สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองบัวระเหว ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองบัวระเหว ในการมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวาสนา  ตาลทอง,นายสฤษดิ์ ชัยมาลา,นายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุกโรงในอำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 28 โรงเรียน 3 สาขา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ