ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ขอรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 รายการ 12 พฤศจิกายน 2561
  • ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. … 9 พฤศจิกายน 2561
  • โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562 2 พฤศจิกายน 2561
  • แจ้งเตือนสถานะการณ์การระบาดโรคหัด 18 ตุลาคม 2561
  • ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย 17 ตุลาคม 2561
  • ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 12 ตุลาคม 2561
  • ประกาศสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นฐาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 ตุลาคม 2561
  • โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย 4 ตุลาคม 2561
  • โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 4 ตุลาคม 2561
  • ขอเชิญส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน The 2 rd Global Enggagement and Empowerment Forum on Sustainable Development (GEEF) 4 ตุลาคม 2561