สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เจริญเติบโตมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล การจัดนิทรรศการแกลลอรี่ภาพถ่าย การจัดประกวดภาพถ่ายมหาเจดีย์ชัยมงคล การจัดขบวนธรรมยาตราอัญเชิญเครื่องสักการะพระมหาเจดีย์ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีขาว และถือศีล 8 ตลอดกิจกรรม พิธีเวียนเทียน ปฏิบัติธรรมเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตร และในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและปฏิบัติธรรม ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพวันที่ 18 พ.ค. 62  คลิ๊กชมภาพวันที่ 19 พ.ค. 62