สพป.ลำพูน เขต 2 ตัวแทนภาคเหนือร่วมเสวนาการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางกาญจนา ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนภาคเหนือ เข้าร่วมเสวนาการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining) ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ” สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ (NEW DLTV) เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และครูมีวุฒิไม่ตรงสาขาวิชาเอกได้เป็นอย่างดี โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ