สพม.นครพนม ประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจร ครั้งที่ 3/2567