ผอ.สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน