ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุนมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น 4 ธันวาคม 2562
 • โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563 4 ธันวาคม 2562
 • โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563 2 ธันวาคม 2562
 • แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก 29 พฤศจิกายน 2562
 • ทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย 29 พฤศจิกายน 2562
 • เอกสารการบรรยายพิเศษ ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 28 พฤศจิกายน 2562
 • เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 28 พฤศจิกายน 2562
 • การอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 28 พฤศจิกายน 2562
 • โครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลาะ” ปี 2  27 พฤศจิกายน 2562
 • ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 27 พฤศจิกายน 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้