ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ศธจ.ชัยนาท