ข่าวส่วนกลาง

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • แจ้งเตือนสถานะการณ์การระบาดโรคหัด 18 ตุลาคม 2561
  • ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย 17 ตุลาคม 2561
  • ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 12 ตุลาคม 2561
  • ประกาศสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นฐาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 ตุลาคม 2561
  • โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย 4 ตุลาคม 2561
  • โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 4 ตุลาคม 2561
  • ขอเชิญส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน The 2 rd Global Enggagement and Empowerment Forum on Sustainable Development (GEEF) 4 ตุลาคม 2561
  • ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย 4 ตุลาคม 2561
  • การแข่งขันตอบคำถาม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาลของมหาตมะ คานธี 4 ตุลาคม 2561
  • รับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมกิจติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ฟรี 2 ตุลาคม 2561