ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 20 มกราคม 2563
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563 14 มกราคม 2563
 • รางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส 10 มกราคม 2563
 • ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 10 มกราคม 2563
 • แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 27 ธันวาคม 2562

 • บทความ / สาระน่ารู้