สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุม แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน