน เขต 2)

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีทบทวนปฏิภาณตนและสวนสนามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมทั้งทบทวนกฎและคำปฏิภาณ โดยได้มีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ

นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 เพื่อเป็นการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ (Work Conclusion) และเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของตำแหน่งครูจ้างสอน (Inform about rule of temporary teacher position) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งปัญหาในการสอนและอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพม.36 เชียงราย-พะเยา จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”…

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 – 2 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 – 4 จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพ ธารธารา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย...แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ..

สพม.36 เชียงราย-พะเยา จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”…

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 – 2 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 – 4 จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพ ธารธารา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย...แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ..

สพป.เลย เขต 2 จัดอบรมเข้มการคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วม

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการจัดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.

สพป.เลย เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ในการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดคำนวณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดคำนวณ และการคิดขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ มุ่งหวังยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้สูงขึ้น

สพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

**** นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 183 เขต ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

สพป.สร.1 จัดอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

<<<>>> วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต1 จัดอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายจำรัส สอนกล้า ศน.สพป.สร.1 กล่าวรายงาน สืบเนื่องจาก สพฐ.

สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดกิจกรรมการปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

“ปลูกป่าโรงเรียนบ้านเขาหิน”
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนป่าชุมชนโรงเรียนบ้านเขาหิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขาหินร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1) จัดขึ้น สำหรับกิจกรรมปลูกป่าจัดให้มีทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของโรงเรียน และเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ภาพ/ข่าว ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านทั้งหมด
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[81]
25 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[1,480]
29 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน : “เมื่อมีความรู้น้อย ก็อย่าเกี่ยงงาน” การศึกษา : ว.ท.บ. เกษตรศาสตร์บางพระ ปี พ.ศ. 2530 ศษม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ
เปิด[1,494]
03 พฤศจิกายน 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[1,470]
22 ตุลาคม 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[650]
14 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[2,128]
16 ตุลาคม 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[459]
18 พฤศจิกายน 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[1,574]
24 ตุลาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[265]
21 พฤศจิกายน 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[126]
24 พฤศจิกายน 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[1,371]
21 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[2,013]
17 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[1,979]
16 ตุลาคม 2557
เกิดเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2502 เวลา 09.00 น. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[409]
20 พฤศจิกายน 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[1,082]
07 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[89]
25 พฤศจิกายน 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[571]
17 พฤศจิกายน 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[1,722]
29 ตุลาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[295]
21 พฤศจิกายน 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[2,056]
16 ตุลาคม 2557