สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” 22.05.62

วันพุธที่ 22  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2562  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงาน 2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” จากนั้นผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้เป็นประธานประชุมข้อราชการร่วมกับคณะดังกล่าวในการปฏิบัติราชการต่างๆในสำนักงานพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ณ ห้องสมุด สพป.หนองคาย เขต 1