ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1

วันที่อังคารที่  21 พฤษภาคม  2562  เวลา 08.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์  อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้พบปะนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์  พร้อมทั้งได้รับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 จากคุณครูเพลินพิศ  แสนมาโนช ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ จำนวน 10,000 บาท  ซึ่งคุณครูเพลินพิศ  แสนมาโนช ได้บริจาคเข้ากองทุนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้  ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องเรียน ตามอาคารเรียนต่างๆ พร้อมได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ แก่คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนอีกด้วย