สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กนักเรียนประสบวาตภัย

วันที่อังคารที่  21 พฤษภาคม  2562  เวลา 11.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้ง เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ข้าวสาร อาหารแห้งแก่เด็กนักเรียนประสบวาตภัย โรงเรียนสีกายวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เนื่องในวันที่ 30  เมษายน  2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดวาตภัยขึ้นในบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้บ้านผู้ปกครองของเด็กชายธเนศ  ศรีษะบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงเนตรนภา  ศรีษะบุตร นักเรียนขั้นอนุบาล 3โรงเรียนสีกายวิทยาคม เป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุ ทาง สพป.หนองคาย เขต 1 จึงได้รับบริจาคและได้นำมามอบให้แก่ทางครอบครัวดังกล่าว