สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำป้องกันบุหรี่ในสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำป้องกันบุหรี่ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันบุหรี่ของจังหวัดร้อยเอ็ด และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานป้องกันภัยจากบุรี่ในสถานศึกษา วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนสถานศึกษาป้องกันบุหรี่ จำนวน 21 โรงเรียน จำนวนนักเรียนแก่นนำทั้งสิ้น 100 คน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด