สพป.ภูเก็ต บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 11 ราย และครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ว 16  จำนวน 1 ราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุมัธ  สวาหลัง ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยนายธนวัฒน์  พิมพ์โคตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบนโยบายให้ผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 11 ราย และครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ว 16  จำนวน 1 ราย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี        มีความสุข  ”  ด้วยรูปแบบ SMART PK  โมเดล   เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้เรียน   ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้นำนโยบายไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต